Acasă Anchete Justitie ANI: Alți aleși incompatibili

ANI: Alți aleși incompatibili

DISTRIBUIȚI

152549 – 26112019 – Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 12 aleși locali, după cum urmează:

1. NICA VASILE, fost Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Neamț INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier județean (04 iulie 2016 – 30 martie 2018), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse cu o instituţie de interes local aflată în subordinea Consiliului Județean.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
2. AVRAM IONEL, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila   INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 –2019), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată exercita funcția de cenzor, a încheiat 3 contracte de prestări servicii și 2 contracte de achiziție directă (facturi) cu Consiliul Județean Brăila, în valoare totală de 462.067 lei.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
3. TORMA ADRIAN CONSTANTIN, Primar al Orașului Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a încheiat în data de 14 decembrie 2016 un contract de comodat cu o asociație în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de membru fondator și funcția de vicepreședinte, încălcând astfel dispoziţiile art. 70, ale art. 71, respectiv ale art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 (text în vigoare pentru perioada evaluată).
4. ENESCU CRISTEA, Viceprimar al Comunei Voloiac, Județul Mehedinți INCOMPATIBILITATE În perioada 19 septembrie 2016 – 08 mai 2017 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Voloiac, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017.
5. CUCU FLORIN, Viceprimar al Comunei Moara Vlăsiei, Județul Ilfov INCOMPATIBILITATE În perioada 28 octombrie 2016 – 10 iunie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moara Vlăsiei, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
6. ULICI IOAN, Viceprimar și Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Rona de Jos, Județul Maramureș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 30 decembrie 2016 privind actualizarea unor taxe speciale și chirii pentru anul 2017, și ulterior, a semnat în numele primarului un contract de închiriere încheiat între Primărie și o societate comercială, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 76, alin. (1) și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, ale art. 75 și ale art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, (în vigoare în perioada evaluată), precum și dispozițiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
7. STOICA CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Gherghești, Județul Vaslui INCOMPATIBILITATE Începând cu data de 23 noiembrie 2017 exercită simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghești, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 25 și ale art. 132 din Legea nr. 215//2001, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.
8. BUȘESCU EMIL, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vlădești, Județul Argeș   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2016 privind însușirea contractelor încheiate de primarul comunei Vlădești prin achiziție directă, luând astfel act de încheierea a două contracte încheiate anterior între Primărie și o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director tehnic, iar soția calitatea de asociat unic și administrator.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75, lit. c) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (texte în vigoare până la data de 04 iulie 2019, fiind ulterior înlocuite prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ).
9. IGNA GHEORGHE, Consilier Local în cadrul Consiliului  Local al Comunei Gepiu, Județul Bihor INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Comuna Gepiu două contracte de furnizare produse, în data de 02 februarie 2017, respectiv 14 august 2018, în valoare totală de 70.000 lei.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.
10. TELEBUȘ MARIUS-IULIAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Racovița, Județul Sibiu CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local, a participat la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 21 decembrie 2017 privind aprobarea finanțării Asociației Sportive „Viitorul” Racovița, în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de membru fondator și de președinte, cu suma de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Racovița.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
11. TABACU TRAIAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Orașului Victoria, Județul Brașov INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării funcției de consilier local (2016 – 2020), UAT Victoria a încheiat contracte comerciale de prestări de servicii și de executare de lucrări în valoare de 90.368,87 lei, cu o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de Șef Parc Industrial.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
12. MARIAN MARICEL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pîrjol, Județul Bacău CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii din data de 26 ianuarie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017, în urma căreia s-a aprobat procentul de 25% pentru plata chiriei spațiilor și terenurilor aflate în proprietatea primăriei, deși avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, prin încheierea ulterioară cu o societate comercială (în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de asociat și administrator), a unui act adițional la contractul de închiriere.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. c) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (texte în vigoare până la data de 04 iulie 2019, fiind ulterior înlocuite prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

 Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Avram Ionel, Toma Adrian Constantin și Stoica Constantin nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.