Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE pentru a-i proteja pe...

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE pentru a-i proteja pe judecătorii din Polonia de controlul politic

DISTRIBUIȚI
Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE pentru a-i proteja pe judecătorii din Polonia de controlul politic
Sursa foto: 2019 European Union

151965 – 10102019 – Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la noul regim disciplinar aplicabil judecătorilor polonezi, solicitând Curții aplicarea unei proceduri accelerate.

La 3 aprilie 2019, Comisia a lansat această procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, motivul invocat fiind acela că noul regim disciplinar aduce atingere independenței judiciare a judecătorilor polonezi și nu asigură garanțiile necesare pentru a-i proteja de controlul politic, astfel cum a solicitat Curtea de Justiție a UE.

Mai precis, legislația poloneză permite ca judecătorii de drept comun să fie investigați și sancționați disciplinar pentru hotărârile pe care le-au pronunțat, inclusiv pentru exercitarea dreptului lor de a înainta Curții de Justiție a UE cereri de decizii preliminare în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Mai mult, noul regim disciplinar nu garantează independența și imparțialitatea camerei disciplinare a Curții Supreme, compusă exclusiv din judecători selecționați de Consiliul Național al Magistraturii, care este, la rândul său, numit de Parlamentul polonez (Sejm). Noul regim disciplinar nu oferă nici garanția că acțiunile disciplinare inițiate împotriva judecătorilor de drept comun vor fi soluționate de o instanță de prim grad de jurisdicție „instituită prin lege”. Dimpotrivă, acest regim îl împuternicește pe președintele camerei disciplinare să stabilească – de la caz la caz și cu o putere de apreciere aproape nelimitată – ce instanță disciplinară de prim grad de jurisdicție va soluționa un anumit dosar privind un judecător de drept comun. Noul regim nu mai garantează soluționarea cauzelor într-o perioadă de timp rezonabilă, ci îi permite ministrului justiției să mențină acuzațiile împotriva judecătorilor de drept comun prin intermediul unor responsabili în materie disciplinară numiți de ministru. Noul regim aduce atingere și dreptului la apărare al judecătorilor de drept comun. Pe scurt, judecătorii nu sunt protejați împotriva controlului politic și, prin urmare, independența sistemului judiciar este încălcată.

La 3 aprilie 2019, Comisia a transmis Poloniei o scrisoare de punere în întârziere. În urma unei analize detaliate a răspunsului primit, Comisia a concluzionat că acesta nu răspunde preocupărilor de ordin legal și a făcut următorul pas în cadrul procedurii, trimițând un aviz motivat la 17 iulie 2019. Polonia nu a reușit să răspundă preocupărilor Comisiei nici în cel mai recent răspuns trimis.

Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la situația din Polonia. Cererea de aplicare a unei proceduri accelerate, care are ca scop pronunțarea unei hotărâri definitive cât mai curând posibil, se justifică având în vedere impactul potențial al regimului disciplinar asupra independenței sistemului judiciar. Această cerere este în concordanță și cu Comunicarea Comisiei din 17 iulie 2019 intitulată „Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii – Plan de acțiune”, în care se subliniază faptul că, bazându-se pe abordarea sa actuală privind asigurarea respectării legii și pe jurisprudența din ce în ce mai bogată a Curții de Justiție a UE, Comisia va avea o abordare strategică în ceea ce privește procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de statul de drept, solicitând proceduri accelerate și măsuri provizorii ori de câte ori va fi necesar.

Statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea Europeană, fiind asumată în comun de toate statele membre. Aceasta este consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statul de drept reprezintă, de asemenea, un element esențial pentru funcționarea UE în ansamblul său, de exemplu în ceea ce privește piața internă, cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne și asigurarea faptului că judecătorii naționali care sunt și „judecători ai UE” își pot îndeplini rolul în asigurarea aplicării dreptului UE și pot interacționa în mod corespunzător cu Curtea de Justiție a UE în contextul procedurilor de pronunțare a unor hotărâri preliminare. Comunicările privind statul de drept ale Comisiei din 3 aprilie și 17 iulie 2019 explică setul de instrumente existent pentru asigurarea respectării statului de drept și acțiunile și propunerile Comisiei menite să consolideze în continuare acest set de instrumente.

Comisia Europeană, împreună cu alte instituții ale Uniunii și cu statele membre, este, în temeiul tratatelor, responsabilă de garantarea statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre și de asigurarea faptului că legislația, valorile și principiile UE sunt respectate.

Evenimentele din Polonia au determinat Comisia Europeană să lanseze, în ianuarie 2016, un dialog cu guvernul polonez în contextul Cadrului pentru consolidarea statului de drept și să activeze procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din TUE la 20 decembrie 2017. Procesul se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în cauză. Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul în acest sens.

În plus, la 2 iulie 2018, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la Legea privind Curtea Supremă adoptată de Polonia, motivele invocate vizând dispozițiile din lege legate de pensionarea judecătorilor și impactul acestor dispoziții asupra independenței Curții Supreme. La 24 septembrie 2018, Comisia a decis să înainteze cazul Curții de Justiție a UE, care a pronunțat hotărârea definitivă la 24 iunie 2019. Curtea a constatat că reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme contravine dreptului Uniunii și încalcă principiul inamovibilității judecătorilor și, prin urmare, principiul independenței sistemului judiciar.

La 29 iulie 2017, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la legea adoptată de Polonia privind instanțele ordinare, cu privire la motivele invocate pentru a justifica dispozițiile din lege legate de pensionarea judecătorilor și la impactul acestor dispoziții asupra independenței sistemului judiciar. Comisia a decis să sesizeze în acest sens Curtea de Justiție a UE la 20 decembrie 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.