Acasă Politic Bucuresti: Raport de admitere in Parlament pentru proiectul legislativ de combatere a...

Bucuresti: Raport de admitere in Parlament pentru proiectul legislativ de combatere a violentei in familie

DISTRIBUIȚI

105835 – 24112011 – Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au adoptat, în şedinţă comună, raportul de admitere cu amendamente, asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Principalele modificări şi îmbunătăţiri aduse legii aflate în vigoare sunt următoarele: clarificarea formelor de violenţă (incluzând şi definind violenţa verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială şi spirituală); definirea noţiunii de membru de familie care intră sub incidenţa prezentei legi; prezentarea clară a drepturilor pe care le are victima violenţei în familie, inclusiv dreptul la protecţie socială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită dar şi la consiliere şi asistenţă juridică gratuită în condiţiile legii; includerea unor mijloace de drept civil, respectiv al Ordinului de protecţie, prin care se poate dispune, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, reintegrarea victimei şi după caz a copiilor în locuinţa familiei, obligarea agresorului de păstrare a unei distanţe minime determinate faţă de victimă, interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima; măsurile de protecţie şi de promovare a drepturilor victimelor violenţei în familie se aplică având în vedere principiul celerităţii: cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care victima îşi are domiciliul sau reşedinţa şi se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie; în caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi; judecata se face de urgenţă şi pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare; hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare; crearea cadrului intra şi interinstituţional pentru asigurarea reală a prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precizând obligaţiile administraţiei publice la nivel central şi local în privinţa elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor, programelor şi strategiilor în domeniul combaterii şi prevenirii violenţei în familie; reglementează funcţionarea unităţilor pentru combaterea şi prevenirea violenţei în familie (incluzând aici adăposturile destinate victimelor, centrele de asistenţă destinate agresorilor şi centrele de informare şi sensibilizare); îmbunătăţirea sistemului de finanţare a acestui domeniu prin introducerea obligaţiei de a prevedea în bugetul anual sume alocate programelor şi serviciilor specifice; crearea cadrului pentru elaborarea unei metodologii privind sistemul de înregistrare, raportare şi management a cazurilor de violenţă în familie; înfiinţarea, la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), a echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, compartimentului violenţă în familie din cadrul DGASPC, unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ONG-urilor active în domeniu şi, eventual, ai serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală sau ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu. – www.promptmedia.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.