Acasă Uncategorized Bucureşti: Comisia Europeană investeste tot in romi. Cu ce rezultate?

Bucureşti: Comisia Europeană investeste tot in romi. Cu ce rezultate?

DISTRIBUIȚI

99728 – 31032011 – Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune (DG EMPL) au organizat o reuniune în vederea evaluării progreselor înregistrate în ce priveşte utilizarea în România a fondurilor europene pentru integrarea romilor. Reuniunea, prezidată de Peter Stub Jørgensen, director în cadrul DG EMPL, şi-a propus să reunească responsabilii legislativi, reprezentanţi ai autorităţilor române şi o serie de ONG-uri care promovează integrarea romilor. În cadrul reuniunii, s-a discutat despre etapele şi acţiunile întreprinse în favoarea unei mai bune utilizări a fondurilor europene pentru integrarea romilor. Reuniunea a fost organizată în contextul evenimentelor la nivel înalt pe tema integrării romilor care au avut loc la Bucureşti, Cluj şi Iaşi  în octombrie 2010.

În continuarea evenimentelor sus-menţionate, Comisia Europeană a invitat autorităţile române şi reprezentanţii ONG-urilor care promovează integrarea romilor, precum şi comunităţile ca atare, să dialogheze pentru a identifica blocajele în utilizarea în România a fondurilor europene dedicate.

Autorităţile române au fost reprezentate în cadrul reuniunii de Valentin Mocanu, secretar de stat pentru integrarea romilor, şi de Ilie Dincă, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi. Toate grupurile mari de interese implicate în integrarea romilor şi în derularea programelor finanţate de către Uniunea Europeană s-au numărat printre participanţi. De asemenea, la reuniune au participat şi reprezentanţi ai altor state membre şi ţări terţe.

Stub Jørgensen a declarat: “Comisia va analiza modalităţile de îmbunătăţire a monitorizării progreselor înregistrate în ce priveşte integrarea economică şi socială a romilor, precum şi posibilităţile de a spori eficienţa utilizării fondurilor Uniunii Europene”.

Niculae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a adăugat: “Strategia Europa 2020 prezintă o puternică dimensiune socială şi este orientată spre creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi combaterea sărăciei. Din acest motiv noi credem că procesul de integrare a  romilor trebuie să fie puternic legat de toate celelalte politici europene, în special cele ce privesc piaţa muncii, educaţia, dezvoltarea infrastructurii şi politica regională”.

În cadrul reuniunii au fost dezbătute trei probleme esenţiale legate de absorţia fondurilor europene: înlăturarea obstacolelor din calea implementării durabile a proiectelor, asigurarea calităţii proiectelor selectate şi evaluarea lor concretă, precum şi utilizarea experienţei acumulate în cadrul proiectelor aflate în desfăşurare pentru pregătirea următoarei perioade de programare, ce va începe după 2013.

Comisia Europeană intenţionează să organizeze la finalul anului 2011 o reuniune similară.

Comisia Europeană a organizat în octombrie 2010 trei întâlniri la nivel înalt la Bucureşti, Cluj şi Iaşi pentru a promova utilizarea fondurilor europene în favoarea integrării romilor. Aceste evenimente au contribuit la creşterea gradului de conştientizare asupra oportunităţilor pe care le oferă Fondul Social European (FES), Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Evenimentele au făcut parte dintr-o serie de activităţi care au ca obiectiv implicarea romilor în desfăşurarea programelor operaţionale finanţate din fondurile europene.

Pentru a asigura continuitatea dialogului dintre părţile interesate, Comisia a organizat în 29 martie 2011 o întâlnire de bilanţ.

În decembrie 2010, Comisia a adoptat iniţiativa prioritară intitulată “Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale“. Iniţiativa abordează integrarea romilor în contextul mai larg al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, aşa cum este propusă în cadrul strategiei “Europa 2020”. Platforma defineşte cadrul general de politică; acţiuni specifice au fost desfăşurate în cadrul Grupului de Acţiune pentru Romi.

Comisia Europeană va adopta la data de 5 aprilie 2011 o comunicare privind integrarea romilor, ca urmare a unei iniţiative comune a vicepreşedintelui Reding şi comisarului Andor. Comunicarea îşi propune să creeze un cadru european pentru strategiile naţionale de integrare a romilor.

Fondurile europene (FES, FEDR, FEADR) totalizează aproximativ 50 de miliarde de euro anual. Ca atare, ele asigură sprijin financiar în favoarea strategiilor naţionale în vederea integrării romilor. Cu toate acestea, fondurile Uniunii Europene sunt adesea utilizate ineficient sau parţial, din cauza capacităţii administrative insuficiente şi a reglementărilor naţionale greoaie care se aplică nu numai în România, dar şi în alte state membre.

Pentru a înlătura aceste obstacole, Comisia a simplificat regulile pentru granturile co-finanţate prin fondurile europene, facilitând astfel accesul ONG-urilor la aceste fonduri, a făcut posibilă utilizarea fondurilor de tip FEDR pentru facilitarea accesului la locuinţe în cazul comunităţilor marginalizate, inclusiv a comunităţilor roma, a organizat reuniuni la nivel înalt în statele membre cu o largă minoritate roma (Ungaria în 2009, România în octombrie 2010, Bulgaria şi Slovacia în 2011) pentru a înlătura obstacolele din calea utilizării eficiente a fondurilor europene în favoarea integrării romilor. Aceste evenimente îşi propun organizarea unui dialog între autorităţile publice şi potenţialii beneficiari (ONG-uri şi municipalităţi) care va conduce la înlaturarea obstacolelor din calea unei utilizări mai eficiente a fondurilor europene. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.