Acasă Externe One Planet

One Planet

DISTRIBUIȚI
foto: mmediu.ro

149063 – 14122017 – La 12 decembrie 2017, a avut loc la Paris Summit-ul One Planet, organizat la inițiativa Republicii Franceze, cu scopul de a marca un moment cheie în agenda internațională în domeniul schimbărilor climatice, la doi ani de la semnarea Acordului de la Paris.

Ministerul Mediului a fost reprezentat la acest eveniment de Ion Cîmpeanu, secretar de Stat și de Oana Elena Antonescu Stan, director Direcția Economie Verde, Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă.

Summit-ul One Planet a avut patru obiective principale: marcarea a doi ani de la încheierea Acordului de la Paris, mobilizarea ansamblului actorilor statali şi non-statali, accelerarea implementării angajamentelor asumate de aceşti actori pentru adaptarea societăţilor vulnerabile şi atenuarea consecinţelor schimbărilor climatice, precum şi accelerarea mobilizării resurselor financiare.

La eveniment au fost invitate aproximativ 100 de state, în funcţie de criteriul geografic, grupuri regionale şi diverse parteneriate formate în vederea gestionării anumitor preocupări comune legate de schimbările climatice.

De asemenea, au fost invitaţi aproximativ 800 de actori non-statali, printre care: instituţii publice, bănci de dezvoltare, organizaţii internaţionale, actori privaţi (bănci, întreprinderi, fonduri de investiţii, fonduri suverane, start-up-uri), reprezentanţi ai societăţii civile (ONG-uri, think-tank-uri, fundaţii, reţele de tineri, mediul academic) şi actori locali (oraşe, regiuni, asociaţii de municipalităţi etc.).

Pe agenda Summit-ului, în cadrul segmentului ministerial, s-au regăsit patru paneluri tematice:

Creșterea finanțării pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. Posibile instrumente pentru mobilizarea finanțării proiectelor de adaptare și a celor cu emisii reduse de carbon printr-o cooperare Nord-Sud

Orientarea portofoliilor financiare către activele „verzi”. Cum pot fi valorificate aspectele referitoare la schimbările climatice de către sectorul privat, instituțiile financiare și factorii de reglementare pentru a dirija investițiile către o economie cu emisii scăzute?

Accelerarea acțiunii de combatere a schimbărilor climatice la nivel local și regional. Posibilități de sprijinire a orașelor pentru a-și atinge ambițiile și a contribui echitabil la implementarea Acordului de la Paris

Consolidarea politicilor pentru o tranziție ecologică și incluzivă. Politici publice pentru sprijinirea tranziției către o economie slab emitentă și rezilientă în fața schimbărilor climatice

Cu prilejul acestui eveniment, România și-a reafirmat poziția de susținător al acțiunilor necesar a fi întreprinse pentru implementarea Acordului de la Paris.

“Atât adaptarea la schimbările climatice, cât și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă o provocare, dar și o oportunitate pentru economia europeană, sprijinită și de noua regulă a fondurilor UE care încurajează proiectele și investițiile compatibile cu obiectivele politicilor privind schimbările climatice. Măsurile de adaptare la schimbările climatice pot evita costurile excesive în cazul evenimentelor extreme și pot promova soluții inovatoare care sunt justificate intrinsec. Angajamentul tuturor statelor de a obține un acord la COP24, în 2018, este esențial pentru a se putea trece la următoarea etapă, foarte importantă, implementarea și atingerea obiectivelor angajate prin Contribuțiile Naționale Determinate (NDC)”, a subliniat  Ion Cîmpeanu, Secretar de Stat în Ministerul Mediului.

În anul 2016, Guvernul României a adoptat Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, care va ghida acțiunile României legate de schimbările climatice și dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2030. Strategia e dezvoltată în contextul mai larg al unei viziuni naționale, care trebuie să permită dezvoltarea unei economii reziliente la efectele schimbărilor climatice, capabilă să integreze politicile și acțiunile privind schimbările climatice prin intermediul unei creșteri economice inteligente, verzi și inclusive astfel încât, până în 2050, să se facă tranziția către o societate în care politicile și acțiunile sociale, economice și de mediu să fie interconectate și proiectate astfel încât să asigure o dezvoltare durabilă cu standarde ridicate de viață pentru cetățeni și o calitate ridicată a mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.