Acasă Uncategorized Bruxelles: Comisarul Reding: “Integrarea romilor reprezinta o provocare comuna si o responsabilitate...

Bruxelles: Comisarul Reding: “Integrarea romilor reprezinta o provocare comuna si o responsabilitate comuna pentru toate statele membre ale UE”

DISTRIBUIȚI

95323 – 29102010 –  Comisarul european Viviane Reding a răspuns întrebărilor adresate de europarlamentarii români Ioan Enciu şi Victor Boştinaru privitoare la expulzările romilor bulgari şi români din Franţa.Întrebată dacă Franţa încalcă legislaţia comunitară privitoare la libera circulaţie, comisarul european a admis că “Libera circulaţie constituie unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre este conferit direct fiecărui cetăţean

 

 

 

 

 

al UE de către Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene” însă a arătat că în dreptul european “există posibilitatea ca un cetăţean al UE să fie expulzat pentru că nu mai îndeplineşte condiţiile aferente dreptului la şedere sau din motive de ordine publică, de siguranţă publică sau sănătate publică.”

În ceea ce priveşte problema expulzările colective, “Comisia face trimitere la articolul 19 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, care le interzice. (…) Faptul că o serie de cetăţeni ai UE din aceeaşi comunitate etnică fac obiectul unor decizii similare şi că deciziile similare sunt puse în aplicare în mod colectiv – de exemplu, prin închirierea unui avion care să-i returneze în statul membru de provenienţă – nu este echivalent, în sine, cu o expulzare colectivă, cu condiţia ca fiecare decizie să fi fost luată în temeiul unei examinări specifice şi individuale a fiecărui caz.”

Referitor la acţiunile concrete ale Comisiei în relaţiile cu guvernul francez, Reding a precizat că “la 29 septembrie 2010, Colegiul comisarilor a decis să trimită Franţei o scrisoare de punere în întârziere prin care solicita transpunerea integrală a directivei menţionate, cu excepţia cazului în care se prezenta, până la 15 octombrie 2010, un proiect de lege şi un calendar detaliat de transpunere.  La data de 15 octombrie 2010, Comisia a primit un proiect de măsuri de transpunere şi un calendar realist de introducere în legislaţia franceză, până la începutul anului 2011, a garanţiilor concrete prevăzute de Directiva 2004/38/CE a Uniunii Europene privind libera circulaţie. Ca urmare a angajamentelor oficiale asumate de Franţa la 15 octombrie 2010, Comisia Europeană nu va da curs, pentru moment, procedurii de încălcare împotriva Franţei.”

Cu toate acestea, Comisia s-a angajat să ţină sub observaţie situaţia din Franţa: “Comisia Europeană va monitoriza îndeplinirea integrală a angajamentelor asumate de Franţa, în interesul dreptului Uniunii şi al cetăţenilor UE. De asemenea, Comisia îşi manifestă disponibilitatea de a acorda asistenţă autorităţilor franceze în garantarea faptului că noua legislaţie este pusă în aplicare cu celeritate şi în deplină conformitate cu legislaţia UE.”

Întrebată dacă intenţionează să desfăşoare un dialog pluripartit şi o dezbatere cu privire la problemele romilor în cadrul Comunităţii, Comisia a replicat: “Comisia este angajată deplin să combată discriminarea împotriva grupurilor etnice. Rasismul şi xenofobia nu trebuie să existe în Europa”. Reding a precizat că “Integrarea socială şi economică a romilor reprezintă o provocare comună şi o responsabilitate comună pentru toate statele membre ale UE”.

În acest sens, “Comisia va prezenta, în aprilie 2011, Cadrul UE privind strategiile naţionale de integrare a romilor care va evalua cu prioritate utilizarea fondurilor naţionale şi europene şi va prezenta propuneri cu privire la utilizarea mai eficientă a fondurilor UE pentru soluţionarea problemei privind excluziunea romilor în perioadele de programare actuale şi viitoare. În acest scop şi în cadrul „Strategiei Europa 2020”, Comisia va invita statele membre să îşi prezinte propriile strategii naţionale privind incluziunea romilor care ar putea fi incluse în programele naţionale de reformă. De asemenea, Comisia Europeană doreşte ca, atunci când statele membre îşi stabilesc obiectivele naţionale privind reducerea sărăciei, ocuparea forţei de muncă şi educaţia, în contextul Strategiei „Europa 2020”, acestea să aibă o abordare explicită şi ambiţioasă cu privire la cetăţenii de etnie romă.

În sfârşit, Comisia s-a arătat dispusă “să colaboreze strâns cu toate statele membre ale UE pentru pregătirea Cadrului UE privind strategiile naţionale de integrare a romilor.” www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.