Acasă Externe Agenda Europeana Consiliul își stabilește prioritățile pentru bugetul UE pe 2021

Consiliul își stabilește prioritățile pentru bugetul UE pe 2021

DISTRIBUIȚI

153376 – 18022020 – Consiliul a adoptat următoarele concluzii prin care își stabilește prioritățile pentru bugetul UE pe 2021.

 1. Consiliul subliniază că procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2021 va fi prima din cadrul noii perioade de programare 2021-2027. În această privință, bugetul va juca un rol important în elaborarea și îndeplinirea obiectivelor și priorităților Uniunii.
 2. Consiliul subliniază necesitatea ca toate instituțiile și organismele Uniunii să respecte toate elementele noului cadru financiar multianual (CFM) și să se conformeze acestora atunci când stabilesc și execută bugetul pentru 2021.
 3. Consiliul reiterează faptul că bugetul ar trebui să fie stabilit în conformitate cu principiile bugetare prevăzute în Regulamentul financiar[1], în speță principiile unității, anualității, bunei gestiuni financiare și transparenței.
 4. Consiliul consideră că bugetul pentru exercițiul financiar 2021 ar trebui să fie realist, în conformitate cu nevoile reale, să asigure o gestiune bugetară prudentă și să permită, fără a aduce atingere dispozițiilor Acordului interinstituțional[2], marje suficiente în cadrul plafoanelor din CFM pentru a se putea face față unor circumstanțe neprevăzute. În același timp, bugetul pentru exercițiul financiar 2021 ar trebui să furnizeze suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a programelor Uniunii și pentru a permite plata în timp util a angajamentelor asumate deja în cadrul actualului CFM, dacă va fi necesar și în cazuri justificate în mod corespunzător, după efectuarea tuturor realocărilor posibile în cadrul bugetului, prin utilizarea mecanismelor de flexibilitate disponibile, pentru a se evita neonorarea cererilor de plată depuse de statele membre.
 5. Consiliul subliniază că disciplina bugetară ar trebui menținută la toate nivelurile și că ar trebui ca toate cheltuielile necesare să fie finanțate în funcție de priorități și fără a compromite principiile bugetare.
 6. Consiliul subliniază nevoia de previzibilitate atât a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii, cât și a plăților de la bugetul UE către statele membre, reamintind că atât alocările bugetare insuficiente, cât și cele excesive creează provocări nedorite pentru bugetele naționale. În această privință, Consiliul invită Comisia să furnizeze în mod transparent previziuni fiabile și exacte privind toate veniturile, inclusiv suma anuală care trebuie plătită de Regatul Unit în 2021, în conformitate cu Acordul de retragere[3], fapt care va permite statelor membre să evalueze în timp util contribuția preconizată a acestora la bugetul UE.
 7. Consiliul subliniază că utilizarea instrumentelor de corecție bugetară, precum bugetele rectificative, ar trebui menținută la nivelurile minime justificate, introducerea lor ar trebui să aibă loc în timp util pentru a se evita întreruperile în funcționarea programelor Uniunii, iar finanțarea lor ar trebui efectuată în principal prin redistribuiri. În special, Consiliul invită Comisia să prezinte proiecte de bugete rectificative bazate pe venituri în mod separat și fără întârziere, de îndată ce informațiile relevante devin disponibile. Consiliul își reiterează angajamentul ferm de a adopta o poziție cu privire la proiectele de bugete rectificative cât mai curând posibil.
 8. Consiliul consideră că nivelul efectivelor de personal din toate instituțiile, organismele și agențiile ar trebui să reflecte acordul privind CFM și trebuie să facă obiectul unei monitorizări și al unui control permanent. În plus, Consiliul îndeamnă toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii să își respecte schemele de personal, precum și pachetele financiare și nivelul de echivalent normă întreagă (ENI) pentru agenții contractuali. Comisia este încurajată să compenseze la nivel intern un nivel adecvat de ENI și alocările corespunzătoare în momentul delegării de atribuții, executate anterior de propriul personal, către agenții executive sau organisme similare, atunci când propune un mandat nou sau adaptat pentru acestea.
 9. Consiliul solicită Comisiei să prezinte proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2021 în timp util, dând Consiliului posibilitatea să efectueze o analiză tehnică detaliată și să își pregătească temeinic poziția. De asemenea, Consiliul încurajează Comisia să îmbunătățească în permanență conținutul documentelor sale bugetare, făcându-le mai simple, mai concise și mai transparente. În plus, Consiliul îndeamnă Comisia ca, pe lângă proiectul de buget, să prezinte toate documentele aplicabile enumerate la articolul 41 din Regulamentul financiar, inclusiv rapoarte privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor programelor.
 10. Consiliul încurajează toate instituțiile să colaboreze eficient și constructiv, permițând buna desfășurare a procedurii bugetare și stabilirea bugetului pentru exercițiul financiar 2021 în termenele prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În particular, Consiliul invită Comisia să își îndeplinească rolul de mediator imparțial pe parcursul întregii proceduri bugetare. Consiliul solicită Comisiei să asigure accesul rapid la proiectele de elemente ale concluziilor comune, care să conțină toate informațiile relevante (în special cu privire la angajamente și plăți) pentru a facilita procesul de conciliere. În plus, Consiliul subliniază că negocierile privind bugetul pentru exercițiul financiar 2021 ar trebui să evite abordarea unor chestiuni care nu sunt direct legate de procedura bugetară anuală.
 11. Consiliul reafirmă importanța deosebită pe care o acordă prezentelor orientări și dorește ca acestea să fie luate în considerare în mod corespunzător atunci când Comisia pregătește proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2021.
 12. Prezentele orientări vor fi transmise Parlamentului European și Comisiei, precum și celorlalte instituții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.