Acasă Social Πn 2017, 18 locuinţe au fost afectate zilnic de incendii

Πn 2017, 18 locuinţe au fost afectate zilnic de incendii

DISTRIBUIȚI

La Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani au fost instruiți, în domeniul situațiilor de urgență, 137 de cursanți

În zece luni ale acestui an, activitatea Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale subsumate salvării vieţii şi asigurării protecţiei comunităţilor.

Acest efort instituţional a vizat creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi asigurarea unei protecţii mai bune a comunităţilor în condiţiile unei creşteri cantitative şi calitative a acţiunilor, dar şi a exigenţei cetăţenilor manifestată faţă de activitatea instituţiei. Complexitatea, intensitatea şi dinamismul situaţiilor de urgenţă au impus o adaptare rapidă a personalului pe cele trei paliere esenţiale de activitate: prevenire, pregătire pentru intervenţie şi răspuns.

În plan preventiv

În zece luni ale acestui an, personalul specializat din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență și București – Ilfov a derulat 32.762 controale de prevenire la operatori economici, instituţii şi alte categorii de obiective.  Cele mai multe dintre acestea au fost efectuate la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă București – Ilfov (2.528), Bihor (1.260), Argeș (1.209) și Constanța (1.073), media pe ţară fiind de 688 controale.

În urma acestor activități în teren, au fost constatate 136.499 deficienţe. Disfuncționalitățile identificate în timpul verificărilor au fost remediate în peste 23.000 de situații. În urma acţiunilor desfășurate, specialiștii noștri au aplicat 89.586 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 15.727.493 lei.

Cu prilejul controalelor, la trei obiective din categoria unități de comerț (un club, un restaurant și un centru comercial), unde au fost depistate încălcări grave ale cerinţei de securitate la incendiu, s-a impus aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor.

În perioada de referință, la nivel național au fost emise 7.932 avize și autorizații, în urma celor 15.240 de solicitări adresate structurilor de specialitate din cadrul unităților subordonate instituției noastre. Din totalul actelor administrative emise, 7.580 reprezintă avize și autorizații de securitate la incendiu, iar 314 avize și autorizații de protecție civilă.

Acţiunile preventive au vizat şi instruiri și recunoașteri în teren executate la diverse instituţii, operatori economici cu grad ridicat de risc şi alte categorii de obiective, astfel că la nivel naţional au fost derulate 72.340 astfel de acţiuni. În peste 24.000 de cazuri, personalul specializat din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență a acordat asistenţă tehnică de specialitate solicitanților, cele mai multe cereri în acest domeniu vizând activitatea de avizare – autorizare, urmată de segmentul de prevenire a incendiilor și cel pe linia prevenirii dezastrelor.

De asemenea, la nivel naţional au fost organizate și derulate 24.639 exerciţii de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă, în majoritatea situațiilor tactice fiind exersat,

modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

În misiunile specifice (exerciţii, instruiri, controale, puncte de informare, lecții deschise în unitățile de învățământ şi alte acţiuni cu public numeros), au fost promovate măsurile şi regulile de comportare specifice tipurilor de risc, respectiv campaniile naţionale iniţiate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin intermediul celor peste 850.000 materiale promoţionale (afişe, broşuri, pliante/flyere) diseminate.

În planul pregătirii pentru intervenție

În perioada de referință, la nivel național au fost efectuate 46.591 recunoașteri cu forțe și mijloace în teren, destinate pregătirii personalului în vederea cunoașterii riscurilor asociate obiectivelor din raioanele de intervenție. De asemenea, pentru testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns în situaţii de urgenţă complexe, la nivelul unităţilor subordonate instituţiei noastre au fost derulate peste 3.100 exerciţii cu forțe și mijloace în teren.

La Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani au fost instruiți, în domeniul situațiilor de urgență, 137 de cursanți (înalți funcționari publici, inspectori de protecție civilă de la nivelul instituțiilor publice, operatorilor economici și localităților, șefi ai serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, precum și cadre tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor).

Totodată, peste 1.500 de persoane cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate au beneficiat de instruire de specialitate în cadrul centrelor zonale de pregătire de la Bacău, Craiova și Cluj-Napoca.

În ceea ce privește formarea profesională continuă a personalului operativ din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență, în primele zece luni ale acestui an, peste 2.400 de pompieri au fost instruiți în cele nouă centre de pregătire și antrenament operaționalizate la nivel național.

În planul acțiunilor de răspuns

Derulate cu implicarea comunităţilor şi în proximitatea lor, acţiunile de intervenţie în situaţii de urgenţă au însumat, în primele zece luni ale acestui an, 355.538 misiuni ale inspectoratelor pentru situații de urgență, cu o medie de 1.170 intervenții pe zi.

În funcţie de tipurile situaţiilor de urgenţă, echipajele de salvatori au intervenit la 289.237 solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare (81,4% din totalul intervenţiilor), 30.055 incendii – 8,5%, 15.846 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, a accidentelor de circulație și pe timpul desfășurării de evenimente publice, protecția mediului, salvări animale etc.) – 4,5%, 9.160 pentru asistenţa persoanelor (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbușirii elementelor de construcție, accidentelor de muncă, rămase blocate în apartamente, ascensoare, la înălțime etc.) – 2,6% şi 11.240 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, avarii la utilități publice etc.) – 3,2%.

În urma acestor intervenții, au fost salvate 7.596 persoane (5.823 adulți și 1.773 copii) și au fost protejate/salvate bunuri de aproape 3 miliarde lei.

Din totalul misiunilor derulate, 289.237 au aparţinut serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), în urma cărora 296.478 persoane (268.631 adulţi şi 27.847 copii) au beneficiat de prim-ajutor și asistenţă medicală de urgenţă.

În perioada de referinţă, pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au lichidat 30.055 incendii (în medie 99 pe zi), numărul acestora fiind în creștere cu 28,41% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe timpul intervențiilor la incendii, echipajele profesioniste pentru situații de urgență au salvat 1943 de adulți și 616 copii și au protejat bunuri în valoare de aproape 2,5 miliarde lei. Acest tip de risc s-a manifestat în procent majoritar la vegetaţie uscată (49%), locuinţe (19%), anexe gospodăreşti și mijloace de transport (8%), soldându-se cu 483 de victime (146 persoane decedate și 337 rănite).

Din totalul incendiilor, 30% au fost provocate, în principal, de exploatarea instalațiilor electrice defecte sau improvizate, 17% din cauza coşurilor de fum defecte sau necurăţate şi 6% de utilizarea mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.

În perioada de referință, 18 locuinţe au fost afectate zilnic de incendii, în creștere cu 10,93% față de perioada similară a anului trecut. Cele mai multe incendii la locuințe s-au înregistrat în mediul rural (3.146), față de mediul urban (2.436).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.