Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană salută acordul politic privind Mecanismul de redresare și reziliență

Comisia Europeană salută acordul politic privind Mecanismul de redresare și reziliență

DISTRIBUIȚI

 157625 – 18122020 – Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență (MRR).

MRR este instrumentul-cheie aflat în centrul inițiativei NextGenerationEU, planul UE de a ieși mai puternică din criza actuală. Acesta va pune la dispoziție împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de statele membre. MRR va avea un rol crucial în atenuarea impactului economic și social al pandemiei de coronavirus și în a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru tranziția către o economie verde și pentru tranziția digitală.

Principalele elemente ale acordului

Acordul, care necesită aprobarea finală a Parlamentului European și a Consiliului, prevede că domeniile de aplicare ale MRR vor fi structurate în jurul a șase piloni: tranziția către o economie verde, transformarea digitală, locuri de muncă și creștere inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii, coeziunea socială și teritorială, sănătate și reziliență și politici pentru generația următoare, copii și tineret, inclusiv învățământ și competențe.

Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze neutralitatea climatică până în 2050, iar Consiliul European a susținut săptămâna trecută propunerea Comisiei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Prin urmare, statele membre ar trebui să acorde prioritate reformelor și investițiilor menite să sprijine tranziția climatică. Acordul prevede că cel puțin 37 % din cheltuielile pentru investiții și reforme cuprinse în fiecare plan național de redresare și reziliență ar trebui să sprijine obiectivele climatice. În plus, toate investițiile și reformele trebuie să respecte principiul „nu aduce prejudicii semnificative”, ceea ce înseamnă că nu trebuie să aducă prejudicii semnificative mediului.

Statele membre ar trebui să asigure, de asemenea, un nivel ridicat de ambiție atunci când definesc reformele și investițiile care favorizează tranziția digitală ca parte a planurilor lor de redresare și reziliență. Cel puțin 20 % din cheltuielile pentru investiții și reforme cuprinse în fiecare plan național ar trebui să sprijine tranziția digitală.

Se preconizează, de asemenea, că planurile de redresare și reziliență vor contribui în mod eficace la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european, care este cadrul pentru coordonarea politicilor economice și sociale în întreaga Uniune.

Acordul prevede un rol important pentru Parlamentul European în guvernanța MRR. Un „dialog privind redresarea și reziliența” va permite Parlamentului să invite Comisia să discute diferite aspecte legate de mecanism.

Se va stabili un tablou de bord care va fi pus la dispoziția publicului pentru a oferi informații cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a MRR și a planurilor naționale.

Statele membre vor trebui să pună în aplicare măsuri ferme pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, în special pentru a preveni frauda, corupția și conflictele de interese.

S-a convenit, de asemenea, ca 13 % din suma totală alocată statelor membre să fie pusă la dispoziție sub formă de prefinanțare în momentul aprobării planurilor de redresare și reziliență, pentru a se asigura că banii încep să fie disponibili cât mai curând posibil pentru a sprijini redresarea economică incipientă.

Declarațiile membrilor colegiului:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Avem un pachet financiar fără precedent – bugetul UE și planul nostru de redresare NextGenerationEU – pentru a alimenta economiile noastre. Mecanismul de redresare și reziliență se va afla în centrul inițiativei NextGenerationEU. Salut acordul la care s-a ajuns astăzi, pe care îl consider un pas important în direcția finanțării investițiilor și a reformelor necesare pentru sprijinirea redresării economice și pentru a pune bazele unei Europe mai puternice și mai reziliente.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Cele trei instituții principale ale UE au ajuns acum la un acord politic cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență, care pregătește terenul pentru împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR. Acest mecanism va sprijini reformele și investițiile naționale care vor sprijini redresarea și vor contribui la revizuirea economiilor UE, făcându-le mai ecologice și mai digitale într-un mod incluziv și echitabil din punct de vedere social. În prezent, statele membre au certitudinea de care au nevoie pentru a-și finaliza planurile naționale, astfel încât să poată avea acces la această finanțare fără precedent. Le vom sprijini în fiecare etapă, pentru a valorifica la maximum această oportunitate. În prezent, obiectivul nostru este de a asigura direcționarea fondurilor către cei care au cea mai mare nevoie de ele și de a pune în mișcare redresarea colectivă a UE.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: “Mecanismul de redresare și reziliență deschide calea pentru ca Europa nu numai să își reconstruiască economia după pandemie, ci și să o și transforme. Doresc să mulțumesc președinției germane și negociatorilor Parlamentului European pentru contribuția la realizarea acestui acord solid. Avem acum o șansă unică de a ne respecta angajamentele în materie de mediu, de a accelera tranziția digitală, de a stimula competențele și de a aborda inegalitatea. Pentru ca această oportunitate să fie încununată de succes, Comisia și autoritățile naționale trebuie să colaboreze strâns pentru a aproba rapid și apoi pentru a pune în aplicare în mod eficient un set de planuri naționale ambițioase și credibile. Având în vedere că acest an sumbru se apropie de sfârșit, să privim în perspectivă până în 2021, atât cu optimism, cât și cu hotărâre.”

Etapele următoare

Textul regulamentului va trebui acum să fie finalizat la nivel tehnic. Ulterior, Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe oficial textul, astfel încât regulamentul să poată intra în vigoare cât mai curând posibil.

Odată ce regulamentul va intra în vigoare, statele membre vor putea să își prezinte planurile de redresare și reziliență, stabilind un pachet coerent de reforme și proiecte de investiții.

Context

La 10 noiembrie 2020 a fost încheiat un acord politic între Parlamentul European, statele membre ale UE din cadrul Consiliului și Comisia, cu privire la următorul buget pe termen lung al UE și la instrumentul NextGenerationEU. În cadrul etapei următoare este necesară adoptarea de urgență a regulamentului privind CFM, împreună cu ratificarea Deciziei privind resursele proprii

Odată adoptat, bugetul pe termen lung al UE, împreună cu inițiativa NextGenerationEU, care este un instrument temporar menit să impulsioneze redresarea Europei, vor reprezenta cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată din bugetul UE. O sumă totală de 1,8 mii de miliarde EUR va contribui la reconstrucția unei Europe post-COVID-19. Aceasta va face ca Europa să fie mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.