Acasă Politic Bucuresti: Program de dezvoltare a serviciilor pentru delincventii minori cu fapte penale

Bucuresti: Program de dezvoltare a serviciilor pentru delincventii minori cu fapte penale

DISTRIBUIȚI

70658 – 13062008 – În perioada 2008-2009 va fi derulat un program prin care urmează să se dezvolte servicii pentru copiii delicvenţi care au săvârşit fapte penale, potrivit Hotărârii privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, aprobată de Guvern.          Pe lângă acest program, în perioada menţionată vor continua programele privind închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente, cel privind dezvoltarea reţelei de servicii sociale comunitare pentru copil şi familie şi cel care vizează perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului.Faţă de anii anteriori, programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului vor fi abordate multianual, pentru a permite elaborarea de propuneri de proiect ce pot fi implementate pe o durată de timp realistă. Programele de interes naţional vor fi implementate în perioada 2008-2009, iar proiectele care vor fi aprobate pentru finanţare vor avea o durată cuprinsă între nouă şi 18 luni.Proiectele vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC).Evaluarea şi selecţia proiectelor, precum şi monitorizarea implementării proiectelor se va face de către ANPDC. Proiectele pot fi realizate individual sau în parteneriat, de Direcţiile Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului şi/sau de Organismele private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a protecţiei speciale a acestuia.  

Programul „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente”   

       Programul îşi propune creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi, prin creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului instituţiilor de tip vechi. Astfel, vor fi înfiinţate cel puţin 27 de case de tip  familial şi apartamente şi cel puţin un centru de recuperare. Bugetul alocat pentru acest program este de peste 20 milioane lei: 9,84 milioane lei pentru anul 2008 şi 10,17 milioane lei pentru anul 2009.  

Programul „Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie”        

  Programul vizează susţinerea procesului de descentralizare de la nivel judeţean la nivel local. Obiectivul său este de a sprijini copiii şi părinţii în vederea depăşirii situaţiilor care ar putea duce la separarea copilului de familia sa. În acest sens, se doreşte: angajarea de personal cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie în cadrul consiliilor locale ale oraşelor şi comunelor; crearea de structuri comunitare consultative şi de compartimente specializate la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – pentru coordonarea activităţilor de protecţie a dreptuerilor copiilor la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor.          Vor fi create cel puţin 15 astfel de compartimente specializate şi cel puţin 300 de structuri comunitare consultative. Totodată, cel puţin 300 de persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie urmează să fie angajate în cadrul Consiliilor locale ale oraşelor şi comunelor. Se are în vedere, de asemenea, pregătirea comunităţilor locale din cel puţin 900 de localităţi în vederea soluţionării problematicii drepturilor copilului şi în identificarea de soluţii în cadrul comunităţilor. Programul se va derula pe o perioadă de doi ani, iar proiectele vor avea o durată de maximum 14 luni. Bugetul pentru derularea acestui program este de peste 6,6 milioane lei: 3,28 milioane pentru anul 2008 şi 3,39 milioane pentru anul 2009. 

Programul „Servcii specializate pentru copilul delincvent”

Acest program îşi propune identificarea timpurie a acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi oferirea unei protecţii adecvate copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal. Astfel, programul are ca obiectiv crearea de servicii specializate destinate acestor copii, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi reintegrării şcolare, familiale sau sociale a copiilor. Se urmăreşte înfiinţarea unui număr de cel puţin 5 servicii de tip rezidenţial şi cel puţin 10 servicii de zi specializate, precum şi formarea unui număr de cel puţin 150 de persoane. Cel puţin 250 de copii urmează să beneficieze de servicii specializate pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării lor sociale. Programul se derulează pe o perioadă de doi ani, iar proiectele vor avea o durată de maxim 18 luni. Bugetul total pentru acest program este de 6,67 milioane lei: 3,28 milioane lei pentru anul 2008 şi 3,39 milioane lei pentru anul 2009. 

Programul „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”

Acesta îşi propune dezvoltarea unui sistem de formare profesională care să sprijine perfecţionarea permanentă a personalului din serviciile de îngrijire de zi şi din serviciile de tip rezidenţial. Astfel, cunoştinţele şi abilităţile unui număr de cel puţin 3.000 de persoane care îşi desfăşoară activitatea în aceste instituţii vor fi îmbunătăţite. Potrivit programului, cel puţin 25 de judeţe îşi vor elabora propria strategie de formare luând în considerare strategia naţională în domeniu şi nevoile identificate la nivel local.Programul se derulează pe o perioadă de doi ani, iar proiectele vor avea duirata de maxim 18 luni. Bugetul alocat acestui program este de 2,18 milioane lei: 1,07 milioane pentru anul 2008 şi peste 1,10 pentru anul 2009. (PROMPT MEDIA) 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.