Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti Încă o etapă pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la...

Încă o etapă pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție

DISTRIBUIȚI

aprobare144122 – 11052016 – Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, acord interguvernamental care are ca scop asigurarea finanţării măsurilor de rezoluţie adresate instituţiilor de credit în cadrul Mecanismului Unic de Rezoluţie.

Acordul a fost semnat atât de către statele din zona euro, precum și de state care nu fac parte din zona euro, dar care doresc să adere la acest acord. Statele membre non-euro vor participa la Fond fie din momentul aderării la Zona Euro, fie anterior, din momentul intrării în procedura de cooperare stransă cu Banca Centrală Europeană în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere.

Acordul are scopul să asigure finanțarea măsurilor de rezoluție adresate instituțiilor de credit în cadrul Mecanismului Unic de Rezoluție si este parte a procesului de constituire a Uniunii Bancare. Acordul constituie baza legală ce  permite transferul sumelor colectate în compartimentele naționale către Fond și mutualizarea progresivă a acestora într-o perioadă de tranziție de maximum opt ani.

Obiectivul specific al Uniunii Bancare îl constituie instituirea unor mecanisme integrate de supraveghere şi rezoluţie bancară în Uniune, al căror rol va fi de a asigura, pe de o parte, standarde înalte şi uniforme privind supravegherea, iar, pe de altă parte, reguli comune privind rezoluţia bancară.

Uniunea Bancara se bazează pe trei piloni, respectiv:

  1. Un Mecanism Unic de Supraveghere (care acordă competențe sporite de supraveghere către Banca Centrală Europeană și care a devenit operațional din noiembrie 2014);
  2. Un Mecanism Unic de Rezoluție (bazat pe două elemente: Acordul menționat mai sus și Regulamentul privind Mecanismul Unic de Rezolutie)
  3. O schema comună de garantare a depozitelor, care va fi adăugată,  arhitecturii Uniunii Bancare.

Fondul Unic de Rezoluție se va constitui din contribuții ale băncilor din statele membre participante la Uniunea Bancară și va fi finanțat în conformitate cu regulile din Directiva 2014/59/UE de instituire a unui cadru  pentru redresarea și  rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și Regulamentul UE 806/2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție . – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.