Acasă Externe Agenda Europeana O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

DISTRIBUIȚI
Landscape of meadow field with the changing environment concept of climate change

160007 – 11062021 – Statele membre ale UE au aprobat o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climatice. Consiliul European a aprobat concluzii de aprobare a unei noi strategii care prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice până în 2050.

Schimbările climatice nu reprezintă doar o amenințare viitoare – acestea au loc chiar acum. Trebuie să fim mai bine pregătiți pentru consecințele lor asupra sănătății umane, a naturii și a economiei. Concluziile de astăzi stabilesc calea pentru acțiuni de adaptare consolidate. Noua strategie se axează pe date mai bune și pe o mai bună utilizare a datelor existente, promovând soluții bazate pe natură, integrând considerații financiare și economice și intensificând acțiunile la nivel internațional. Clima a reprezentat o prioritate esențială pentru președinția portugheză și suntem mulțumiți de faptul că astăzi Consiliul a aprobat noua strategie a UE de adaptare la schimbările climatice care, împreună cu Legea europeană a climei, asupra căreia s-a convenit recent, va ajuta UE să devină rezilientă la schimbările climatice și neutră din punct de vedere climatic în următoarele decenii.

João Pedro Matos Fernandes, ministrul portughez al mediului și al politicilor climatice

Concluziile adoptate astăzi oferă orientări politice Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei.

Consiliul sprijină faptul că strategia este axată pe o mai bună colectare și partajare a datelor pentru a îmbunătăți accesul la cunoștințe și schimbul de cunoștințe privind impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv prin consolidarea platformei Climate-ADAPT.

În concluziile sale, Consiliul recunoaște importanța legăturii dintre climă și apă și subliniază rolul important al soluțiilor bazate pe natură în consolidarea rezilienței la schimbările climatice, contribuind la menținerea sau îmbunătățirea biodiversității, precum și la protejarea și refacerea ecosistemelor.

Statele membre sprijină eforturile strategiei de a integra adaptarea în politicile macrobugetare. Comisia este invitată, în consultare cu statele membre, să analizeze modalități de măsurare și gestionare a riscurilor pe care le reprezintă schimbările climatice pentru finanțele publice și să elaboreze un cadru care să încurajeze utilizarea asigurărilor împotriva riscurilor legate de schimbările climatice.

Consiliul subliniază rolul important al consolidării rezilienței la schimbările climatice în redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19. UE a stabilit un obiectiv de cel puțin 30 % pentru acțiunile climatice, inclusiv de adaptare, în cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și de cel puțin 37 % în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Consiliul sprijină obiectivul strategiei de a intensifica acțiunile internaționale privind adaptarea, în conformitate cu Acordul de la Paris. Acesta reconfirmă angajamentul UE și al statelor membre de a intensifica în continuare mobilizarea finanțării internaționale a combaterii schimbărilor climatice și sprijină consolidarea angajamentului global și a schimburilor privind adaptarea.

Concluziile adoptate oferă, de asemenea, orientări pentru transmiterea către CCONUSC a unei comunicări a UE privind adaptarea, înainte de COP26.

Context și măsuri viitoare

Comisia Euroepană a publicat comunicarea sa privind o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice la 24 februarie. Strategia se bazează pe strategia de adaptare din 2013 și este una dintre acțiunile esențiale identificate în Pactul verde european. De la prima strategie, toate statele membre au pus în aplicare o strategie sau un plan național de adaptare. Platforma Climate-ADAPT a devenit o referință pentru cunoștințele privind adaptarea, iar adaptarea a fost integrată în politicile UE și în bugetul pe termen lung al UE.

Miniștrii mediului din UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la strategie în cadrul videoconferinței lor informale din martie și au discutat despre aceasta în cadrul evenimentului informal al președinției desfășurat prin videoconferință în aprilie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.