Acasă Uncategorized Ramnicu Valcea: Actionarii SC Oltchim SA, chemati sa aprobe contractarea unei finantari...

Ramnicu Valcea: Actionarii SC Oltchim SA, chemati sa aprobe contractarea unei finantari de 100 de milioane de euro

DISTRIBUIȚI

93353 – 30082010 – În cursul săptămânii trecute, Constantin Roibu, preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, a semnat decizia de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale adunărilor generale ale acţionarilor pentru data de 27 septembrie 2010. Mare parte dintre proiectele de hotărâri au fost incluse pe ordinea de zi la solicitarea acţionarului Petro Carbo Chem SE, dar restul propunerilor aparţin conducerii executive a SC Oltchim SA. Astfel, în

 şedinţa extrordinară a Adunării Generale a Acţionarilor se va supune spre aprobare propunerea de contractare de către SC Oltchim SA a unei finanţări în valoare de 100 milioane de euro, din care 40 milioane de euro reprezintă un credit necesar pentru finalizarea lucrărilor de revizie, reparaţii şi pentru realizarea proiectelor de modernizare şi investiţii aferente activităţii de petrochimie şi 60 de milioane de euro reprezintă un credit pentru capitalul de lucru, necesar întregii activităţi curente a societăţii, în condiţii de funcţionare integrată. În cadrul aceluiaşi punct de pe ordinea de zi se va aproba şi garantarea acestor finanţări cu active aflate în proprietatea SC Oltchim SA şi cesiuni de contracte comerciale, precum şi mandatarea conducerii executive a societăţii pentru începerea negocierilor cu diverse instituţii financiare, în vederea obţinerii acestor credite. Toate aceste propuneri aparţin conducerii executive a SC Oltchim SA.

 

PCC vrea un nou plan de restructurare pentru SC Oltchim SA – La solicitarea expresă a acţionarului PCC SE, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA a decis completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a acţionarilor din 27 septembrie 2010 cu încă 12 puncte. Astfel, în şedinţa AGA vor ma fi discutate următoarele propuneri sau informări: prezentarea de către Consiliul de Administraţie a unui raport privind situaţia actuală a activităţii de la divizia de petrochimie a Arpechim; prezentarea unui raport cu privire la motivele penalizării impuse SC Oltchim SA de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; furnizarea informaţiilor privind stadiul celor două investigaţii declanşate de Comisia Europeană cu privire la măsurile de ajutor în favoarea SC Oltchim SA (şi anume conversia în acţiuni a datoriei în valoare totală de 538 de milioane de lei şi o garanţie de stat care să acopere 80% din împrumutul comercial, în valoare de 424 de milioane de euro) şi garanţia de stat care se intenţionează a fi acordată SC Oltchim SA de către EximBank în temeiul Schemei Temporare de Ajutor de Stat şi impactul investigaţiei asupra planurilor de investiţii ale SC Oltchim SA şi asupra activităţii acesteia. Se va mai discuta, de asemenea, aprobarea unui buget revizuit pentru anul 2010, pregătit de Consiliul de Administraţie sau de conducerea executivă pe baza datelor revizuite şi a modificărilor cauzate de întârzierea repornirii activităţii Arpechim, precum şi furnizarea de conducerea SC Oltchim SA a unei estimări cu privire la impactul asupra bugetului combinatului a repornirii activităţii la Arpechim. Tot în cadrul şedinţei acţionarilor SC Oltchim SA din 27 septembrie 2010 se vor mai discuta propuneri privind mandatarea conducerii executive a SC Oltchim SA pentru a pregăti un nou plan de restructurare pentru societate sau pentru modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 6 august 2009, plan care va fi prezentat spre aprobare adunării generale ordinare a acţionarilor într-un termen de maxim 30 de zile, împreună cu o evaluare tehnică şi financiară a SC Oltchim SA, plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar al societăţii şi un plan de afaceri. Va mai fi discutat un raport suplimentar la raportul de evaluare a activelor Arpechim care va fi întocmit de firma SHM Smith Hodgkinson pentru clarificarea aspectelor ridicate anterior de PCC SE; prezentarea de către Consiliul de Administraţie sau conducerea executivă a unui raport care conţine punctul de vedere al Consiliului de Administraţie sau conducerii executive cu privire la raportul de evaluare a instalaţiilor Arpechim, întocmit de fima SHM Smith Hodgkinson şi a clarificărilor suplimentare furnizate; prezentarea informaţiilor cu privire la datoriile şi cheltuielile SC Oltchim SA, incluzând informaţii privind stadiul rambursării datoriilor către OMV Petrom SA, informaţii privind contractele de plată anticipată încheiate cu clienţii combinatului, informaţii privind aspecte precum impactul întârzierii repornirii Arpechim asupra contractelor sau asupra condiţiilor comerciale ale acestor contracte, justificări privind cheltuirea sumelor provenind din plăţile anticipate pentru livrarea produselor şi dacă s-au constituit rezerve în bugetul şi conturile SC Oltchim SA cu privire la sumele reprezentând rambursări anticipate pentru livrarea produselor; informaţii cu privire la cheltuielile de sponsorizare făcute de companie în ultimii zece ani; prezentarea unor informaţii privind numărul de salariaţi care s-au aflat în şomaj tehnic în perioada 1 noiembrie 2008 – 30 iunie 2010 şi dacă obligaţiile SC Oltchim SA în temeiul legislaţiei relevante sunt respectate.

Cei de la PCC încearcă pentru a doua oară să-l revoce pe directorul Roibu – În şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, la cererea acţionarului PCC SE, se va discuta şi pe marginea propunerii de modificare a articolului 21, alineatul 2 din Actul Constitutiv al SC Oltchim SA, în sensul ca preşedintele Consiliului de Administraţie să nu poată îndeplini în acelaşi timp şi funcţia de director general al societăţii. În schimb, în şedinţa ordinară a AGA din 27 septembrie 2010 s-au mai inclus următoarele propuneri, tot la solicitarea PCC SE: numirea administratorilor SC Oltchim SA în baza metodei votului cumulativ; aprobarea angajării răspunderii lui Constantin Roibu pentru prejudiciile cauzate societăţii în calitatea sa de director general al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 155 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, dar şi aprobarea revocării lui Constantin Roibu din funcţia de director general al SC Oltchim SA. În luna martie 2009, acţionarii SC Oltchim SA au resprins propunerea PCC de revocare a lui Constantin Roibu din funcţia de director general. Cu acest prilej, conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie au fost împuternicite să acţioneze pentru a contracara acuzaţiile aduse de acţionarul minoritar. Tot atunci, acţionarii SC Oltchim SA au ales un nou Consiliu de Administraţie, confirmându-l în poziţia de preşedinte pe Constantin Roibu, care a păstrat şi funcţia de director general al companiei. Noul consiliu, din care făceau parte Constantin Roibu, Constantin Nedelcu, Grigore Crăciunescu, Călin Constantin Istrătoiu şi Wojciech Zaremba, a fost ales prin metoda votului cumulativ, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 30 martie 2009. Astfel, acţionarii au resprins prin majoritate de voturi propunerea de revocare a lui Constantin Roibu din funcţia de director general al companiei, punct inclus pe ordinea de zi de acţionarul minoritar PCC SE. Totodată, acţionarii SC Oltchim SA au respins şi propunerea de implementare a sistemului dualist de administrare. De asemenea, acţionarii au împuternicit conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie să acţioneze pentru a contracara acuzaţiile aduse de acţionarul minoritar PCC SE, care aduc atingere intereselor economice şi de piaţă ale companiei. În Adunarea Generală s-a aprobat şi declanşarea acţiunii în răspundere împotriva administratorului Waldemar Preussner. „S-a constatat că acţionarul PCC SE şi reprezentanţii acestuia, prin acţiunile întreprinse împotriva intereselor SC Oltchim SA, constând în declaraţii defăimătoare şi nereale făcute în media din România şi din străinătate, precum şi prin opoziţia prin orice mijloace la orice măsuri de redresare a societăţii şi blocarea majorării capitalului social au creat societăţii prejudicii majore, determinate de îngreunarea posibilităţilor de finanţare şi a raporturilor comerciale cu furnizorii şi clienţii.”, se arată în comunicat. În schimb, la propunerea Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA, acţionarii vor mai dezbate şi aproba la data de 27 septembrie 2010 următoarele proiecte de hotărâri: vânzarea şi condiţiile de vânzare a unui teren aparţinând SC Oltchim SA, în suprafaţă de 4.075 de metri pătraţi, situat în comuna Dăeşti, sat Fedeleşoiu, pe care este amplasat imobilul care aparţine Sindicatului liber „Oltchim”; vânzarea unui teren în suprafaţă de 291 de metri pătraţi şi a clădirii „Punct Alimentar” amplasată pe teren, situate pe platforma chimică; vânzarea unui teren în suprafaţă de circa 860 de metri pătraţi, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Priza Olt – punct de captare şi tratare apă. De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA vor mai aproba propunerea de revizuire a unor capitole din programul de investiţii pe 2010, cu încadrarea în valoarea totală a acestora, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.

Statul polonez refuză să realizeze privatizarea cu cei de la PCC – Companiile din domeniul petrochimiei valorifică oportunităţile aduse de criza financiară pentru a-şi consolida afacerile. În timp ce statul polonez renunţă la privatizare în favoarea capitalizării şi eficientizării companiilor pe care le deţine, ruşii şi croaţii contractează împrumuturi pentru a-şi dezvolta capacităţile de producţie de vinili. România se detaşează şi de această dată în coada plutonului, dezvoltarea SC Oltchim SA şi interesele statului fiind sabotate de acţiunile PCC SE, un acţionar minoritar ostil al companiei. Recent, statul polonez a renunţat să privatizeze industria chimică şi a optat în schimb pentru consolidarea afacerilor existente. Guvernul polonez a refuzat oferta depusă de Petro Carbo Chem (PCC SE) pentru achiziţia unui pachet de 86% din acţiunile companiei Zaklady Azotowe Kedzierzyn (ZAK). Oferta de circa 100 de milioane de zloţi (aproximativ 23 de milioane de euro) a fost considerată prea mică, chiar şi în această perioadă de criză. După ce a respins oferta PCC, statul polonez a decis să consolideze companiile pe care le deţine. Astfel, Zaklady Azotowe Tarnow (ZAT) va începe formalităţile de due dilligence pentru obţinerea pachetului majoritar de acţiuni al companiei poloneze Zaklady Azotowe Kedzierzyn (ZAK), potrivit declaraţiilor reprezentanţilor ZAT. Ministerul de Finanţe din Polonia a sugerat că, dacă ZAT şi ZAK vor fi consolidate, statul ar putea relua încercările de privatizare a celor două companii. ZAK fabrică îngrăşăminte, mase plastice şi oxo-alcooli, în vreme ce ZAT produce îngrăşăminte, caprolactamă şi poliamidă. În aceste condiţii, PCC SE şi-a concentrat din nou atenţia asupra SC Oltchim SA, lansând în ultima perioadă o companie media de linşaj informatic al acestei companii româneşti. Atacul, de o virulenţă fără precedent, este îndreptat atât asupra companiei, pentru scăderea valoarii acesteia, cât şi asupra managementului, care se opune PCC SE în încercarea de prealuare ostilă a acestei societăţi. Prin urmare, ce nu au reuşit în Polonia natală, reprezentanţii PCC SE speră să reuşească în România, adică preluarea unui colos petrochimic la un preţ derizoriu, în dauna statului român. Cu toate că Guvernul României, ca şi cel polonez, militează pentru consolidarea acestei importante companii petrochimice, care reprezintă în fapt esenţa unei întregi ramuri industriale naţionale, PCC SE blochează prin toate mijloacele aceste acţiuni, prin reclamaţii repetate la toate forurile interne şi internaţionale. PCC SE pare că îşi joacă acum ultima şansa de a prelua în Europa de Est o importantă companie petrochimică şi, prin urmare, şi-a aruncat în luptă toate armele pentru preluarea ostilă a SC Oltchim SA la un preţ derizoriu, pentru că această modalitate este singura cunoscută de managementul PCC SE. După ce a eşuat în Polonia, fiind blocat cu înţelepciune de guvernul local, PCC SE doreşte acum să reuşească o preluare ostilă în dauna Guvernului român.

PVC-ul, investiţie de viitor la SC Oltchim SA şi în lume – În timp ce polonezii îşi consolidează industria chimică, refuzând sa semneze privatizarea unor importante companii chimice cu PCC SE care, în stilul caracteristic, a propus un preţ de achiziţie a acestor companii mult sub valoarea lor reală, BERD investeşte 52 de milioane de euro într-o instalaţie nouă de producţie a PVC-ului în Rusia, cu o capacitate de 330.000 de tone/PVC, deţinută de compania olandeză SolVin Holding, în parteneriat cu compania belgiană Solvay. „SolVin este încântată că BERD este acţionară în acest proiect interesant, care va aduce beneficii tuturor acţionarilor implicaţi.”, a declarat Jacques van Rijckevorsel, preşedinte al Consiliului de Administraţie SolVin. El a mai adăugat că vinilii sunt materiale versatile şi durabile, cu o estimare foarte bună pentru durata de viaţă şi care pot fi folosiţi la o gamă largă de aplicaţii şi se aşteaptă ca RusVinyl să satisfacă cerinţele în creştere ale Rusiei. Acestă nouă investiţie în producţia de PVC este anunţată după ce, tot în cursul acestui an, Banca Europeană de Investiţii a acordat un credit în valoare de 34 de milioane de euro Băncii de Reconstrucţie şi Dezvoltare din Croaţia, pentru modernizarea şi extinderea instalaţiilor chimice deţinute de Dina Petrokemija. Împrumutul a finanţat modernizarea instalaţiei existente de VCM, pe lângă construirea unei noi instalaţii de PVC proprietate Dina Petrokemija, filiala Dioki. Aceste anunţuri susţin strategia managementului SC Oltchim SA, de a-şi consolida poziţia pe piaţa de PVC din Europa Centrală şi de Est. Strategia, susţinută şi de Guvernul României, a fost fundamentată pe baza unor studii de piaţă şi a unor modele financiare întocmite de consultanţi de talie internaţională. Strategia SC Oltchim SA, principalul producător din industria chimică la care statul român mai deţine încă participaţia majoritară, este blocată de nenumăratele plângeri depuse în instanţă şi la organismele internaţionale de acţionarul minoritar PCC SE. Din noiembrie 2008, SC Oltchim SA funcţionează la 30% din capacitate. Totuşi, conducerea combinatului a reuşit să achiziţioneze activitatea de petrochimie din cadrul Arpechim Piteşti, pentru a-şi asigura materiile prime de bază necesare funcţionării la capacitate a instalaţiilor. PCC SE s-a opus vehement acestei achiziţii, precizând în repetate rânduri în mass-media că SC Oltchim SA trebuie să renunţe la lanţul de producţie a vinililor, deşi toate companiile chimice concurente ale SC Oltchim SA încearcă să îşi asigure independenţa prin integrarea furnizorilor de materie primă. PCC SE a blocat finanţarea Oltchim, însă conducerea societăţii a reuşit să găsească resursele financiare necesare pentru revizia instalaţiilor din Petrochimia de la Piteşti. Strategia alternativă propusă de PCC SE, care nu are susţinere de la nici un consultant, de a funcţiona numai cu o parte din instalaţiile din SC Oltchim SA, pe motiv că piaţa vinililor în regiune este în scădere, este infirmată încă o dată de cele două investiţii finanţate de BERD, în instalaţii de PVC în regiune. Probabil că PCC SE va contesta şi aceste investiţii ale BERD, deoarece experienţa nulă a reprezentanţilor PCC SE în acest domeniu îi califică să-şi dea cu părerea în industrii tradiţionale, în care jucătorii pe piaţă au experinţă de peste 40 de ani. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.