Acasă Externe Agenda Europeana Mesajul Comisiei Europene cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii 2021

Mesajul Comisiei Europene cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii 2021

DISTRIBUIȚI

158670 – 06032021 – „Anul care a trecut a fost un an dificil. Pandemia de COVID-19 nu a cruțat pe nimeni și a reprezentat o provocare îndeosebi pentru femeile din întreaga lume. Medici, infirmiere, profesoare sau vânzătoare – locuri de muncă ocupate adesea de femei – s-au aflat în prima linie a pandemiei, asumându-și în același timp mai multe responsabilități în cadrul familiei.

Să ne oprim un moment pentru a mulțumi femeilor pentru curajul, compasiunea și contribuția lor la combaterea acestei crize, inclusiv pentru că, grație lor, societățile noastre, sistemele de îngrijire și serviciile esențiale au continuat să funcționeze.

Deși femeile reprezintă majoritatea lucrătorilor din prima linie în domeniul asistenței medicale, acestea nu au fost decât foarte puțin reprezentate în procesele decizionale legate de pandemie. De exemplu, 85,2 % din grupurile operative naționale dedicate COVID-19 din 87 de țări, inclusiv din 17 state membre ale UE, erau conduse de bărbați.

Egalitatea de gen trebuie să se afle în centrul redresării post-pandemie. Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență prevede că egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru toți ar trebui să fie luate în considerare și promovate pe tot parcursul pregătirii și al punerii în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență. Femeile trebuie, de asemenea, să fie mai bine reprezentate în pozițiile de conducere, atât în politică, cât și în consiliile de administrație ale întreprinderilor – vom continua să luptăm pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Comisia nu a precupețit niciun efort pentru a promova o mai mare egalitate între femei și bărbați în Europa și în afara acesteia. Concretizând unul dintre elementele-cheie ale Strategiei UE privind egalitatea de gen, Comisia a prezentat ieri o propunere de noi măsuri menite să asigure respectarea principiului egalității de remunerare. Egalitatea de gen este, de asemenea, unul dintre principiile-cheie ale Pilonului european al drepturilor sociale, precum și ale planului de acțiune ambițios pentru punerea în aplicare a pilonului, prezentat săptămâna aceasta. Egalitatea de gen se află, de asemenea, în centrul acțiunii externe a UE. Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP III) prezintă o agendă ambițioasă și operațională de promovare a egalității și de asigurare a faptului că femeile și fetele din întreaga lume au capacitatea de a participa la modelarea democrației, a justiției, a păcii și a securității.

Pandemia de COVID-19 a exacerbat inegalitățile existente în societatea noastră. Aceasta a expus femeile unor riscuri considerabile, inclusiv uneori în propriile lor case. În cursul acestui an, Comisia va prezenta o nouă propunere de combatere a violenței bazate pe gen în UE. În țările noastre partenere, Inițiativa comună a UE/ONU Spotlight a adaptat acțiunile prioritare privind eliminarea tuturor formelor de violență bazată pe gen la nevoile urgente.

Progresele se obțin cu multă trudă, dar se pierd ușor. Trebuie să depunem eforturi pentru ca Europa să rămână un deschizător de drumuri în ceea ce privește drepturile femeilor. Regresul nu este o opțiune și vom continua să avansăm.”

Context

Onorând angajamentele asumate de președinta Ursula von der Leyen, prima femeie președintă a Comisiei Europene, anul trecut, vicepreședinta Vera Jourová și comisarul Helena Dalli au prezentat Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025. Strategia a stabilit o serie de acțiuni ambițioase pentru promovarea egalității de gen în Europa și în afara acesteia. Astăzi, Comisia Europeană publică raportul său anual privind egalitatea între bărbați și femei (a se vedea comunicatul de presă).

Una dintre principalele priorități ale strategiei a fost o inițiativă de consolidare a principiului egalității de remunerare prin intermediul transparenței salariale. Comisia a adoptat ieri o propunere legislativă. De asemenea, Comisia va continua să insiste în favoarea adoptării propunerii de directivă din 2012 privind îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilorvși lucrează, de asemenea, la o nouă inițiativă legislativă de combatere a violenței bazate pe gen. În pregătirea acesteia, în februarie a fost lansată o consultare publică. În paralel, aderarea UE la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei rămâne o prioritate-cheie pentru Comisie. În iunie 2020, Comisia a adoptat prima strategie a UE privind drepturile victimelor, intensificându-și în continuare lupta împotriva violenței bazate pe gen.

Combaterea violenței online împotriva femeilor este un alt element important al Strategiei privind egalitatea de gen. Actul legislativ privind serviciile digitale, propus de Comisie în decembrie 2020, sprijină strategia și urmărește să armonizeze și să actualizeze în continuare normele pentru furnizorii de servicii digitale, abordând în același timp conținutul ilegal diseminat de utilizatori și oferind garanții pentru protecția drepturilor fundamentale. În Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa, Comisia a anunțat o serie de acțiuni de promovare a unei participări de gen echilibrate la profesiile din domeniul TIC și la dezvoltarea competențelor digitale. Garanția pentru tineret consolidată sprijină măsurile de combatere a prejudecăților de gen și a discriminării în ceea ce privește consilierea și orientarea în domeniul ocupării forței de muncă.

În conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual, Comisia va lansa în curând o campanie de sensibilizare cu privire la gen și diversitate, axată pe modele de inspirație din sectorul audiovizual și din cel al mass-mediei de știri. Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a echilibrului de gen și a diversității în sectorul creativ și cultural, care include, de asemenea, acțiuni desfășurate în cadrul subprogramului MEDIA al programului „Europa creativă”.

Dimensiunea de gen este pe deplin integrată în programul Orizont Europa și în noul SEC pentru cercetare și inovare. Incluziunea și egalitatea sunt, de asemenea, principii fundamentale ale programului Erasmus+, care sprijină antreprenoarele din sectorul social sau femeile din mediul academic și contribuie la deschiderea unor noi domenii de cercetare în ceea ce privește egalitatea de gen, sustenabilitatea și capacitarea femeilor. Pentru a evidenția realizările femeilor europene în domeniul cercetării, inovării, educației, culturii și sportului Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație, tineret și sport, a lansat o campanie pe platformele de comunicare socială, #EUwomen4future.

Astăzi, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) au lansat un proiect comun și colaborativ – Portalul de monitorizare a strategiei privind egalitatea de gen pentru Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025.

Noul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 consolidează integrarea perspectivei de gen în cheltuielile bugetului UE, în special prin intermediul fondurilor structurale ale UE. NextGenerationEU acordă, de asemenea, o atenție deosebită egalității de gen. În special, planurile naționale de redresare și reziliență ar trebui să stabilească modul în care se preconizează că investițiile și reformele care vor fi finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență vor contribui la promovarea egalității de gen și a egalității de șanse pentru toți.

În afara UE, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell și comisarul Jutta Urpilainen au prezentat un set de acțiuni menite să consolideze egalitatea de gen și capacitarea femeilor prin intermediul noului Plan de acțiune pentru egalitatea de gen (GAP III) pentru perioada 2021-2025. Inițiativa Spotlight, lansată de Comisia Europeană împreună cu Organizația Națiunilor Unite, abordează în mod specific problema violenței bazate pe gen la nivel mondial.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.