Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti București: Bani plătiți aiurea de Casa de Pensii

București: Bani plătiți aiurea de Casa de Pensii

DISTRIBUIȚI

lei148059 – 191212016­ –  În anul 2015, Casa Națională de Pensii Publice a efectuat plăți de mii de lei, reprezentând pensii, unor persoane care nu aveau dreptul să încaseze acești bani. Astfel, s-au dat pensii anticipate pentru persoane care realizau venituri din salarii, drepturi de autor sau drepturi conexe, s-au plătit eronat pensii pentru că nu s-au prezentat documente justificative pentru un sistem informatic, s-au plătit studii de fezabilitate inutile etc. Aceste câteva concluzii se desprind dintr-un Raport de audit financiar asupra contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 la Casa Națională de Pensii Publice, realizat de Curtea de Conturi.

Conform documentului, s-au efectuat plăți nelegale în sumă estimată de 1.388 mii lei reprezentând pensii anticipate, anticipate parțiale, de invaliditate gradul I, II și III, către beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii care au realizat concomitent și venituri din salarii, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe și venituri din desfășurarea activității în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului Civil. În acest mod au fost majorate nejustificat cheltuielile și plățile din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru drepturi de pensii plătite unor persoane care au realizat în același timp și venituri contrar cadrului legal. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la 24 case teritoriale de pensii, necuprinse în audit pe anul 2016 de către camerele teritoriale ale Curții de Conturi. În timpul auditului, s-au clarificat unele cazuri cuprinse în verificare în sumă de 645 mii lei. Abateri similare, în sumă de 1.262 mii lei au fost identificate și de către camerele de conturi teritoriale la nivelul caselor teritoriale de pensii care au fost auditate în anul 2016.

S-au efectuat de plăți în sumă estimată de 964 mii lei, înregistrate eronat sau pentru care nu s-au prezentat documente justificative pentru sistemul informatic Orizont prin care se gestionează sistemul public de pensii, compuse din: plata eronată a sumei de 379 mii lei, reprezentând imobilizări necorporale înregistrate eronat direct pe cheltuielile entității, majorându-le nejustificat prin includerea în acestea a contravalorii unor active fixe necorporale; plata sumei de 585 mii lei, reprezentând servicii de garanție echipamente pentru sistemul informatic integrat ”Orizont”, pentru care s-au identificat următoarele nereguli:

– neprezentarea de documente justificative din care să rezulte ce componente pentru echipamentele sistemului informatic au fost livrate de furnizor și recepționate de către CNPP;

– înlocuirea echipamentelor nu a fost confirmată de un reprezentant al CNPP, acestea fiind menționate doar în rapoartele lunare anexate de către furnizor la facturile pe baza cărora s-au efectuat plățile. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la Casa Națională de Pensii Publice.

Documentul amintit arată că s-au efectuat cheltuieli în sumă estimată de 663 mii lei, reprezentând achiziționarea de studii de fezabilitate și proiecte tehnice de execuție la nivelul CNPP și a unor entități aflate în subordine, în vederea realizării ulterioare a unor obiective de investiții (sedii), obiective care nu s-au realizat. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la nivelul CNPP și la 4 case teritoriale de pensii, necuprinse în audit pe anul 2016 de către camerele teritoriale ale Curții de Conturi.

Totodată, s-au efectuat plăți necuvenite în sumă de 317 mii lei, reprezentând indemnizații de însoțitor acordate unor beneficiari în condițiile în care aceștia au fost internați în centre de asistență socială sau au primit indemnizație lunară și de la bugetele locale, situații în care dreptul trebuia suspendat. Abaterea a fost identificată de către camerele de conturi teritoriale la nivelul unor case teritoriale de pensii care au fost auditate în anul 2016.

S-au făcut plăți eronate din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pentru sistemul informatic integrat „ORIZONT” în sumă estimată de 206 mii lei, care a fost suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat, deși serviciile privesc fondurile aferente sistemului de accidente de muncă şi boli profesionale. Sistemul informatic ORIZONT cuprinde, ca parte componentă, și aplicația electronică Evidenţă Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (AMBP), destinată activităților pentru stabilirea drepturilor ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională , pentru care s-au efectuat plăți din bugetul asigurărilor sociale de stat. Plățile pentru aceste servicii s-au efectuat integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, fără ca entitatea să separe serviciile pe cele două bugete, astfel încât o cotă-parte să fie suportată din fondurile aferente sistemului de accidente de muncă şi boli profesionale care în anul 2015, la fel ca și în anii precedenți, înregistrează excedent, în timp ce bugetul asigurărilor sociale de stat este subvenționat de la bugetul de stat. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la Casa Națională de Pensii Publice.

Raportul Curții arată că s-a făcut plata nelegală a unor drepturi de pensii în sumă estimată de 191 mii lei, ulterior decesului beneficiarilor, întrucât pentru acești beneficiari, nu s-a încetat plata drepturilor de pensii începând cu luna următoare decesului, deși, casele teritoriale de pensii au plătit ajutoare de deces, în unele cazuri în aceeași lună cu data decesului. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la 24 case teritoriale de pensii, necuprinse în audit pe anul 2016 de către camerele teritoriale ale Curții de Conturi. În timpul auditului, au fost clarificate cazuri de beneficiari de drepturi de pensii pentru care s-au efectuat plăți nelegale în sumă de 170 mii lei. Abateri similare, în sumă de 11 mii lei au fost identificate și de către camerele de conturi teritoriale la nivelul caselor teritoriale de pensii care au fost auditate în anul 2016.

De asemenea, s-au neîncasat creanțe la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă estimată de 186 mii lei, urmare prescrierii unor debite pentru care unele case teritoriale de pensii nu au întreprins toate demersurile în vederea recuperării și executării silite. Totodată, Compartimentul de executare silită din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice nu a îndeplinit unele din atribuțiile privind monitorizarea și controlul activității caselor județene de pensii privind debitele. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la 2 case teritoriale de pensii, necuprinse în audit pe anul 2016 de către camerele teritoriale ale Curții de Conturi. În timpul auditului, s-au efectuat demersuri pentru clarificarea unor debitori și a fost încasată suma de 26 mii lei. Abateri similare, în sumă de 170 mii lei au fost identificate și de către camerele de conturi teritoriale la nivelul caselor teritoriale de pensii care au fost auditate în anul 2016. – sursa: Cotidianul.ro  –  PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.