Acasă Politic Iohannis nu este de acord cu legea drepturilor de autor

Iohannis nu este de acord cu legea drepturilor de autor

DISTRIBUIȚI

149371 – 12012018 – Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, pentru rexeaminare, legea privind drepturile de autor si drepturile conexe, informeaza un comunicat al Cotroceniului.

Potrivit sefului statului, modul cum sunt definite in lege entitatile de gestiune independente contravine unei Directive UE pentru ca permite ca acestea sa aiba scop lucrativ. Klaus Iohannis sesizeaza si alte probleme, inclusiv faptul ca modificari substantiale ale legii actuale, operate de Senat, au fost abrogate de Camera Deputatilor, in calitate de vamera decizionala.

Cererea de reexaminare a presedintelui:

„Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna. In acest sens, legea defineste entitatile de gestiune independente, introduce dispozitii cu privire la modul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, stabileste procedura de acordare a licentelor multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de catre organismele de gestiune colectiva, reconfigureaza atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si intervine asupra regimului sanctionator. Totodata, prin dispozitii tranzitorii se prevede incetarea aplicabilitatii anumitor dispozitii cuprinse in metodologiile aflate in curs de derulare.

Art. I pct. 11 din legea transmisa la promulgare (art. 1235 din Legea nr. 8/1996) defineste entitatile de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ, ce functioneaza potrivit reglementarilor legale privind societatile si al caror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale il reprezinta gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.

In opinia noastra aceasta definitie contravine prevederilor art. 3 lit. b) din Directiva 2014/26/UE, intrucat permite entitatilor de gestiune independente sa aiba scop lucrativ. Norma europeana defineste entitatea de gestiune independenta ca fiind orice organism care este autorizat prin lege sau prin cesiune, licenta sau alt tip de intelegere contractuala sa gestioneze drepturile de autor sau drepturile conexe in numele mai multor titulari de drepturi, in beneficiul colectiv al acelor titulari, avand drept scop unic sau principal sau unul dintre principalele scopuri aceasta activitate si care nu este detinut sau controlat, direct sau indirect, total sau partial, de titularii de drepturi si nu are scop lucrativ. Or, adoptarea unor dispozitii normative contrare directivei a carei transpunere se urmareste aduce atingere obligatiilor prevazute de art. 148 alin. (4) din legea fundamentala, potrivit caruia Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii, tratatele constitutive si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu.

Art. I pct. 20 din legea transmisa la promulgare modifica art. 1311 din Legea nr. 8/1996. Astfel, din cuprinsul alin. (1) al art. 1311- ce reglementeaza criteriile principale de care trebuie sa se tina seama cu ocazia negocierii in vederea elaborarii metodologiei – sunt eliminate doua dintre acestea, respectiv cel de la lit. g) si  cel de la lit. i). Mentionam ca  potrivit art. 1311alin. (1) lit. g), in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu, iar potrivit lit. i), in cazul radiodifuzorilor, remuneratiile se stabilesc prin negocieri, in conditii de predictibilitate si proportionalitate, cu potentialii receptori ai emisiunilor, astfel incat utilizatorii sa poata avea reprezentarea obligatiilor de plata la inceputul fiecarui an fiscal.

La alin. (2) al art. 1311 se stabileste ca organismele de gestiune colectiva pot solicita in negocieri, de la aceeasi categorie de utilizatori, fie remuneratii forfetare, fie remuneratii procentuale stabilite ca parte procentuala din veniturile obtinute de fiecare utilizator prin activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul sau, in lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru activitatea de radiodifuzare, organismele de gestiune colectiva pot solicita numai remuneratii procentuale, diferentiate prin directa proportionalitate cu ponderea utilizarii de catre fiecare utilizator – organism de televiziune sau de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate. Totodata, potrivit alin. (3) al aceluiasi articol remuneratiile trebuie sa fie rezonabile in raport cu valoarea economica si ponderea utilizarii drepturilor in cauza, tinand seama de caracteristicile si de sfera de utilizare a operelor si a altor obiecte protejate, precum si de valoarea economica a serviciului prestat de organismul de gestiune colectiva.

Referitor la interventiile legislative de la art. 1311 alin. (1)-(3), semnalam ca desi aceste solutii legislative se prevaleaza de transpunerea art. 16 din Directiva 2014/26/UE, in realitate, actul european nu interzice remuneratia forfetara, prin impunerea solutiei exclusivitatii unei remuneratii procentuale pentru activitatea de radiodifuzare. Pe de alta parte, cu privire la valoarea economica a utilizarii drepturilor in cauza, tinand seama de caracteristicile si de sfera de utilizare a operelor si a altor obiecte protejate, precum si cu privire la valoarea economica a serviciului prestat de organismul de gestiune colectiva, actul european stabileste ca aceste criterii trebuie avute in vedere, printre altele, iar nu in mod exclusiv asa cum transpare din redactarea alin. (3) al art. 1311. In plus, noua redactare a alin. (2) al art. 1311 coroborat cu eliminarea lit. g) din cuprinsul alin. (1) permite interpretarea potrivit careia – in cazul activitatii de radiodifuzare – in lipsa veniturilor utilizatorului, organismele de gestiune colectiva nu vor mai putea solicita remuneratii prin raportare la cheltuielile ocazionate de utilizarea operelor in cauza. Totodata, reanalizarea acestei norme se impune si prin raportare la dispozitiile art. II alin. (3) din legea transmisa la promulgare.

La art. I. pct. 36 din legea transmisa la promulgare se abroga lit. g) a alin. (1) al art. 140 din Legea nr. 8/1996, potrivit careia incalcarea prevederilor art. 134 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda, daca nu exista autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege. Avand in vedere modificarile substantiale aduse de Senat in calitate de prima Camera sesizata articolului 134 din Legea nr. 8/1996, consideram ca solutia abrogarii lit. g) a alin. (1) al art. 140 de catre Camera Deputatilor in calitate de Camera decizionala, cu consecinta dezincriminarii acestor fapte, ar trebui reanalizata si de Senat in vederea unei efective aplicari a principiului bicameralismului.

La art. II alin. (3) din legea transmisa la promulgare se prevede ca dispozitiile din metodologiile elaborate conform art. 131 si 131 din Legea nr. 8/1996, care contin prevederi referitoare la sume/remuneratii fixe sau minime aplicabile in cazul radiodifuzarii, contrare dispozitiilor art. 131 alin. (2), astfel cum acestea au fost modificate prin legea supusa reexaminarii, nu se mai aplica incepand cu data implinirii unui termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Apreciem ca acest text trebuie reanalizat in vederea corelarii cu dispozitiile   art. 131 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 ce prevad ca pana la publicarea noilor metodologii, raman valabile vechile metodologii.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.