Acasă Externe Agenda Europeana Parteneriatul estic: Comisia propune noi obiective de politică pentru perioada de după...

Parteneriatul estic: Comisia propune noi obiective de politică pentru perioada de după 2020

DISTRIBUIȚI

  153779 – 18032020 – Astăzi, 18 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat o propunere privind obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului estic după 2020. Se urmărește intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu ArmeniaAzerbaidjanBelarusGeorgiaRepublica Moldova și Ucraina, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, asigurarea rezilienței la factorii de mediu și climatici, susținerea transformării digitale și promovarea unor societăți echitabile și favorabile incluziunii.  

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Puterea vecinilor noștri este, totodată, puterea Uniunii Europene; Parteneriatul estic rămâne un element esențial al politicii externe a UE. Propunerile noastre vor consolida în continuare cele șase țări partenere, reflectând prioritățile și provocările noastre comune și păstrând în același timp accentul pe obținerea unor rezultate tangibile și pozitive pentru toți cetățenii.

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Transmitem un mesaj foarte clar țărilor partenere estice: vă vom ajuta să construiți economii puternice, să încurajați creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin atragerea de investiții străine directe și prin consolidarea conectivității în sectoarele-cheie cum ar fi transporturile, energia și mediul. Vom colabora strâns pentru a aborda provocările actuale de la toate nivelurile, inclusiv pandemia COVID-19.”

Pe baza realizărilor din primii zece ani ai parteneriatului, propunerea de astăzi prezintă modalitățile de colaborare cu țările partenere pentru a răspunde provocărilor comune și a consolida reziliența acestor țări din perspectiva provocărilor actuale, ca obiectiv de politică prioritar pentru perioada de după 2020. În acest scop, cooperarea dintre UE și partenerii săi va continua să sprijine, prin noi priorități politice, transformarea ecologică, transformarea digitală și crearea unor economii care să aducă beneficii pentru toți, în special mai multe oportunități de angajare pentru tineri și promovarea egalității de gen.

Un parteneriat care CREEAZĂ:

împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate

Consolidarea economiilor, reducerea inegalităților și transformarea țărilor partenere în locuri în care oamenii doresc să își construiască viitorul. Prin intensificarea comerțului și aprofundarea integrării economice, investiții în IMM-uri, conectivitate, valorificarea oportunităților oferite de dubla transformare – ecologică și digitală, precum și prin investiții în oameni, urmărim să creăm un mediu de afaceri atractiv, pentru a asigura atât locuri de muncă decente și durabile, cât și oportunități economice care să aducă prosperitate pentru toți cetățenii. Vom viza sectoare-cheie pentru dezvoltarea economică, cum ar fi energia, transporturile și mediul pentru a stimula creșterea economică.

Un parteneriat care PROTEJEAZĂ:

împreună pentru instituții responsabile, statul de drept și securitate

Buna guvernanță și instituțiile democratice, statul de drept, politicile anticorupție de succes, lupta împotriva criminalității organizate, respectarea drepturilor omului și a securității, inclusiv sprijinirea populațiilor afectate de conflicte, constituie coloana vertebrală a statelor și societăților puternice și reziliente. Acestea reprezintă, totodată, condiții prealabile semnificative pentru o economie de piață funcțională și pentru o creștere durabilă. În special, statul de drept este un factor esențial pentru asigurarea unui climat de afaceri eficace și un argument semnificativ pentru atragerea investițiilor străine directe. Este nevoie de un angajament reînnoit față de elementele fundamentale ale parteneriatului, de o măsurare mai exactă a rezultatelor reale și a impactului reformelor, precum și a percepției acestora de către cetățeni.

Un parteneriat care este MAI ANGAJAT ECOLOGIC:

împreună pentru reziliența la factorii de mediu și climatici

Provocările legate de mediu și de schimbările climatice necesită acțiuni urgente din partea UE și a țărilor partenere. UE va ajuta țările partenere să își îndeplinească contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris și să își modernizeze economiile, să își reducă amprenta de carbon și să facă tranziția către neutralitatea climatică, recunoscând, în același timp, provocările legate de investiții. UE va sprijini, de asemenea, eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea surselor regenerabile de energie și modernizarea sectorului sănătății.

Un parteneriat care CONECTEAZĂ:

împreună pentru o transformare digitală rezilientă

O prezență digitală puternică a țărilor din vecinătatea UE va permite creșterea și va impulsiona dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici, și va sprijini extinderea activității startup-urilor digitale cu un grad ridicat de inovare din regiune. UE va continua să sprijine îmbunătățirea rezilienței cibernetice a țărilor partenere.

Un parteneriat care CONSOLIDEAZĂ CAPACITATEA DE ACȚIUNE:

împreună pentru societăți reziliente, echitabile și favorabile incluziunii

Alegerile libere și corecte și administrațiile publice transparente, responsabile și centrate pe cetățeni sunt esențiale pentru democrație. Alături de o societate civilă implicată, de mijloacele de informare libere, pluraliste și independente și de protecția drepturilor cetățenilor, inclusiv a drepturilor minorităților, acestea sunt ingrediente-cheie pentru a asigura societăți reziliente, echitabile, favorabile incluziunii și democratice. Cooperarea în aceste domenii va fi o prioritate importantă pentru UE.

Context

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009, cu scopul de a consolida și a aprofunda relațiile politice și economice dintre UE, statele sale membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul a evoluat în funcție de interesele, ambițiile și progresele fiecărui partener, permițând diferențierea, într-un mod flexibil și favorabil incluziunii, pentru a aborda împreună provocările comune și globale și a promova integrarea regională. Obiectivele de politică actuale au fost definite prin agenda celor 20 de rezultate pentru 2020, convenită în 2017.

Noile obiective de politică au fost stabilite în urma consultării structurate privind viitorul Parteneriatului estic, desfășurată în 2019, cu participarea largă și incluzivă a statelor membre, a organizațiilor societății civile din țările partenere, a mediului academic, a întreprinderilor și a instituțiilor financiare. În ansamblu, există un larg consens cu privire la faptul că actualul cadru de politică al Parteneriatului estic este solid și aduce beneficii concrete pentru cetățeni.

Etapele următoare

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă invită statele membre și țările partenere să aprobe propunerea în vederea reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic din iunie 2020, acordând astfel un mandat pentru elaborarea unui nou set de obiective concrete, pe baza celor 20 de rezultate pentru 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.