Acasă Stiință Academicianul Simion, Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti

Academicianul Simion, Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti

DISTRIBUIȚI

 148992 – 11122017 – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Academicianului Eugen Simion. Ceremonia a avut loc în data de 7 decembrie 2017, în Aula Magna a Universităţii Titu Maiorescu. La eveniment, au participat academicieni, personalităţi ale vieţii publice şi culturale, cadre didactice universitare şi preuniversitare, cercetători ştiinţifici, studenţi. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul Episcop-vicar Patriarhal, iar Biserica Romano-Catolică, de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti.

Critic şi istoric literar, profesor universitar, personalitate de prestigiu a culturii româneşti, academicianul Eugen Simion a fost preşedintele Academiei Române pentru două mandate, în perioada 1998-2006, iar, în prezent, este preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară ”G.  Călinescu” al Academiei Române, preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă a Academiei Române. Eugen Simion este autorul unei opere prodigioase, care cuprinde titluri fundamentale pentru literatura română şi cultura românească: E. Lovinescu, scepticul mântuit, Scriitori români de azi, Timpul trăirii, timpul mărturisirii: jurnal parizian, Dimineaţa poeţilor, Întoarcerea autorului, Sfidarea retoricii, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Fragmente critice I-VI, În ariergarda avangardei, Ficţiunea jurnalului intim I-III, Genurile biograficului I-II, Tânărul Eugen Ionescu, Cioran, o mitologie a nedesăvârşirilor, Ion Creangă. Cruzimile unui umorist jovial, Alexandru Odobescu, un romantic erudit şi anxios, iubitor de reverii clasicizante, Posteritatea critică a lui Lovinescu etc. Ca preşedinte al Academiei Române, a iniţiat o serie de proiecte, de importanţă majoră pentru cultura noastră: continuarea şi încheierea Dicţionarului Tezaur al Limbii Române (început de B. P. Hasdeu, în 1884), Dicţionarul General al Literaturii Române, Dicţionarul Etimologic al Limbii Române, Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic (DOOM), Gramatica Limbii Române, Micul Dicţionar Academic. O realizare culturală de importanţă excepţională a acad. Eugen Simion, în aceeaşi calitate, de preşedinte al Academiei Române, o constituie editarea manuscriselor lui Eminescu: cele 45 de caiete ale poetului, însumând 14.000 – 15.000 de pagini, au fost scanate şi tipărite în 38 de volume şi transpuse pe CD-uri. Un alt proiect cultural de anvergură al lui Eugen Simion este Colecţia Opere fundamentale, în format Pléiade, care cuprinde pe cei mai importanţi autori români. Iniţiată în 1999, aceasta numără până în prezent 207 volume, în ediţii ştiinţifice.

Senatul Universităţii Titu Maiorescu şi-a motivat Hotărârea de a-i acorda titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Eugen Simion astfel: ”Pentru excepţionala operă de critic literar, pentru eminenta şi prodigioasa activitate de promovare, în ţară şi în străinătate, a valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti, desfăşurată în calitate de autor, profesor universitar, academician, Preşedinte al Academiei Române, preşedinte şi director de instituţii academice”.

În cadrul ceremoniei de acordare a titlului academic, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universităţii Titu Maiorescu, a susținutcuvântul de deschidere din partea Universităţii, apreciind personalitatea şi opera academicianului Simion. Amfitrionul evenimentului, prof. univ. dr. Iosif Urs, preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, a subliniat importanţa activităţii şi valoarea operei criticului, profesorului şi academicianului Eugen Simion în procesul dezvoltării culturii şi civilizaţiei româneşti. Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu, preşedintele Senatului Universităţii, a dat citire Hotărârii Senatului de decernare a titlului. Prof. univ. dr. Sorin Ivan, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, a citit Laudatio, intitulată: ”Academicianul Eugen Simion – Spiritus Rector al culturii româneşti contemporane”. Iată un fragment din text: „Academicianul Eugen Simion este o personalitate ilustră a culturii româneşti şi europene, recunoscută ca atare în instituţiile academice din România şi din străinătate, un intelectual de elită, din speţa cărturarilor europeni, un adevărat spiritus rector al literaturii române, al culturii şi civilizaţiei noastre contemporane.”

După învestirea cu titlul de Doctor Honoris Causa şi îmbrăcarea ţinutei academice, acad. Eugen Simion a spus Cuvântul de răspuns, a cărui temă a constituit-o Viitorul criticii literare în societatea tehnologizată. ”Trăim în epoca postumanismelor, epoca «postistorică», într-o societate numerică, societatea în care totul se computerizează. Este o lume în mişcare, în aglomerare, în care cultura nu mai are un rol esenţial, literatura şi-a pierdut statutul şi în care forma mentis sau tipul reprezentativ în epoca noastră este omul de ştiinţă.”, a spus acad. Eugen Simion. În acest cadru, profesorul a lansat câteva întrebări esenţiale: la mai este bună literatura? – când literatura se pregăteşte să moară cam de trei secole, după epoca iluminismului -, când se anunţă ”moartea” ei?; la ce mai e bună astăzi critica literară? – când sunt multe incertitudini în ceea ce priveşte destinul ei -, care mai este rostul criticii? Plecând de la aceste interogaţii şi provocări la reflecţie, Profesorul Eugen Simion a ţinut, în Aula Magna, în faţa unui public select, o conferinţă academică magistrală, care a încercat să găsească răspunsuri şi care a proiectat viitorul literaturii şi al criticii împreună, în ideea că literatura are nevoie de critica literară – critica fiind ”conştiinţa literaturii” -, iar critica literară, pentru a exista, are nevoie de literatură.

Ultima secvenţă a ritualului academic a constituit-o sesiunea de mesaje transmise de personalităţi ale culturii din ţară şi din străinătate cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu academicianului Eugen Simion. Între mesaje, s-au numărat cele transmise de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prof. univ. Dr. Gisèle Vanhese, Universitatea din Calabria, acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, scriitorul Virgil Tănase (Paris).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.