Acasă Economie ANCOM propune conditiile de intocmire si auditare a situatiilor financiare separate de...

ANCOM propune conditiile de intocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Romana

DISTRIBUIȚI

153433 – 22022020 – ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care stabileste in sarcina CNPR, ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, cerinte privind continutul metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidenta contabila separata. De asemenea, prin proiectul de decizie Autoritatea detaliaza obligatiile privind dezvoltarea sistemului de evidenta interna a costurilor si de elaborare a situatiilor financiare separate.

Aceasta reglementare vine ca urmare a desemnarii CNPR ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale pentru o perioada de 5 ani, respectiv 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024. Potrivit deciziei de desemnare, CNPR are obligatia sa implementeze si sa dezvolte un sistem de evidenta interna a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizarii individuale a serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal si sa realizeze evidentierea distincta a activitatilor din sfera serviciului universal de cele neincluse in sfera serviciului universal.

Metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenta contabila separata

Aceasta metodologie descrie metodele, principiile, ipotezele si sursele de date folosite pentru elaborarea situatiilor financiare separate.

In cuprinsul metodologiei vor fi prezentate serviciile incluse in fiecare dintre cele 3 segmente de afaceri, respectiv servicii din sfera serviciului universal, alte servicii postale, alte servicii non-postale. Vor fi, de asemenea, descrise principiile si politicile contabile generale, precum si principiile de recunoastere in contul de profit si pierdere a veniturilor si cheltuielilor, respectiv de recunoastere in bilant a activelor, respectiv datoriilor.

Situatiile financiare separate

Pe baza Metodologiei, CNPR va intocmi, anual, situatiile financiare separate care vor include situatia capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri, veniturile, cheltuielile operationale si rezultatul operational pe segmente de afaceri, precum si situatii detaliate privind costurile unitare, veniturile si profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile postale incluse in sfera serviciului universal, situatia costurilor directe, indirecte si comune prezentata separat pentru serviciile din sfera serviciului universal si respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal si reconcilierea intre contul de profit si pierdere din componenta situatiilor financiare separate si contul de profit si pierdere statutar.

Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferenta serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilita de catre ANCOM. Situatiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent, iar raportul de audit va transmis ANCOM impreuna cu situatiile financiare separate.

Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la doua kg (inclusiv) avand ca obiect trimiteri de corespondenta (cu exceptia trimiterilor de corespondenta in numar mare), imprimate (cu exceptia imprimatelor in numar mare) si pachete mici (astfel cum acestea sunt prevazute in Conventia Postala Universala si Regulamentul postei de scrisori, cu exceptia pachetelor mici in numar mare), ; b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), cu exceptia coletelor in numar mare; c) distribuirea coletelor postale cu limite de greutate intre 10 kg si la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a); e) serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a), b) si c); f) colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale si g) serviciul de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protectie sociala si a documentelor de informare intocmite de Casa Nationala de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, indiferent de numarul de trimiteri postale care fac obiectul acestui serviciu.

Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul utilizatorilor de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Piata serviciilor postale

ANCOM a efectuat in anul 2019 un numar de 820 de actiuni de control, fiind aplicate 325 de avertismente si 24 de amenzi contraventionale, in cuantum de 141.500 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Din totalul controalelor, 284 de controale au vizat Compania Nationala Posta Romana (CNPR) in calitatea sa de furnizor de serviciu universal, in urma acestora fiind aplicate 192 de avertismente, precum si 6 amenzi in cuantum total de 55.000 de lei.

Cea mai mare amenda aplicata pe piata serviciilor postale, in cuantum de 30.000 de lei, a fost aplicata Companiei Nationale Posta Romana, pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna din sfera serviciului universal.

In cazul celorlalti furnizori de servicii postale, principalele nereguli au constat in furnizarea serviciilor postale nenotificate, nerespectarea modalitatilor de predare a trimiterilor postale catre destinatari, lipsa sau nerespectarea continutului avizului postal, nerespectarea termenului de pastrare a trimiterilor postale dupa avizarea destinatarilor, nerespectarea timpilor de livrare stabiliti in cazul serviciilor postale expres sau modificarea tarifelor calculate si incasate la momentul acceptarii trimiterilor postale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.