Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti București: Strategie națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020, orientată...

București: Strategie națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020, orientată spre prevenție și sprijin personalizat

DISTRIBUIȚI

 copil147778 – 021212016­ – Guvernul a aprobat Strategia națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020, care pune accent pe componenta de prevenire a tulburărilor mintale în rândul acestui segment de populație, spre deosebire de sistemul public actual de servicii în acest domeniu, orientat mai mult spre curativ, în detrimentul prevenției. Strategia urmărește reducerea riscurilor și incidenței problemelor și tulburărilor de sănătate mintală în rândul copiilor și al adolescenților, iar în cazul celor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală – o funcționare adaptată în societate, pe cât posibil în mod activ și independent, precum și refacerea echilibrului grupului social, familial și profesional în care aceștia trăiesc.

Elementul central al strategiei îl reprezintă crearea unui sistem integrat medico-socio-educațional care să pună accentul pe persoană și nu pe pacient, și care să asigure sprijin personalizat fiecărui copil sau adolescent expus diferitelor riscuri asociate tulburării de sănătate mintală. În acest scop, sunt stabilite trei arii de acțiune identificate ca prioritare de către Centrul Național pentru Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA), și anume:

ü  Conștientizarea și informarea populației cu privire la starea de bine și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și adolescenților;

ü  Prevenția și depistarea timpurile a dificultăților socio-emoționale și comportamentale ale copiilor și adolescenților;

ü  Dezvoltarea serviciilor de tratament și intervenții specializate, educaționale și psihologice adresate copiilor și părinților cu tulburări de sănătate mintală.

Raportat la prima arie de acțiune, calendarul general pentru implementarea strategiei prevede, începând din 2017, derularea unor campanii naționale, regionale și locale și seminarii educaționale pentru promovarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților, prin parteneriat între sistemul de educație, sistemul de sănătate, sistemul de servicii sociale și sistemul de justiție. Din 2018, sunt prevăzute acțiuni pentru formarea cadrelor didactice, medicilor de familie, medicilor pediatri, medicilor școlari, asistenților medicali comunitari și asistenților sociali, prin dezvoltarea modulelor de psihologie a copilului și a unui curriculum de formare, cu focalizare pe managementul comportamental, dezvoltarea competențelor sociale, emoționale și vocaționale și pe sănătatea mintală a copilului și adolescentului. De asemenea, vor fi organizate sesiuni de informare pentru procurorii și judecătorii specializați în soluționarea cauzelor cu minori.

În ceea ce privește prevenția și depistarea timpurile a copiilor și adolescenților cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală, la nivelul CNSMLA este prevăzută, din 2017, crearea și administrarea unei baze de date integrate, pe baza datelor furnizate din sistemul de sănătate, social, educație și justiție. Screeningul precoce al factorilor de risc cu rol în dezvoltarea tulburărilor de sănătate mintală la copii și adolescenți se va face la nivelul cabinetelor medicului de familie, al cabinetelor medicale școlare și al medicului pediatru, iar identificarea timpurie a dificultăților socio-emoționale și comportamentale se va face la nivelul grădinițelor și al școlilor, cu sprijinul cadrelor didactice și al consilierului școlar, sub coordonarea specialiștilor Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), respectiv, a Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). Sunt prevăzute, de asemenea, o serie de acțiuni specifice orientate spre identificare și intervenția integrată timpurie adresate copiilor cu tulburare de spectru autist, psihopatologiei mamei și psihopatologiei tulburărilor de sănătate mintală la sugar și copilul mic, dar și pentru prevenția și intervenția timpurile în cazul tulburărilor de anxietate, depresiei sau comportamentului agresiv fizic și verbal al copilului și adolescentului.

Pentru dezvoltarea serviciilor de tratament și intervenții specializate, educaționale și psihologice adresate copiilor și părinților cu tulburări de sănătate mintală, este prevăzută întărirea din punct de vedere administrativ a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA), dezvoltarea în cadrul centrelor de sănătate mintală a serviciilor de evaluare și intervenție în sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, înființarea de noi centre de sănătate mintală (de copii sau mixte) în cadrul spitalelor generale sau de monospecialitate în județele în care acestea nu există, dezvoltarea și implementarea intervențiilor educaționale adresate copiilor cu tulburări de sănătate mintală în cadrul grădinițelor, școlilor și unităților de deținere pentru delicvenți juvenili, dezvoltarea serviciilor și intervențiilor complexe adresate copiilor cu tulburări severe de sănătate mintală în cadrul instituțiilor care custodiază minori și dezvoltarea serviciilor specializate în intervenția în situații de criză în cadrul secțiilor și în unitățile de deținere pentru delicvenții juvenili/servicii de probațiune. În 2018 va fi elaborat un ghid de proceduri în intervențiile în situații de criză, care va fi promovat online, iar până în trimestrul al III-lea al anului 2019 vor fi implementate proceduri de prevenire și management al comportamentului agresiv pentru toți angajații instituțiilor care custodiază sau supraveghează minori.

Finanțarea obiectivelor și acțiunilor prevăzute în strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din fonduri structurale și surse legal constituite.

Informații de background:

Strategia națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020 reprezintă un factor determinant pentru realizarea obiectivelor Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, Strategiei naționale pentru protecția și promovarea dreptului copilului, Strategiei de la Lisabona, Strategiei Europa 2020 și Noii agende a Uniunii Europene pentru drepturile copilului privind creșterea și ocuparea, coeziunea socială și dezvoltarea sustenabilă.

De asemenea, unul dintre indicatorii Programului de Guvernare al României pune accent pe îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creșterea calității vieții în condițiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană, printre obiective numărându-se dezvoltarea programelor de prevenție și de depistare precoce a bolilor, redresarea și dezvoltarea asistenței medicale din mediul rural, a asistenței medicale școlare și a asistenței medicale comunitare, precum și participarea personalului medical la un program de educație continuă garantat de către stat. – PROMPT MEDIA

 

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.