Acasă Uncategorized Bucuresti: Programul de fertilizare in vitro, aproape de start

Bucuresti: Programul de fertilizare in vitro, aproape de start

DISTRIBUIȚI

– 100750 – 06052011 –

     Ministerul Sănătăţii a dat publicităţii proiectul ORDINului privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Conform documentului, între 23 şi 27 mai 2011 unităţile sanitare interesate de program pot depune dosarele la Registratura Ministerului Sănătăţii. Selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează în baza unui dosar care cuprinde mai multe documente referitoare la acreditarea pentru activitatea de utilizator de celule şi ţesuturi umane în scop terapeutic, personalul medico-sanitar, pregătirea specialiştilor în domeniul embriologiei umane şi care fac dovada realizării, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a minimum 50 de proceduri FIV/ET.

 

 

 

  La 1 iunie, Ministerul Sănătăţii va face publică lista unităţilor admise în Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Ulterior acestei date, includerea unor noi unităţi sanitare în program se va realiza în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, pe baza documentelor care atestă efectuarea a minimum 50 de proceduri FIV/ET.

  Începând cu 15 iunie 2011, cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătăţii de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează. Dosarul trebuie să cuprindă: cererea pentru includerea în subprogramul FIV/ET – document original, copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului, copie legalizată după certificatul de căsătorie, adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011, declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă – document original, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011, buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH – documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011, documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011, document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011, declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET, document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document şi opisul documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

  Pentru ca un cuplu să poată fi considerat eligibil, trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Soţii trebuie să fie căsătoriţi de cel puţin doi ani, interval în care nu au reuşit să conceapăt un copil. Cel puţin unul dintre soţi este cetăţean român, cu domiciliul stabil în România, este asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puţin 2 ani, nu au copii în viaţă. De asemenea, cuplu este autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat), iar femeia are vârsta între 24 şi 40 de ani. De asemenea, greutatea femeii este importantă, indexul de masă corporală trebuind să aibă valori între 20-30, iar rezerva ovariană trebuie să fie în limite normale, probată de valoarea FSH şi AMH.

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat la una din unităţile sanitare incluse în program, iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar un cod. Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii,  în ordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.

  La Ministerul Sănătăţii dosarul va fi analizat de o Comisie numită prin Ordin de ministru, din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sănătăţii, 2 medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni.  La nivel naţional, programul este coordonat de Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu”.

În cazul unui dosar aprobat, ministerul Sănătăţii va plăti fertilizarea in vitro, în limita a 6.150 lei,  în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, recoltarea spermei şi procesarea acesteia, inseminarea ovocitelor şi transferul embrionar) şi 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.

Pentru transparenţă, ministerul Sănătăţii va publica datele statistice ale programului.

Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar a fost lansat anul acesta, în premieră pentru România. Bugetul programului este de 4 milioane de lei. Ministerul Sănătăţii va susţine financiar o sigură procedură de FIV, în limita a 6.150 lei (1.500 de euro) pentru un cuplu, dacă fertilizarea a fost urmată de naştere. În 2011 vor putea beneficia de programul MS, aproximativ 800 de cupluri. Statistica arată că, în România,  în anul 2010, au beneficiat de procedure HIV un număr de 750 cupluri. În afară de Elveţia, Polonia şi Irlanda, toate statele europene finanţează proceduri de reproducere asistată. State ca Marea Britanie, compensează câte o procedură . În prezent, în Danemarca peste 4% dintre copii se nasc în urma acestor proceduri. În ţările scandinave acest procent este peste 3%, iar în Germania, Franţa, Marea Britanie sau Italia procentul variază între 1-1,7%, în Ungaria sub 1%. Rata de succes în Europa al acestor proceduri este de 33-35%, aşa cum declară specialiştii. + www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.