Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană lansează un plan de acțiune menit să sprijine relansarea și...

Comisia Europeană lansează un plan de acțiune menit să sprijine relansarea și transformarea sectorului mass-media și a sectorului audiovizualului

DISTRIBUIȚI

157430 – 04122020 – Comisia Europeană a adoptat astăzi un Plan de acțiune menit să sprijine redresarea și transformarea sectorului mass-media și a sectorului audiovizualului. Aceste sectoare, deosebit de afectate de criza provocată de coronavirus, sunt esențiale pentru democrație, pentru diversitatea culturală și pentru autonomia digitală a Europei. Planul de acțiune se axează pe trei domenii de activitate și 10 acțiuni concrete, menite să ajute sectorul mass-media să se redreseze în urma crizei, prin facilitarea și extinderea accesului la finanțare, să se transforme, prin stimularea investițiilor care să faciliteze dubla tranziție, digitală și verde, asigurând totodată reziliența viitoare a sectorului, și să capaciteze cetățenii și întreprinderile europene.

Redresare

În contextul Mecanismului de redresare și reziliență, cel puțin 20 % din cheltuieli vor fi alocate domeniului digital în cadrul fiecărui plan național de redresare și reziliență. În vederea atingerii acestui obiectiv, vor fi adoptate măsuri de stimulare a producției și a distribuției de conținut digital, precum cel generat de mass-media digitală. În plus, planul de acțiune vizează:

1) Facilitarea accesului la sprijin din partea UE prin intermediul unui instrument dedicat întreprinderilor din domeniul mass-media, care să le permită să identifice toate oportunitățile de finanțare din partea UE care prezintă relevanță pentru ele. Acest instrument va oferi orientări privind modul în care întreprinderile pot solicita sprijin relevant din partea UE, în contextul cadrului financiar multianual 2021-2027, dar și prin intermediul planurilor naționale de redresare și reziliență;

2) Stimularea investițiilor în sectorul audiovizualului prin intermediul unei noi inițiative, MEDIA INVEST, al cărei obiectiv este de a mobiliza investiții în valoare de 400 de milioane EUR pe o perioadă de 7 ani;

3) Lansarea unei inițiative „NEWS”, care va regrupa acțiunile și sprijinul pentru sectorul mass-mediei de știri. Această inițiativă include un proiect-pilot NEWS, având ca obiectiv realizarea de investiții împreună cu fundații și alți parteneri privați, accesul la împrumuturi care urmează să fie garantate prin InvestEU, granturi și un Forum al mass-mediei europene de știri organizat în cooperare cu sectorul. O atenție deosebită va fi acordată mass-mediei locale.

Transformare

Planul de acțiune urmărește să sprijine transformarea verde și digitală a sectorului prin:

4) Încurajarea spațiilor europene ale datelor din sectorul mass-media, în vederea schimbului de date și al inovării;

5) Promovarea unei coaliții industriale europene privind realitatea virtuală și augmentată, care să ajute mass-media din UE să beneficieze de aceste tehnologii imersive, și lansarea unui Laborator mass-media privind realitatea virtuală pentru proiecte care să identifice noi modalități de narațiune și interacțiune;

6) Facilitarea discuțiilor și a acțiunilor pentru ca sectorul să devină neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Facilitare și capacitare

În sfârșit, cetățenii și întreprinderile se află în centrul eforturilor, prezentate în planul de acțiune, de a facilita alegerile cetățenilor și de a-i responsabiliza. Printre acțiuni se numără:

7) Lansarea unui dialog cu sectorul audiovizualului în vederea îmbunătățirii accesului la conținut audiovizual și a disponibilității acestuia în întreaga UE, pentru a ajuta sectorul să se extindă și să ajungă la noi categorii de public, iar consumatorii să se bucure de o mare diversitate în ceea ce privește conținutul;

8) Promovarea talentelor europene în domeniul mass-media, inclusiv prin promovarea diversității în fața și în spatele camerei și prin descoperirea și sprijinirea întreprinderilor nou-înființate din sectorul mass-media;

9) Capacitarea cetățenilor, inclusiv prin consolidarea alfabetizării mediatice și prin sprijinirea creării unor servicii alternative independente de agregare a știrilor;

10) Consolidarea cooperării dintre autoritățile de reglementare în cadrul Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA), astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței mass-media din UE.

Planul de acțiune în sectorul mass-media și al audiovizualului merge mână în mână cu Planul de acțiune pentru democrația europeană, care vizează consolidarea libertății și a pluralismului mass-media în întreaga Europă, cu accent pe protecția jurnaliștilor. Planul de acțiune adoptat astăzi este, de asemenea, complet aliniat la viitoarele propuneri ale Comisiei referitoare la actul legislativ privind serviciile digitale, respectiv actul legislativ privind piețele digitale, propuneri care vor avea ca obiectiv modernizarea cadrului juridic aplicabil serviciilor digitale în UE.

Membrii colegiului au declarat:

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Suntem hotărâți să ajutăm sectorul mass-media să facă față acestei situații dificile și să răspundă provocărilor generate de criză, valorificând pe deplin oportunitățile oferite de transformarea digitală atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Mass-media nu reprezintă doar un sector economic, ci și un element de bază al democrației noastre. De aici decurge importanța planului de acțiune. Acesta se sprijină pe cele mai mari atuuri ale noastre – diversitatea și talentul Europei – și are în centrul său protecția libertății de exprimare și a libertății artistice. Contăm pe statele membre să își îndeplinească rolul și să utilizeze instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a sprijini acest sector, respectând, totodată, pe deplin independența acestuia și pluralismul mass-mediei.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Sectorul mass-media și cel al audiovizualului au fost grav afectate de criza cu care ne confruntăm. Este imperios necesar să acționăm acum. Acest plan industrial va fi foaia noastră de parcurs pentru redresarea, transformarea și consolidarea rezilienței sectorului mass-media. Prin intermediul planului, acest sector va avea acces la mijloacele de care are nevoie pentru a contribui la tranziția verde și digitală și a beneficia, totodată, de pe urma acesteia.”

Etapele următoare

Întrucât sprijinirea sectorului mass-media din UE nu suferă întârziere, majoritatea acțiunilor prezentate în planul de acțiune vor fi lansate deja în primele luni ale anului 2021. Pentru a pune în aplicare cât mai bine acțiunile pe teren, vor fi realizate consultări cu părțile interesate.

Context

Probleme de lungă durată, îndeosebi fragmentarea pieței, au deteriorat poziția sectorului european al mass-media și al audiovizualului în raport cu concurenții de la nivel mondial. Aceste deficiențe au fost exacerbate de criza provocată de coronavirus, care a dus la scăderea veniturilor din publicitate, la colapsul cinematografelor (pierderile lunare fiind estimate la 100 000 EUR per ecran în perioada pandemiei) și la întreruperea producției. Într-un moment în care platformele online din afara UE câștigă cote de piață mari, această situație poate periclita autonomia strategică a sectorului mass-media și al audiovizualului din UE. În ceea ce privește mass-media de știri, veniturile în scădere (veniturile din publicitate au scăzut cu 30-80 %) și dezinformarea online, împreună cu apariția unor „deșerturi de știri” în anumite regiuni din Europa sunt deosebit de îngrijorătoare. În general, sectorul este caracterizat și de o adoptare limitată a tehnologiilor digitale.

Comisia a prezentat o serie de măsuri care să sprijine economia în timpul crizei și a invitat statele membre să le valorifice cât mai bine posibil pentru a sprijini sectorul mass-media. A fost instituit rapid și apoi extins un cadru temporar privind ajutoarele de stat și au fost puse la dispoziție fonduri de coeziune suplimentare prin intermediul REACT-EU, sectorul cultural fiind recunoscut ca prioritar. Un alt instrument important aflat la dispoziția statelor membre pentru a combate consecințele economice și sociale negative ale pandemiei de COVID-19 este Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE).

În paralel, Comisia a adaptat instrumentele existente, de exemplu Mecanismul de garantare pentru IMM-urile din sectoarele culturale și creative, inclusiv mass-media, astfel încât să permită o mai mare flexibilitate la rambursarea împrumuturilor și să faciliteze acordarea de împrumuturi prin consolidarea garanțiilor oferite instituțiilor financiare.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.