Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingență în cazul unui...

Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingență în cazul unui scenariu no deal pentru studenții care participă la programul Erasmus

DISTRIBUIȚI

149280 – 31012019 –      Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingență în cazul unui scenariu no deal pentru studenții care participă la programul Erasmus+, normele privind coordonarea în materie de asigurări sociale și bugetul UE

            Având în vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit să iasă din UE la data de 30 martie a acestui an fără a se ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeană a adoptat un set final de propuneri de contingență în domeniile programului Erasmus+, coordonării în materie de asigurări sociale și bugetului UE.

Aceste propuneri au fost prezentate în urma invitațiilor formulate de Consiliul European (articolul 50), în noiemnbrie și decembrie 2018, care vizau intensificarea activității de pregătire la toate nivelurile, a adoptării, la 19 decembrie 2018, a Planului de acțiune de contingență al Comisiei, care include mai multe măsuri legislative, și a propunerilor de contingență prezentate săptămâna trecută, care vizau activitățile de pescuit din UE. Propunerile prezentate se adaugă activității ample de pregătire pe care Comisia a desfășurat-o din decembrie 2017.

            Măsurile prezentate ar asigura faptul că, în cazul unui scenariu no deal tinerii din UE și din Regatul Unit care participă la programul Erasmus+ la 30 martie 2019 își pot finaliza stagiul fără întrerupere, autoritățile statelor membre ale UE vor continua să ia în considerare perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidență în Regatul Unit înainte de retragere, la calcularea prestațiilor de asigurări sociale, cum ar fi pensiile, iar beneficiarii din Regatul Unit ai finanțării acordate de UE vor primi în continuare plăți în cadrul contractelor lor actuale, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze în continuare obligațiile financiare care îi revin în cadrul bugetului UE. Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

            Este important de remarcat faptul că aceste măsuri nu vor atenua – și nu pot să atenueze – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire și nici nu reinstituie toate avantajele conferite de statutul de membru al UE sau condițiile favorabile ale unei eventuale perioade de tranziție, astfel cum se prevede în acordul de retragere.

            Propunerile prezentate au caracter temporar și un domeniu de aplicare limitat și vor fi adoptate unilateral de către UE. Acestea țin seama de discuțiile purtate cu statele membre. Comisia va continua să sprijine statele membre în activitatea lor de pregătire și și-a intensificat eforturile, de exemplu prin organizarea de vizite în toate capitalele UE27.

            Protejarea drepturilor participanților la programul Erasmus+

            Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE. La 30 martie, în cadrul programului Erasmus+, 14 000 de tineri din UE27 (inclusiv studenți, stagiari în învățământul superior și în învățământul profesional și tehnic, cursanți tineri și personal didactic) se vor afla în Regatul Unit și 7 000 de astfel de participanți din Regatul Unit se vor afla în UE27. În cazul unui scenariu no deal, acești participanți nu ar putea să își încheie stagiul Erasmus+ și este posibil să nu mai fie eligibili pentru a beneficia de granturi. Propunerea prezentată astăzi vizează remedierea acestei situații, prin asigurarea faptului că, în cazul unui astfel de scenariu, studenții și stagiarii aflați în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit își pot finaliza studiile și pot primi în continuare finanțările sau granturile relevante. 

            Protejarea drepturilor în materie de asigurări sociale ale cetățenilor 

            Comisia a subliniat în mod constant faptul că drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit și cele ale resortisanților Regatului Unit în UE reprezintă o prioritate. Aceștia nu ar trebui să suporte consecințele Brexitului. Propunerea prezentată astăzi vizează să asigure faptul că, în cazul unui scenariu no deal, drepturile persoanelor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate. Aceste drepturi includ perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidență în Regatul Unit înainte de retragere. De exemplu, acest lucru înseamnă că, în cazul în care un cetățean al UE27 a lucrat timp de 10 ani în Regatul Unit înainte de Brexit, această perioadă ar trebui să fie luată în considerare de autoritățile competente din statele membre ale UE la calcularea drepturilor de pensie ale persoanei respective, atunci când se retrage din câmpul muncii.

            Regulamentul propus asigură faptul că statele membre continuă să aplice principiile de bază ale coordonării asigurărilor sociale în UE, și anume agregarea, asimilarea și egalitatea de tratament. Propunerea prezentată astăzi nu reinstituie, în niciun caz, avantajele semnificative ale acordului de retragere, astfel cum a fost convenit la 14 noiembrie. Nu acoperă drepturile acumulate după 29 martie 2019 și nici exportabilitatea prestațiilor în numerar, furnizarea continuă a prestațiilor de boală în natură și normele privind legislația aplicabilă.

            Protejarea beneficiarilor bugetului UE

            După cum s-a subliniat în repetate rânduri, toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ar trebui onorate de cele 28 de state membre. Acest lucru este, de asemenea, valabil în cazul unui scenariu no deal, în care s-ar aștepta din partea Regatului Unit să își onoreze toate angajamentele asumate în perioada în care a fost membru al UE. 

Propunerea prezentată astăzi îi permite UE ca, în cazul unui scenariu no deal, să fie în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să efectueze plăți în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate și deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 al UE și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare. Acest lucru ar contribui la atenuarea impactului semnificativ al unui scenariu no deal pentru o gamă largă de domenii care beneficiază de finanțare din partea UE, cum ar fi cercetarea, inovarea sau agricultura. 

            Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre UE și Regatul Unit și nu aduce atingere respectivului acord în cazul unui scenariu no deal.

            Etapele următoare

            Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a asigura adoptarea actelor legislative propuse, astfel încât acestea să intre în vigoare până la 30 martie 2019. Comisia reamintește, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului, faptul că este important ca actele delegate să intre în vigoare cât mai curând posibil. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.