Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 27 mai 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 27 mai 2021

DISTRIBUIȚI

159799 – 27052021 – Agenda poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG-3.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG-4.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG-5.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/OUG-4.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comerțului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/OUG-5.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PRIMA LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/OUG-6.pdf

III.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-52.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-53.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea ASOCIAȚIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-54.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-55.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Tenis de Masă asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului cuprins în Anexa nr.30 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și actualizarea valorii de inventar, a datelor tehnice și adresei acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-56.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului național de facilități în domeniul transportului aerian

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-57.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23+350 intersecție cu DC 158 dreapta și DC 146A stânga, la Gulia”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-58.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Completare de la 3 la 4 benzi de circulație a sectorului de pe DN1 km 95+100 – 95+400, în localitatea Cornu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-59.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-60.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părți, în suprafață totală de 27.001 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (U.M. 0746 Slatina), în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-63.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice, și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-62.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Brăila-Galați”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-64.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-65.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-66.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 3626 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale și modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-67.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părți din imobilele 1087 și 2640 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-68.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXE.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, de către Primăria comunei Arefu a terenului în suprafață de 3,0730 ha, în vederea realizării obiectivului „Construire pârtie de schi A1 Ghițu – Molivișu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-69.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere București, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-71.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie 2021 şi la Bucureşti la 12 martie 2021, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-72.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, precum şi trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-73.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NFHGANEXA-2.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Aluniș, județul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-74.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Livezile, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-75.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Crucișor, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-76.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bogdand, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-77.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ostrov, județul Constanța

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-78.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vela, judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-79.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-80.pdf

30.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

Proiectul poate fi consultat la adresa:

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea a două împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, pentru susținerea realizării obiectivelor de investiții publice Spital Regional de Urgenţă Cluj și Spital Regional de Urgenţă Craiova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-9.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea textului și a diseminării Raportului voluntar al Guvernului României privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, realizat de Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-12.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 15 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/PUNCTE-DE-VEDERE-3.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de

ministerele/instituțiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-4.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/ANEXA-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.