Acasă Externe Agenda Europeana Ziua Internațională a Femeii: Comisia ia măsuri pentru a reduce diferența de...

Ziua Internațională a Femeii: Comisia ia măsuri pentru a reduce diferența de remunerare între femei și bărbați

DISTRIBUIȚI

Înainte de Ziua Internațională a Femeii (8 martie), Comisia Europeană a adoptat o recomandare prin care solicită statelor membre să îmbunătățească transparența privind remunerarea femeilor și a bărbaților în încercarea de a contribui la eliminarea disparității salariale de gen. Diferența de remunerare – diferența medie între venitul orar al femeilor și cel al bărbaților la nivelul întregii economii – nu s-a atenuat aproape deloc în ultimii ani, stagnând la 16,4 % în Uniunea Europeană.  O mai mare transparență salarială este o parte importantă a procesului de combatere a diferenței de remunerare, ea permițând descoperirea cazurilor de inegalitate de tratament și de discriminare între femei și bărbați în structurile de remunerare ale unei organizații. Aceasta permite angajaților, angajatorilor și partenerilor sociali să ia măsurile necesare pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a principiului egalității de remunerare. Comisia recomandă statelor membre să îmbunătățească transparența salarială prin intermediul unui set de măsuri, printre care se numără posibilitatea ca angajații să solicite informații cu privire la remunerare, prezentarea de către întreprinderi a unor rapoarte, efectuarea de audituri salariale în întreprinderile mari și includerea egalității de remunerare în negocierile colective. Până la sfârșitul anului 2015, statele membre vor trebui să transmită Comisiei un raport cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate.

„Europa promovează egalitatea de gen încă din 1957. De la principiul egalității de remunerare care este consacrat în tratate până la drepturile la locul de muncă, putem fi mândri de progresele pe care Europa le-a înregistrat în ultimele câteva decenii. Dar activitatea noastră nu trebuie să se oprească aici, deoarece egalitatea de remunerare nu este încă o realitate pentru femeile din Europa. De aceea solicităm acum o mai mare transparență în materie de remunerare. Dacă respectă cu adevărat principiul salariului egal pentru muncă egală, întreprinderile nu ar trebui să aibă nimic de ascuns”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție.

„Femeile nu ar trebui plătite mai puțin pentru simplul fapt că nu li se comunică veniturile colegilor lor bărbați. O mai mare transparență va contribui la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați. Sper că statele membre vor face față acestei provocări și vor depune eforturi pentru a se asigura că femeile nu vor mai fi dezavantajate. Împreună putem transforma în realitate egalitatea de gen, nu doar cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, ci 365 de zile pe an.”

Recomandarea Comisiei către statele membre, adoptată astăzi, stabilește măsuri care vizează

dreptul angajaților de a solicita informații privind nivelurile de remunerare, inclusiv privind componentele complementare sau variabile, cum ar fi primele sau plata în natură, defalcate pe sexe;

prezentarea periodică de către angajatori a unor rapoarte cu privire la remunerația medie pe categorii de angajați sau de funcții, defalcată pe sexe (se aplică doar în cazul întreprinderilor mari și mijlocii);

efectuarea de audituri salariale în întreprinderile mari (IMM-urile sunt excluse) și punerea lor la dispoziția reprezentanților lucrătorilor și a partenerilor sociali, la cererea acestora;

includerea aspectelor legate de egalitatea de remunerare (și auditurile salariale) în negocierile colective.

Statele membre ar trebui să pună în aplicare cel puțin una dintre aceste măsuri, în funcție de propria situație la nivel național.

Alte măsuri propuse includ: colectarea unor date statistice îmbunătățite și actualizate privind diferența de remunerare între femei și bărbați; o definiție clară a „muncii de aceeași valoare” și promovarea unor sisteme de evaluare și clasificare a funcțiilor neutre din punct de vedere al genului; intensificarea rolului organismelor naționale de promovare a egalității în combaterea discriminării sub forma diferenței de remunerare între femei și bărbați; monitorizarea și asigurarea respectării principiului egalității de remunerare și desfășurarea unor activități de sensibilizare.

Următoarele etape: Statele membre au termen până la 31 decembrie 2015 să informeze Comisia cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru punerea în aplicare a recomandării, iar după această dată Comisia va evalua progresele realizate și necesitatea unor acțiuni suplimentare.

Egalitatea de gen este unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. Principiul egalității de remunerare a fost consacrat în tratate încă din 1957.

Cele mai recente cifre publicate de Comisia Europeană arată că în UE exista în 2012 o diferență medie de remunerare între femei și bărbați de 16,4 %. Aceste cifre pun în evidență o stagnare, după o ușoară tendință descrescătoare în ultimii ani, procentul fiind de aproximativ 17 % sau mai mare în anii anteriori. Această tendință descrescătoare foarte ușoară din ultimii ani este în mare măsură o urmare a crizei economice, care a generat o scădere a veniturilor bărbaților, în special în anumite sectoare dominate de bărbați, precum construcțiile sau ingineria, mai degrabă decât o creștere a veniturilor femeilor.

Într-un raport din decembrie 2013 al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a normelor UE referitoare la egalitatea de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă se arată că o serie de factori împiedică aplicarea principiului egalității de remunerare, printre care se numără lipsa de transparență a sistemelor de remunerare. Fără informații adecvate despre nivelurile salariale din cadrul unei organizații, un angajat care primește o remunerație mai mică decât un coleg de sex opus angajat în aceeași funcție poate cu greu să conteste situația. În raport se arată că prin creșterea transparenței salariale se poate îmbunătăți situația victimelor discriminării salariale care s-ar putea compara mai ușor cu lucrătorii de sex opus. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.