Acasă Politic Bruxelles: 22 februarie – Ziua europeană a victimelor criminalităţii

Bruxelles: 22 februarie – Ziua europeană a victimelor criminalităţii

DISTRIBUIȚI

126319 – 21022014 – În apropierea Zilei europene a victimelor criminalităţii, care va fi marcată sâmbătă, 22 februarie, Comisia Europeană ia măsuri pentru a se asigura că victimele criminalităţii îşi pot exercita în practică drepturile conferite de legislaţia UE. Noile norme privind drepturile minime ale victimelor în cadrul UE, care constituie un pas hotărâtor, au fost adoptate la 25 octombrie 2012. Directiva garantează drepturi minime pentru victime oriunde s-ar afla în UE, inclusiv un nivel adecvat de asistenţă, de informare şi de protecţie. Până la 16 noiembrie 2015, statele membre ale UE trebuie să transpună dispoziţiile UE în dreptul lor intern, iar astăzi Comisia publică orientări care să asiste acest proces. Orientările, care au fost elaborate de Direcţia Generală Justiţie a Comisiei împreună cu organizaţii de sprijinire a victimelor şi autorităţi naţionale, clarifică dispoziţiile Directivei privind drepturile victimelor, astfel încât drepturile pe care aceasta le conferă să devină o realitate pretutindeni în UE.

„Directiva privind drepturile victimelor este un nou şi important act legislativ european, de care putem fi foarte mândri”, a declarat Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei şi comisarul UE pentru justiţie.

„În condiţiile în care 75 de milioane de persoane din Uniunea Europeană devin victime ale criminalităţii în fiecare an, drepturile consolidate pe care le-am stabilit în legislaţia UE vor garanta că fiecare dintre acestea are dreptul la un nivel îmbunătăţit de protecţie, de informare şi de asistenţă. Victimele nu trebuie uitate şi este necesar ca ele să beneficieze de un tratament echitabil. Cetăţenii care devin victime ale criminalităţii trebuie să poată beneficia de aceste garanţii”, a adăugat Reding.

Cu ocazia Zilei europene a victimelor criminalităţii, vicepreşedintele Reding le-a trimis, de asemenea, o scrisoare miniştrilor din statele membre, amintindu-le importanţa transpunerii la timp a normelor europene: „Directiva privind drepturile victimelor din UE nu trebuie să rămână literă moartă: măsurile convenite la nivelul UE ar trebui transpuse în dreptul naţional pentru a deveni operaţionale şi a fi pe deplin accesibile victimelor până la expirarea termenului de transpunere, stabilit la 16 noiembrie 2015”, afirmă vicepreşedintele Reding în scrisoarea sa.

Orientările în legătură cu care miniştrii din statele membre sunt informaţi prin scrisoarea doamnei Reding includ clarificări în legătură cu semnificaţia practică a diferitelor drepturi incluse în directivă. De exemplu, dreptul la informare înseamnă că victimele trebuie să primească informaţii privind drepturile lor de la primul contact cu poliţia sau cu instanţele judecătoreşti. Prin urmare, statele membre trebuie să se asigure că poliţia, organele de urmărire penală, instanţele, serviciile sociale şi serviciile de asistenţă cooperează îndeaproape pentru ca victimele să aibă acces la informaţii actualizate, de exemplu prin intermediul unor sisteme electronice.

De asemenea, la 28 martie 2014 Comisia va organiza la Bruxelles un atelier pentru experţi, în scopul de a oferi un sprijin suplimentar ţărilor UE în vederea transpunerii corecte şi la timp a Directivei privind drepturile victimelor.

Instituirea unor norme minimale în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg al UE de a construi un spaţiu european de justiţie, astfel încât cetăţenii să se poată baza pe un set de drepturi fundamentale şi să poată avea încredere în sistemul de justiţie, oriunde s-ar afla în UE. Pentru a contribui la protejarea victimelor violenţei împotriva oricăror alte prejudicii care le-ar putea fi cauzate de autorul actului de violenţă, în iunie 2013 a fost adoptat un Regulament privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă.

Ilustrare a modului în care directiva va îmbunătăţi situaţia victimelor criminalităţii – În timp ce se afla în vacanţă în străinătate, Valérie a fost atacată în mod violent şi jefuită. La secţia de poliţie, ea primeşte în propria limbă informaţiile privind drepturile sale, fiind convocat şi un interpret cu ajutorul căruia să poată face declaraţia în limba sa maternă. Valérie primeşte o confirmare scrisă şi tradusă privind înregistrarea plângerii sale şi este informată în legătură cu următoarele etape. De asemenea, îi este recomandată o organizaţie specializată de sprijinire a victimelor. La întoarcerea în ţara sa, autorităţile din statul membru în care a fost agresată continuă să îi transmită informaţii privind toate etapele procedurii penale. Ea depune mărturie şi, în cele din urmă, infractorul este condamnat. De la sfârşitul anului 2015, aceste garanţii se vor aplica pe întreg teritoriul UE. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.