Acasă Uncategorized Bruxelles: Acces la educaţia preşcolară

Bruxelles: Acces la educaţia preşcolară

DISTRIBUIȚI

98561 – 18022011 – O gospodărie europeană din opt include un copil cu vârsta mai mică de şase ani. 19 milioane dintre aceşti copii – unul din cinci – sunt expuşi riscului sărăciei. Comisia a lansat joi, pentru prima dată, un plan de acţiune destinat să ofere fiecărui copil un început mai bun în viaţă, precum şi să pună bazele pentru un sistem de succes în domeniul educaţiei permanente, pentru integrarea socială, dezvoltarea personală şi capacitatea de inserţie profesională a acestora mai târziu în viaţă. Propunerile Comisiei, care includ încurajarea accesului universal la educaţia preşcolară de calitate, vor contribui, de asemenea, la două dintre obiectivele principale ale strategiei Comisiei „Europa 2020” – reducerea procentului de părăsire timpurie a şcolii la mai puţin de 10 % şi de reducere cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane aflate în zona de risc în ce priveşte sărăcia şi excluziunea socială.

„Investiţia în educaţia şi îngrijirea preşcolară reprezintă una dintre cele mai bune pe care le putem realiza pentru copiii noştri – şi pentru viitorul Europei. Investiţia în educaţia preşcolară de calitate este mult mai eficientă decât intervenţia ulterioară. Ea oferă tinerilor noştri o şansă mai bună în viaţă şi, de fapt, reprezintă o economie de bani pe termen lung. Întreruperea ciclului sărăciei şi dezavantajării înseamnă şi costuri mai mici din partea contribuabilului pentru serviciile de sănătate şi spitaliceşti, şcolarizarea complementară, ajutorul social şi serviciile de menţinere a ordinii”, a declarat comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla Vassiliou.

Educaţia obligatorie începe la vârsta de 5 sau 6 ani în majoritatea statelor membre şi chiar mai devreme în Cipru, Luxemburg sau Irlanda de Nord din Regatul Unit. Nivelul de servicii asigurat pentru copiii mici până la începerea învăţământului obligatoriu variază considerabil pe teritoriul Europei în ceea ce priveşte finanţarea, gestiunea şi politicile de personal.

În 2009, miniştrii educaţiei au stabilit obiectivul ca 95% dintre copiii de cel puţin 4 ani să primească educaţie şi îngrijire preşcolară. Media actuală în UE este de 92,3%, dar şi aici cifrele variază puternic şi nu reflectă neapărat calitatea serviciilor furnizate.

Propunerile Comisiei Europene reprezintă răspunsul la cererea adresată de statele membre în mai 2009, în urma adoptării de către acestea a Cadrului strategic de cooperare în educaţie şi formare, de a măsura şi analiza progresele înregistrate pe întreg teritoriul UE în ce priveşte îmbunătăţirea accesului la educaţie şi îngrijire preşcolară, precum şi de a identifica cele mai bune practici.

Propunerile Comisiei încurajează: accesul universal la educaţie preşcolară de calitate, pe baza stabilităţii finanţării şi a unei bune gestiuni; o abordare integrată a educaţiei şi îngrijirii, care să ţină cont de necesităţile copiilor într-o manieră holistică; o programă corespunzătoare vârstei, cu un echilibru adecvat între competenţele tehnico-economice şi cele socio-culturale; o mai mare concentrare asupra profesionalizării personalului prin calificări, salarii şi condiţii de lucru adecvate; sisteme de asigurare a calităţii şi standarde pentru monitorizarea progresului.

Planurile Comisiei vor contribui la obiectivele celor trei iniţiative prioritare ale Strategiei Europa 2020, şi anume „Tineret în mişcare”, „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă” şi „Platforma europeană de combatere a sărăciei”.

Propunerile Comisiei vor intra în discuţia miniştrilor educaţiei din UE în luna mai. Miniştrii vor identifica priorităţi şi Comisia va încuraja schimbul de idei şi învăţarea din politicile care funcţionează cel mai bine. De asemenea, Comisia va stabili priorităţi de investiţii în domeniul educaţiei şi îngrijirii preşcolare prin intermediul Fondului Social European şi al Fondului European de Dezvoltare Regională, precum şi prin intermediul sprijinului oferit de Programul de Educaţie Permanentă şi de cel de-al 7-lea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare. – www.promptmedia.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.