Acasă Uncategorized Grupul Statelor împotriva Corupţiei a publicat raportul privind România

Grupul Statelor împotriva Corupţiei a publicat raportul privind România

DISTRIBUIȚI

99255 – 16032011 – Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat Raportul privind România din cea de-a treia rundă de evaluare, pe cele două teme supuse evaluării, respectiv incriminările faptelor de corupţie şi transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. În ceea ce priveşte incriminările faptelor de corupţie, raportul concluzionează că atât dispoziţiile cuprinse în Codul penal, cât şi cele ale Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, reprezintă un cadru legal anticorupţie cuprinzător, care reflectă în mare măsură cerinţele impuse de Convenţia penală privind corupţia şi Protocolul său.

 

 

 

 

 

 

GRECO apreciază că actualul cadru legal oferă multe instrumente bune, însă incriminările faptelor de mită şi ale traficului de influenţă sunt caracterizate prin suprapuneri ocazionale şi redundante, iar această situaţie a dus uneori la o practică judiciară inconsecventă. Noul Cod penal este aşteptat să intre în vigoare în octombrie 2011 şi să armonizeze acest cadru legal, aducându-l mai aproape de Convenţie şi protocol.

În acelaşi timp, raportul arată că există încă loc pentru îmbunătăţiri în ceea ce priveşte, de exemplu, aplicarea prevederilor referitoare la darea şi luarea de mită şi la traficul de influenţă la toate faptele/omisiunile (în exerciţiul funcţiei de către un funcţionar public), indiferent dacă se află sau nu în aria de competenţă a funcţionarului. Prevederile actuale referitoare la regretul efectiv (effective regret – n.n. cauza de nepedepsire a denunţătorului şi restituirea mitei la mituitor), deşi importante pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de mită şi trafic de influenţă, sunt o sursă de îngrijorare deosebită, având în vedere garanţiile limitate pe care legea le oferă, în sensul prevenirii utilizării abuzive a acestor prevederi de către mituitori.

În ceea ce priveşte transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, GRECO concluzionează că Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale este un act normativ bine structurat, care prevede o serie de măsuri ce vizează creşterea gradului de transparenţă generală a vieţii politice, însă uneori este prea ambiţios şi impune multe limitări care sunt, probabil, greu de aplicat în practică, inclusiv un sistem complex de limite globale privind veniturile şi cheltuielile de campanie, etc.

GRECO notează că reguli importante în acest domeniu sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 749 din 11 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, care furnizează astfel îndrumări utile subiecţilor Legii. Aceasta conţine măsuri privind contabilitatea, raportarea şi publicarea, iar sursele de venit sunt reglementate pentru a asigura un anumit nivel de transparenţă, însă unele lacune importante afectează eficacitatea acestor măsuri (de exemplu, toate donaţiile până la echivalentul a 420 euro nu intră în sfera de aplicare a reglementările şi nu trebuie să fie înregistrate).

De asemenea, Legea nr. 334/2006 prevede un mecanism de supraveghere sub responsabilitatea comună a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) şi a Curţii de Conturi (CC); cu toate acestea, aceste aranjamente de supraveghere, inclusiv modul în care sunt distribuite responsabilităţile, nu sunt satisfăcătoare şi în condiţiile actuale, AEP ar trebui să preia responsabilitatea principală în acest domeniu şi să i se ofere mijloacele pentru a se conforma cu această sarcină. Totodată, legislaţia prevede o serie largă de sancţiuni în caz de încălcare a Legii, inclusiv un set de amenzi, dar sancţiunile maxime nu sunt suficient de adecvate.

Raportul subliniază că este important ca îmbunătăţirile să fie implementate rapid, deoarece finanţarea politică din România a fost, pentru mulţi ani, o zonă deosebit de problematică, caracterizată prin multe acuzaţii de finanţare subterană.

Raportul ca un întreg adresează României 20 de recomandări. GRECO va evalua punerea în aplicare a acestora în a doua jumătate a anului 2012, prin procedura specifică de conformitate.

Ministerul Justiţiei va promova, în cadrul dezbaterilor din Parlament asupra Legii de punere în aplicare a Codului penal (LPA CP), o serie de amendamente legislative care să conducă, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a LPA CP, la implementarea recomandărilor GRECO.

De asemenea, în perioada imediat următoare, la nivelul Ministerului Justiţiei, se va crea un grup de lucru format din reprezentanţii instituţiilor implicate în acest proces, care va evalua recomandările privind transparenţa finanţării partidelor politice şi modalităţile de implementare a acestora.

 

În plus, recomandările GRECO vor fi preluate în noul document strategic în domeniul luptei împotriva corupţiei. Procesul de consultare publică pentru elaborarea acestuia a fost iniţiat astăzi cu ocazia prezentării publice a concluziilor preliminare ale Raportului de audit privind Strategiile Naţionale Anticorupţie 2005-2007 şi 2008-2010.

GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei – Group of States against Corruption) a fost înfiinţat în anul 1999 de Consiliul Europei în vederea monitorizării nivelului de conformitate a statelor cu standardele anticorupţie ale organizaţiei.

Obiectivul GRECO este de a îmbunătăţi capacitatea membrilor săi în lupta împotriva corupţiei şi de a monitoriza nivelul de conformitate cu standardele Consiliului Europei în materie de anticorupţie prin intermediul unui proces dinamic de evaluări reciproce şi al misiunilor de evaluare. Este un mecanism care sprijină statele în identificarea deficienţelor în politicile naţionale anticorupţie, determinând realizarea reformelor legislative, instituţionale şi practice necesare.

România este membru fondator GRECO.

Până în prezent, pentru România s-au încheiat primele două runde de evaluare, axate pe autorităţile responsabile de prevenirea, investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor de corupţie şi administraţia publică. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.