Acasă Politic Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale NATO

Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale NATO

DISTRIBUIȚI

 154047 – 03042020  – Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat ieri, prin sistem video-conferință, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO.

Miniștrii de Externe aliați au avut discuții aprofundate cu privire la gestionarea efectelor pandemiei de Covid-19, inclusiv în vederea minimizării impactului acesteia asupra activităților NATO.

Pe acest subiect, șeful diplomației române a subliniat rolul important al Alianței în asigurarea unei platforme de schimb de informații, bune practici și lecții învățate în ceea ce privește gestionarea crizei actuale generate de pandemia de Covid-19, inclusiv în privința utilizării forțelor armate în sprijinul eforturilor celorlalte autorități naționale, și a evidențiat utilitatea valorificării mecanismelor și instrumentelor aflate la dispoziția NATO pentru susținerea demersurilor de oferire de asistență statelor aliate în nevoie. A subliniat rolul important al misiunilor aeriene de urgență în asigurarea transportului de echipamente medicale și a arătat, în acest sens, că România a fost primul stat aliat care a utilizat capabilitățile de transport strategic aerian la dispoziția NATO pentru transportul unor astfel de echipamente și materiale necesare țării noastre, din Republica  Coreea. De asemenea, a indicat necesitatea acordării unei atenții speciale contracarării activităților de dezinformare, care s-au intensificat în contextul pandemiei.

Dincolo de măsurile imediate, ministrul Bogdan Aurescu a apreciat că este important ca NATO și statele membre să analizeze implicațiile profunde pe termen mediu și lung ale acestei crize şi să identifice împreună măsuri suplimentare pentru creșterea rezilienței în fața provocărilor complexe asociate unor astfel de situații impredictibile și fără precedent. A evocat, totodată, în acest context, importanța dialogului și cooperării cu UE și a unor răspunsuri coordonate la provocările comune.

Discuțiile miniștrilor de Externe au reliefat angajamentul ferm al tuturor statelor membre pentru asigurarea unității și solidarității aliate în fața acestei pandemii, ministrul Bogdan Aurescu subliniind necesitatea continuării eforturilor coordonate, inclusiv prin intermediul Alianței, pentru depășirea crizei actuale.

În cadrul ministerialei au fost abordate şi temele curente de pe agenda aliată, cu accent asupra avansării procesului de adaptare a NATO şi a consolidării rolului Alianței în proiectarea stabilității. În acest sens, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că este important ca, îndeosebi în situația actuală complexă, atât Alianța, cât și statele sale membre, să își demonstreze o dată în plus operaționalitatea deplină, respectiv să își adapteze capacitatea de reacție și de a lua decizii eficiente.

Ministrul Aurescu a salutat adoptarea, cu prilejul reuniunii, de către miniștri aliați, a unui set de măsuri suplimentare de sprijin pentru Georgia și Ucraina, care vin în completarea pachetului existent de măsuri privind securitatea în regiunea Mării Negre, măsuri care vizează aspecte precum consolidarea rezilienței acestor parteneri în faţa provocărilor de tip hibrid, intensificarea participării lor în exerciții militare alături de aliați, îmbunătățirea cunoașterii situației regionale.

Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat atenția sporită acordată de aliați evoluțiilor din această regiune și partenerilor din vecinătatea estică. A evaluat că, în condițiile menținerii unei situații de securitate fluide și complexe în regiunea Mării Negre, adoptarea de măsuri suplimentare de sprijin pentru Georgia și Ucraina reprezintă un demers necesar. A subliniat că situația de securitate impune, totodată, continuarea implementării deciziilor privind prezența aliată înaintată în regiunea Mării Negre.

Un alt subiect al reuniunii a fost legat de lansarea procesului de reflecție strategică privind consolidarea dimensiunii politice a NATO, prin adoptarea mandatului care va guverna acest proces. Șeful diplomației române a subliniat necesitatea ca acest proces să conducă la creșterea coeziunii și unității Alianței. A exprimat sprijinul României pentru creșterea rolului NATO ca actor politic şi diplomatic la nivel internațional, prin valorificarea avantajelor de care dispune. A evidențiat, în același timp, importanța ca procesul de reflecție să faciliteze continuarea adaptării NATO şi a consolidării posturii aliate de descurajare şi apărare, pe baza deciziilor şi politicilor existente, de o manieră susținută şi coerentă, inclusiv pe flancul estic.

În ceea ce privește vecinătatea sudică a continentului european, ministrul român al afacerilor externe a exprimat sprijin pentru consolidarea rolului NATO în Irak și în regiune, cu accent pe combaterea terorismului. A subliniat importanța unei abordări coordonate și flexibile cu privire la misiunea aliată din Afganistan, care să ia permanent în considerare evoluțiile din teren.

Cu prilejul reuniunii a fost adoptată decizia de consolidare a Misiunii NATO din Irak, prin preluarea unor activități curente desfășurate de Coaliția Globală împotriva Daesh. A fost reiterat totodată angajamentul față de asumarea de către NATO a unui rol sporit în regiunea Orientului Mijlociu și în Nordul Africii şi a avut loc un schimb de evaluări privind situația politică şi de securitate din Afganistan.

Ministrul Bogdan Aurescu a salutat participarea, pentru prima dată, la reuniunea miniștrilor de Externe aliați, a Republicii Macedonia de Nord, în calitate de membru NATO, prin ministrul de externe al acestui stat.

În cadrul reuniunii a fost aprobată o Declarație: ”Noi, miniștrii afacerilor externe NATO, ne întâlnim astăzi în contextul unei pandemii fără precedent care afectează toţi aliaţii şi partenerii, determinând costuri uriaşe, care se materializează atât în pierderi de vieți omenești, cât şi într-un șoc brusc şi sever al economiilor noastre. Ne exprimăm compasiunea profundă faţă de toate victimele bolii generate de coronavirus (COVID-19) şi faţă de toţi cei afectaţi de consecințele sale. Suntem recunoscători celor din sistemul de sănătate și tuturor celor aflaţi în prima linie a luptei împotriva acestei boli. Aceasta îi include pe bărbații şi femeile în uniformă care continuă să muncească zilnic pentru securitatea noastră colectivă. Mulțumim, de asemenea, cetățenilor noștri care înțeleg că, acționând împreună, vom depăși mai repede această provocare și vom putea salva vieți.

NATO îşi aduce propria contribuție la aceste eforturi. Aliații se sprijină reciproc – inclusiv cu personal medical, paturi de spital, echipament medical vital, schimburi de bune practici și idei de combatere a acestei pandemii mortale. Asigurăm sprijin aerian pentru transportul de echipamente medicale critice din orice parte a globului, oferind sprijin cu personal medical, materiale de bază, precum și echipament vital din surse civile și militare, și contribuind la sporirea cunoștințelor medicale, științifice și tehnologice și a resurselor necesare asigurării unor răspunsuri inovative. Aliații lucrează, de asemenea, împreună pentru a asigura accesul publicului la informații transparente, la zi şi corecte, acces care este critic pentru a depăși această pandemie şi pentru a combate dezinformarea. Având în vedere necesitatea unei abordări cuprinzătoare și coordonate, NATO lucrează îndeaproape cu alte organizații internaționale, inclusiv Organizația Națiunile Unite, Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană.

Chiar şi în timpul în care facem tot ceea ce este posibil pentru a controla şi a depăși această provocare, NATO rămâne activă, concentrată şi pregătită să îşi îndeplinească responsabilitățile sale fundamentale: securitatea colectivă, gestionarea crizelor şi asigurarea securității prin cooperare. Abilitatea noastră de a ne derula operațiile şi de a asigura descurajarea şi apărarea împotriva tuturor amenințărilor cu care ne confruntăm este de neatins. Am luat astăzi decizii pentru consolidarea rolului NATO în fața provocărilor de securitate curente și viitoare.

Salutăm alăturarea Republicii Macedonia de Nord care a devenit cel de-al 30-lea membru al NATO. Într-o perioadă în care ne confruntăm cu provocări fără precedent, cei 30 de aliați sunt pe deplin solidari și ferm uniți în cadrul relației trans-atlantice”.

Ministrul Aurescu va participa vineri, 3 aprilie 2020, la reuniunea informală a miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura în regim de video-conferință.

În contextul evoluțiilor recente la nivel european și internațional, discuția se va axa pe criza provocată de pandemia de COVID-19.

Miniștrii afacerilor externe vor aborda subiectul pe trei paliere distincte, anume din perspectiva necesității continuării coordonării consulare la nivel european în vederea repatrierii cetățenilor UE nerezidenți, din perspectiva întăririi rolului UE în domeniul cooperării internaționale și a sprijinului umanitar în gestionarea crizei, respectiv combaterea dezinformării, importanța menținerii solidarității europene și a coerenței dintre măsurile specifice și valorile democratice.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.