Acasă Externe Agenda Europeana CE a adoptat programul de acțiune în domeniul sănătății pentru 2020

CE a adoptat programul de acțiune în domeniul sănătății pentru 2020

DISTRIBUIȚI

153196 – 29012020 – Comisia Europeană a adoptat marți, 28 ianuarie 2020, la Bruxelles, Programul anual de lucru pentru implementarea celui de-al treilea Program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și contribuția financiară a UE la Convenția-cadru OMS pentru controlul tutunului. Conform acestui document, al treilea program de Sănătate al UE, cel aferent anului 2020, va avea un buget de 65. 361. 158 euro.

Anexa 1 stabilește prioritățile și acțiunile, inclusiv alocarea resurselor, pentru implementarea în 2020 a celui de-al treilea program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020), stabilit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 282/2014 (” Regulamentul Programului ‘). Articolul 11 din Regulamentul privind programul impune Comisiei să adopte, prin acte de punere în aplicare, programe de lucru anuale care stabilesc, în special, acțiuni care trebuie luate și o alocare indicativă a resurselor financiare. Acțiunile urmează să se încadreze în cele patru obiective și 23 de priorități tematice identificate în anexa I la regulament.

Pentru 2020, banii vor fi alocați pentru:

 • granturi (gestiune directă): 37.155.000 euro,
 • granturi operaționale: 5.000.000 euro,
 • granturi pentru acțiune: 32.155.000 euro (gestionare directă)
 • premii: 400.000 euro
 • achiziții (gestiune directă): 15.565.158 euro
 • alte acțiuni: 12.241.000 euro.

Programul de lucru 2020 se bazează pe următoarele domenii prioritare tematice, abordând în același timp „inegalitățile în materie de sănătate” ca o problemă transversală:

 • să promoveze sănătatea, să prevină bolile și să încurajeze un mediu propice pentru un stil de viață sănătos;
 • protejarea cetățenilor Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave de sănătate;
 • să contribuie la sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și durabile;
 • facilitarea accesului la asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii Uniunii.
 • În cadrul acestor domenii, următoarele subiecte sunt de maxim interes pentru programul 2020:
 • boli cronice, inclusiv cancer, boli legate de vârstă și boli neurodegenerative;
 • legislația privind tutunul;
 • consolidarea capacităților împotriva amenințărilor pentru sănătate în statele membre, inclusiv, unde este adecvat, cooperare cu țările vecine;
 • implementarea legislației Uniunii privind bolile transmisibile și alte amenințări pentru sănătate, inclusiv cele cauzate de incidente biologice și chimice, de mediu și schimbările climatic;
 • sistem de informații și cunoștințe privind sănătatea pentru a contribui la luarea deciziilor bazate pe dovezi;
 • evaluarea tehnologiei de sănătate (HTA);
 • inovarea și e-sănătatea;
 • stabilirea unui mecanism pentru combinarea expertizei la nivelul Uniunii;
 • implementarea legislației Uniunii în domeniul dispozitivelor medicale, medicamentelor și asistenței medicale transfrontaliere;
 • sistem de informații și cunoștințe în materie de sănătate, inclusiv sprijin pentru comitetele științifice înființate în conformitate cu Decizia 2008/721 / CE;
 • rețele europene de referință (ERN);
 • boli rare;
 • siguranța pacientului și calitatea asistenței medicale;
 • măsuri pentru prevenirea rezistenței antimicrobiene (AMR) și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • implementarea legislației Uniunii în domeniile țesuturilor și celulelor, sângelui, organelor.

Rezultatele scontate ale programului de lucru includ:

 • o bază de cunoștințe îmbunătățită pentru conceperea și implementarea reformelor privind politicile de păstrare, recompenselor medicale și schimbarea sarcinilor legate de forța de muncă în domeniul sănătății;
 • schimb de cunoștințe și discuții privind achizițiile publice în sectorul sănătății;
 • schimbul și adoptarea celor mai bune practici în diferite domenii de sănătate;
 • creșterea ratei vaccinării în rândul grupurilor defavorizate și al migranților;
 • contribuția ONG-urilor la realizarea obiectivelor programului de sănătate al UE;
 • o mai bună înțelegere a proprietăților și a implicațiilor de reglementare ale noilor produse din tutun și a țigărilor electronice;
 • un model de gestionare a datelor și codul de conduită compatibil cu GDPR referitoare la sănătate (îngrijire medicală);
 • Acțiunile propuse pentru finanțare sunt următoarele:
 • Granturi
 • operaționale: Contribuție financiară la funcționarea organismelor neguvernamentale.

Granturi pentru acțiune

Granturi pentru acțiuni ca urmare a unui apel pentru propuneri. Apel pentru proiecte după cum urmează: sprijin pentru reformele forței de muncă în domeniul sănătății; achiziții medicale în UE; sprijin pentru investiții în sănătate; sprijin pentru implementarea celor mai bune practici în domeniul sănătății mintale; acces sporit la vaccinare pentru grupuri defavorizate, grupuri greu accesibile și migranți; activități ale părților interesate pentru a sprijini cooperarea consolidată împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccin.

Granturi de acțiune acordate direct. Granturi directe cu organizații internaționale: Consiliul Europei – contribuția la activitatea farmacopeei europene; OCDE – sprijin pentru informații de sănătate pentru stabilirea priorităților de implementare a celor mai bune practici; OCDE – sprijin pentru dezvoltarea și implementarea măsurilor raportate de pacienți; OCDE – inovație farmaceutică și acces la medicamente.

Granturi pentru acțiuni cofinanțate cu autoritățile statelor membre / acțiuni comune: consolidarea cooperării privind controlul tutunului între statele membre interesate și Comisie; sprijin pentru implementarea de către statele membre a celor mai bune practici în domeniul sănătății mintale; creșterea capacității punctelor naționale de a oferi îndrumări, informații și asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a FSE + și un posibil sprijin pentru acțiuni legate de sănătate în cadrul altor instrumente de finanțare ale UE; eliminarea diferențelor în implementarea GDPR națională în sectorul sănătății – elaborarea unui cod de conduită pentru prelucrarea datelor; Cooperarea HTA UE, cu accent pe evaluările clinice comune (2021-2024).

Alte subvenții directe către deținătorii președinției pentru organizarea a două conferințe.

De asemenea, vor mai fi acordate diverse premii (Premiul UE pentru sănătate pentru ONG-uri, orașe și școli) și subvenții pentru achiziții directe.