Acasă Externe Agenda Europeana Aplicarea dreptului UE în 2020: protejarea normelor pe care le-am convenit și...

Aplicarea dreptului UE în 2020: protejarea normelor pe care le-am convenit și a valorilor noastre comune în timpul unei pandemii

DISTRIBUIȚI

 160593 – 23072021 – Astăzi, 23 iulie, Comisia Europeană a adoptat Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE, care prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat respectarea dreptului UE în 2020, precum și performanțele statelor membre.

România: Raportul anual pe 2020 privind monitorizarea aplicării dreptului UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent

Astăzi, 23 iulie, Comisia Europeană a adoptat Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE care prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat respectarea dreptului UE în 2020, precum și performanțele statelor membre în mai multe domenii de politică. Raportul ia în considerare pandemia de COVID-19 și explică acțiunile întreprinse de Comisie pentru a proteja drepturile, libertățile și mijloacele de subzistență ale cetățenilor și ale întreprinderilor din întreaga Uniune.

În privința României, în 2020 Comisia a deschis 40 de cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Această cifră reprezintă o creștere de aproximativ 5% în comparație cu 2019, când numărul de cazuri noi a fost de 38.

Per total, în 2020 Comisia a deschis 903 cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Această cifră reprezintă o creștere de 13 % în comparație cu 2019, când numărul de cazuri noi a fost de 797. Danemarca. Finlanda, Irlanda și Țările de Jos au înregistrat cele mai puține cazuri noi de transpunere incorectă sau de aplicare incorectă a dreptului UE în 2020, în timp ce Bulgaria, Italia, Malta și Grecia au înregistrat cele mai multe cazuri.

Asigurarea respectării dreptului UE în timpul unei pandemii

Asigurarea efectivă a respectării dreptului UE este importantă pentru cetățenii europeni, deoarece contribuie la asigurarea faptului că se pot bucura de drepturile și beneficiile pe care li le conferă dreptul UE. Acest lucru s-a dovedit cu atât mai adevărat în timpul pandemiei de COVID-19, care a avut un impact clar asupra aplicării dreptului UE. De exemplu, multe state membre au introdus unilateral restricții la exportul de medicamente, echipamente de protecție și alte produse relevante pentru COVID-19. Atunci când a fost necesar, Comisia a luat măsuri cu privire la aceste restricții prin declanșarea unor proceduri urgente de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. De asemenea, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 11 state membre pentru faptul că nu au protejat drepturile consumatorilor care cumpăraseră pachete de călătorii și nu au primit o compensație adecvată după ce călătoriile le-au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19.

Deși Comisia a căutat modalități de a reduce povara asupra statelor membre reprezentată de procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (de exemplu, prin stabilirea unor termene mai lungi pentru răspunsurile acestora), aplicarea corespunzătoare a dreptului UE este crucială, chiar și în timpul crizelor.

Prioritizarea domeniilor de politică importante pentru viața de zi cu zi a europenilor

În 2020, Comisia a continuat să asigure respectarea normelor UE în toate domeniile de politică, acordând prioritate domeniilor care au cel mai mare impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor, cum ar fi mediul, mobilitatea și transporturile, precum și energia. Împreună, aceste domenii au reprezentat jumătate din numărul total de cazuri noi. De exemplu, Comisia a luat măsuri împotriva statelor membre pentru nerespectarea dreptului UE în ceea ce privește aerul curat și apa potabilă, drepturile călătorilor de a obține rambursare pentru călătoriile anulate sau siguranța transporturilor.

Asigurarea respectării dreptului UE se bazează pe cooperare. Din acest motiv, Comisia Europeană sprijină în mod activ statele membre în punerea în aplicare a dreptului UE prin intermediul îndrumărilor și al dialogului. În 2020, Comisia a emis o serie de documente de orientare pentru diferite domenii de politică, inclusiv în domeniul asistenței de urgență acordată de UE în cadrul cooperării transfrontaliere în domeniul asistenței medicale, al sănătății și siguranței la locul de muncă, al drepturilor pasagerilor, al siguranței aeriene și al răspunsului economic coordonat la pandemie.

Reducerea numărului de cazuri de transpunere cu întârziere a directivelor UE

Pentru ca cetățenii și întreprinderile să se bucure de toate beneficiile oferite de dreptul UE, este crucial ca statele membre să transpună rapid directivele europene în ordinea lor juridică națională în termenele prevăzute.

Peste jumătate din toate procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din 2020 au fost legate de transpunerea cu întârziere a directivelor. Acest număr a crescut semnificativ, de la 406 cazuri în 2019 la 599 în 2020. Cel mai mare număr de noi cazuri de transpunere cu întârziere din ultimii cinci ani a fost înregistrat în 2016 (847 de cazuri). Pentru a facilita transpunerea corectă și la timp, Comisia a continuat să acorde asistență statelor membre prin pregătirea de documente de orientare, prin crearea unor site-uri web specifice și prin schimbul de bune practici în cadrul reuniunilor grupurilor de experți sau al atelierelor.

În ceea ce privește cazurile de transpunere cu întârziere, Regatul Unit*, Portugalia, Belgia și Cipru au înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi deschise împotriva lor, în timp ce împotriva Danemarcei, Suediei, Irlandei, Lituaniei, Maltei și Țărilor de Jos au fost deschise cele mai puține cazuri.

Context

Din 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

Comisia vizează cu prioritate problemele în cazul cărora acțiunile sale de asigurare a respectării legii pot avea un impact vizibil și pot ajuta cetățenii și întreprinderile. Ca urmare a repartizării responsabilităților între instituțiile europene, Comisiei Europene îi revine responsabilitatea generală de a iniția procesul legislativ. Consiliul și Parlamentul European decid cu privire la propunerile Comisiei. Statele membre sunt responsabile de aplicarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului UE în ordinea juridică națională în mod corect și la timp. Comisia este cea care închide acest cerc: de îndată ce propunerile sunt adoptate și devin acte legislative ale UE, aceasta monitorizează dacă statele membre aplică corect legile respective și ia măsuri în caz contrar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.