Acasă Social Noi obligații pentru furnizorii de energie

Noi obligații pentru furnizorii de energie

DISTRIBUIȚI

159767 – 25052021 – ANRE a emis un nou proiect de ordin care reglează procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, simplificând documentaţia necesară şi instituind noi obligaţii pentru furnizori, se arată în ordinul publicat de economica.net.

Proiectul de ordinul stabileşte care sunt documentele pe care trebuie să le trimită solicitantul persoană fizică către furnizorul cu care vrea să încheie un contract.

”Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului următoarele documente:

  1. a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;
  2. b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
  3. c) declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului:

– privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc);

– privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicită incheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului,

cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

Prezentarea documentelor, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în situaţia în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare”.

Preţ de ofertă mai clar

Noul ordin instituie obligaţia furnizorului de a preciza foarte clar în ofertă preţul final de furnizare, cu toate tarifele de reţea incuse şi cu toate taxele.

În primul rând, preţul energiei active trebuie să conţină obligatoriu componenta de injecţie în reţea (Tg) şi marja de furnizare.

În al doilea rând, furnizorul trebuie să arate foarte clar valoarea componentelor reglementate (tarif de distribuţie, transport, servicii de sistem) şi a taxelor şi contribuţiilor obligatorii. În al treilea rând, şi cel mai important, furnizorul trebuie să specifice foarte clar în ofertă preţul final de furnizare, şi, dacă există, şi valoarea abonamentului zilnic.

Sunt clarificări importante pentru că multe dintre ele nu erau obligaţii, iar oamenii vor putea mai uşor să compare ofertele.

Plata energiei consumate

Ordinul vine să mai stabilească foarte clar ce consum de energie se plăteşte furnizorului vechi şi ce consum furnizorului nou, la schimbarea furnizorului, eliminându-se orice dubiu refereritor la facturi de regularizare mărite artificial.

Sunt două opţiuni. În cazul în care clientul citeşte contorul şi îl trimite noului furnizor la data la care îl notifică despre faptul că crea să devină client, acesta va fi luat în calcul la facturare.

Până la acel index se plăteşte vechiului furnizor, de la acel index încolo noului furnizor.

Doar “în cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR (distribuitorul – n.red.) are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului”.

Reguli mai clare la contestarea facturilor, despăgubiri obligatorii

Noul proiect de ordin arată că un client are dreptul să conteste factura în 30 de zile de la emitere. Furnizorul este obligat să răspundă. Dacă este nevoie de verificarea datelor de către operatorul de reţea (firma de distribuţie), furnizorul comunică acest lucru clientului care a făcut plângerea.

Dacă plângerea este întemeiată – lucru care a reieşit din analiza distribuitorului – furnizorul  anulează/stornează factura respectivă şi emite una nouă, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

Dacă între timp clientul plătise factura contestată, şi s-a dovedit că a plătit mai mult, furnizorul dă banii înapoi clientului, cu penalităţi egale cu cele pe care le-ar percepe de la client dacă acesta din urmă n-ar fi plătit la timp factura.

Contractul de furnizare a energiei electrice pe piaţa liberă trebuie să conţină şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data încheieri contractului, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem; preţul de furnizare a energiei electrice, care include preţul energiei electrice şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea;  după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi şi tarifele altor servicii oferite;  valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe şi contribuţii în vigoare la data încheierii contractului”.

La cererea clientului final a unei oferte de furnizare, furnizorul este obligat să comunice într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare.

Furnizorul are obligaţia să includă în contractul de furnizare a energiei electrice toate informaţiile din oferta aleasă de client, dar fără a se limita la acestea.

La încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice furnizorul îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor obligaţiilor sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.