Acasă Uncategorized Bucureşti: Ministerul Justiţiei înfiinţează două categorii noi de personal: grefierul judiciar şi...

Bucureşti: Ministerul Justiţiei înfiinţează două categorii noi de personal: grefierul judiciar şi managerul de instanţă

DISTRIBUIȚI

99097 – 10032011 – Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Proiectul de Lege urmăreşte consolidarea statutului profesiei de grefier, în scopul asigurării premiselor pentru instituirea Ordinului Grefierilor din România – instituţie de drept public, cu atribuţii exclusive de gestionare a carierei personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, proiect ce urmează a fi realizat în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Legi (art. 108 din Lege).

 

 

 

 

 

 

 Necesitatea îmbunătăţirii criteriilor de recrutare, încadrare, salarizare, promovare, transformare a posturilor, evaluare, sancţionare, eliberare din funcţie precum şi gestionarea unitară a carierei profesionale pentru personalul de specialitate al instanţelor şi parchetelor a impus raportarea grefierilor la un număr de 3 angajatori (Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), dat fiind că numărul de angajatori existent în prezent (34) a generat un sistem rigid, inflexibil şi inechitabil, inclusiv din perspectiva normelor care reglementează raporturile de muncă ale personalului în discuţie.

Noutatea majoră a proiectului în cauză constă în înfiinţarea categoriei grefierului judiciar, care va avea competenţe administrative lărgite şi, în acelaşi timp, jurisdicţionale în unele cauze judiciare în materie necontencioasă.

În acest fel, se asigură, deopotrivă, îndeplinirea unor obiective din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, legate de transferul de atribuţii de la judecători la grefieri, cu  rezultate în eficientizarea actului de justiţie.

Proiectul de lege introduce o instituţie nouă, managerul de instanţă, în scopul de a transfera către această funcţie unele atribuţii administrative îndeplinite de preşedintele de instanţă, care va putea să-i delege acestuia inclusiv calitatea de ordonator de credite.

Nevoia de degrevare a Consiliului Superior al Magistraturii de atribuţiile secundare rolului său constituţional, de garant al independenţei Justiţiei, impune transferul atribuţiilor specifice de administrare în privinţa personalului de specialitate al instanţelor şi parchetelor către Ministerul Justiţiei, până la înfiinţarea Ordinului Grefierilor din România, după un model european consacrat (ex: Consiliul Funcţionarilor Judiciari – Portugalia; Consiliul Personalului – Germania). În acest fel, Consiliul Superior al Magistraturii se va putea concentra, în mod deosebit, asupra îndeplinirii atribuţiilor sale legale prevăzute de Legea nr.317/2004, în acord cu rolul său constituţional, prevăzut de art.133-134 din Constituţia României.

Pe cale de consecinţă, Şcoala Naţională de Grefieri va reveni în coordonarea Ministerului Justiţiei.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice este rezultatul eforturilor comune depuse în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiţiei, format cu precădere din reprezentanţi ai profesiilor vizate, precum şi din reprezentanţi ai instituţiilor interesate (Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Şcoala Naţională de Grefieri).

Soluţiile legislative, care consacră atribuţiile grefierului judiciar şi cele ale grefierului de anchetă cuprinse în proiect, au fost elaborate inclusiv pe baza propunerilor formulate de către conducerile instanţelor şi parchetelor, în urma unor consultări derulate la nivelul acestora.

Ministerul Justiţiei îşi exprimă convingerea că proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea va face obiectul analizei la nivelul întregului sistem judiciar, inclusiv din perspectiva alinierii profesiei la standardele europene, cu toate avantajele specifice unei Justiţii eficiente, rapide, capabilă să îşi împlinească rolul de serviciu public. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.