Acasă Social Administratie PMB: Îmbulzeală la Primăria Capitalei

PMB: Îmbulzeală la Primăria Capitalei

DISTRIBUIȚI

148584 – 13112017 – Începând cu 13 noiembrie 2017, la sediile Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se depun cererile privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/30.08.2017. Până la orele 11.00, au fost înregistrate aproximativ 1100 de cereri, iar online 1200 de solicitări.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Cererea se depune la una din urmatoarele locații:

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 vor depune cererea la Centrul de Mentorat pentru Structurile Economiei Sociale din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, sector 1(intersecţie Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanţilor)

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 2 vor depune cererea la Centrul de informare şi consiliere pentru cetăţeni din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 38, sector 2 (vis-à-vis de Aleea Circului)

* la această locație va fi prezent un interpret în limbajul mimoco-gestual care va oferi consiliere persoanelor cu deficiențe de auz.

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 3 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Strada Armenis nr. 2, sector 3 (Zona Trapezului, pe partea cu Mega Image) sau Structura de Economie Socială San The din Strada Lipscani nr. 104 (Biserica Sf. Gheorghe),

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 4 şi pe raza sectorului 5 vor depune cererea la Spălatoria Sociala din Aleea Turnu Măgurele, nr. 17, Sector 4 (Complex OMINIS, staţia RATB Ciceu),

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24, sector 6 (Complex Favorit, intrarea din str. Pravăţ)

Totodată se poate depune cererea în format electronic.

Stimulentul va fi acordat doar prin virament bancar.

Condiţii de acordare a stimulentului pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap:

  • Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
  • S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
  • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

  1. a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
  2. b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
  3. c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
  4. d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
  5. e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.