Acasă Politic Bucureşti: Poşta Română, singura companie capabilă să furnizeze serviciul universal în domeniul...

Bucureşti: Poşta Română, singura companie capabilă să furnizeze serviciul universal în domeniul serviciilor poştale

DISTRIBUIȚI
Pota_Romn

Pota_Romn125056 – 20122013 – ANCOM a adoptat în cadrul Consiliului Consultativ decizia de desemnare din oficiu a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. (CNPR) ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018,

pentru furnizarea tuturor serviciilor poştale incluse in sfera serviciului universal.

            În calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR va avea obligaţia de a furniza aceste servicii pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comerciale, potrivit unui comunicat al ANCOM.

            Totodată, CNPR va avea obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minim 5 zile pe săptămână, mai puţin în localităţile situate în cazuri şi condiţii geografice excepţionale, unde frecvenţa de livrare stabilită de ANCOM este mai redusă. În plus, CNPR va asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori.

            Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, uniforme, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, avându-se în vedere eficienţa economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum şi dezvoltarea reţelei poştale publice.

            În eventualitatea în care se dovedeşte că furnizarea acestor servicii reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR, ANCOM poate decide compensarea costului net aferent eventualelor pierderi înregistrate ca urmare a prestării acestor servicii, compensarea putându-se realiza doar la cererea CNPR şi fiind finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal administrat de ANCOM. De asemenea, CNPR va trebui să elaboreze şi să transmită situaţiile financiare separate către ANCOM, pe baza unui sistem de evidenţă contabilă separată dezvoltat în cadrul contabilităţii interne de gestiune.

            Autoritatea a desemnat din oficiu furnizorul de serviciu universal întrucât, în urma anunţului de intenţie publicat în luna septembrie 2013, nicio companie nu a depus o cerere care să îndeplinească condiţiile de formă, dar şi de eligibilitate pentru a fi desemnată ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

            Având în vedere necesitatea asigurării serviciului universal pentru toţi cetăţenii României prin furnizarea unor servicii minime, la un anumit nivel de calitate, ANCOM a analizat capacitatea furnizorilor de servicii poştale autorizaţi în România de a respecta obligaţiile ce revin furnizorului de serviciu universal în vederea desemnării din oficiu a unuia dintre aceştia.

            Autoritatea a constatat astfel că CNPR este singurul furnizor de servicii poştale care poate asigura respectarea obligaţiilor din sfera serviciului universal, dat fiind că deţine un număr de peste 5.700 puncte de acces/contact deservite de personal, aproximativ 60% din totalul celor existente pe teritoriul României, fiind totodată în măsură să susţină un nivel uniform al tarifelor pe întreg teritoriul ţării. În plus, în timp ce activitatea celorlalţi furnizori este concentrată cu precădere în zona urbană, CNPR asigură acoperirea întregului teritoriu al ţării, inclusiv a zonelor rurale slab populate sau aflate în condiţii excepţionale din punct de vedere geografic, peste 86% din totalul punctelor de acces/contact ale CNPR fiind în mediul rural, se precizează în comunicat. – www.promptmedia.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.