Acasă Externe Bruxelles: Uniunea Europeană încurajează Republica Moldova

Bruxelles: Uniunea Europeană încurajează Republica Moldova

DISTRIBUIȚI

UE - Rep.Moldova143063 – 15032016 –  Uniunea Europeană încurajează Republica Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi reconfirmă susţinerea Moldovei în atingerea acestor obiective

UE susține că pentru ”restabilirea încrederii, sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor din Moldova”

Cea de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere UE – Republica Moldova

Consiliul de Asociere recunoaşte importanţa soluţionării dificultăţilor curente din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, luând în considerare aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova. UE a încurajat Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi a reconfirmat susţinerea Moldovei în atingerea acestor obiective. Părţile au subliniat importanţa dialogului şi cooperării cu societatea civilă, în particular, în ceea ce priveşte implementarea Acordului de Asociere şi necesitatea unei participări sporite a societăţii civile în Moldova în procesele de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor. Mai mult decât atât, Consiliul de Asociere a accentuat importanţa asigurării şi intensificării unei abordări care să implice pe deplin întreagă societate.

Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. Consiliul de Asociere recunoaște eforturile întreprinse de Moldova în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse în Foaia de parcurs transmisă UE şi făcută publică de Guvernul Republicii Moldova. Această foaie de parcurs detaliată stabileşte termene limită clare pentru acţiuni concrete a fi realizate până în luna iulie, în domenii importante precum cooperarea cu societatea civilă, pe parcursul lunii curente; aprobarea şi demararea punerii în aplicare a pachetului de legi privind sectorul justiţiei şi procuratura, precum şi impulsionarea implementării zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, în lunile martie – aprilie; adoptarea Strategiei privind reforma administraţiei publice până în aprilie; îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional; abordarea deficienţelor din sistemul financiar-bancar şi relansarea cooperării cu FMI; adoptarea pachetului de legi pe integritate.

Aceste reforme ar trebui să includă investigații amănunțite cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiției, precum și depolitizarea instituțiilor de stat, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, stabilizarea sectorului financiar și îmbunătățirea climatului de afaceri și investiţional, inclusiv în sectorul energetic. Foaia de parcurs va fi un instrument util pentru a promova și monitoriza punerea în aplicare a reformelor, în beneficiul societății moldovenești în general.

Consiliul de Asociere a discutat căile de depăşire a blocajelor politice din Moldova, inclusiv printr-o reformă constituţională şi prin implementarea recomandărilor OSCE/ODHIR privind cadrul electoral.

UE a reiterat apelul său privind îmbunătăţirea legislaţiei naţionale pentru limitarea concentrării acţionariatului în instituţiile mass-media şi garantarea pluralismului, cât mai curând posibil. UE și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire insuficienta independenţă a sistemului judiciar şi a agențiilor de aplicare a legii și a cerut Moldovei să întreprindă reforme care să asigure în mod eficient independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție. UE a salutat adoptarea unei legi de reformare a Procuraturii, fiind considerată ca fiind un pas înainte și a încurajat ferm punerea sa în aplicare cu bună credinţă, împreună cu adoptarea, fără întârziere, a unor legi-cheie privind sistemul judiciar și lupta împotriva corupției. Moldova a reafirmat faptul că reforma sectorului justiției rămâne o prioritate-cheie a țării și a prezentat o descriere detaliată a măsurilor care urmează a fi luate în perioada următoare în ceea ce privește abordarea deficiențelor existente și promovarea unei reforme profunde și sistemice în acest domeniu.

 Consiliul de Asociere a remarcat asistența substanțială acordată Republicii Moldova de către UE. UE a cerut Republicii Moldova să o folosească în modul cel mai adecvat, pentru a livra reformele ambițioase pentru care şi-a luat angajamentul în temeiul Acordului și Agendei de Asociere și a reiterat disponibilitatea de a continua susţinerea Republicii Moldova, inclusiv prin asistență tehnică și în implementarea proiectelor, prin intermediul misiunilor de evaluare și a consilierilor de nivel înalt. Consiliul de Asociere a concordat asupra faptului că, un angajament clar de a stabili un program cuprinzător de stabilizare și de reforme structurale, cu scopul de a răspunde îngrijorărilor macroeconomice ar favoriza atingerea unui numitor comun privind un nou acord de cooperare cu FMI.

Consiliul de Asociere a confirmat faptul că cooperarea UE-Moldova în domeniul energetic este o prioritate, reamintind astfel importanța continuării lucrărilor pentru conducta Ungheni-Chișinău, precum și adoptarea măsurilor de politici aferente cu scopul diversificării surselor de aprovizionare în vederea creșterii securității energetice la nivel național și regional.

Consiliul de Asociere a salutat aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului şi la Convenția regională privind regulile pan-euromediteraniene de origine preferențială. Moldova și UE au subliniat, de asemenea, nivelul adecvat de cooperare în domeniul mediului precum și angajamentul Moldovei de a armoniza legislația naţională la cea europeană în acest domeniu. Consiliul de Asociere a mai discutat şi despre cooperarea în domeniile economiei, agriculturii și transporturilor.

Consiliul de Asociere a solicitat intensificarea eforturilor în vederea ajungerii la o soluție cuprinzătoare şi pașnică a conflictului transnistrean, pe baza suveranității şi integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu un statut special pentru Transnistria. Acesta a încurajat părțile implicate să-și reînnoiască angajamentul constructiv în ceea ce privește negocierile pentru reglementarea conflictului, precum şi reluarea discuțiilor în formatul 5 + 2 și intensificarea dialogului.

UE a subliniat faptul că Acordul de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, oferă oportunităţi de modernizare și dezvoltare pe întregul teritoriu recunoscut pe plan internațional al Moldovei și că UE este gata să sprijine punerea sa în aplicare pe deplin în beneficiul întregii populaţii din Moldova și partenerilor săi internaționali. –  PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.