Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 19 august 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 19 august 2021

DISTRIBUIȚI

 160902 – 19082021 –  

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare (Proiectul privind Spitalul Regional de Urgență Iași – COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 aprilie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-5.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-2.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-3.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forțele armate străine pe teritoriul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-4.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-8.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-9.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și transmiterea acestuia în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de transmitere a acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-44.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-45.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-46.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-47.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Constanța din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHGANEXE-1.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice a bunului ”Baraj stăvilar mobil km 4+337”, aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-48.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională CF Craiova”, situate pe raza Unităților Administrativ – Teritoriale: Broșteni, din județul Mehedinți și Samarinești, Văgiulești, Țânțăreni, din județul Gorj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-49.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiuˮ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-50.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, judeţul Constanța şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-63.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situat în municipiul București, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-52.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Suceava, Brașov, Ilfov, Sibiu, Tulcea, Dolj, Cluj, Mureș, Giurgiu, Călărași, Brăila, Buzău, Ialomița și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-53.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Sibiu, Prahova, Vâlcea și municipiul București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-54.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-55.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului și administrarea Muzeului Național Cotroceni în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-56.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Kaliuzhnaya Katsiaryna”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-57.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării imobilului Ștrand Municipal, situat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, județul Maramureș, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Complex Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement”, pe același amplasament

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-58.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-59.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-60.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Brateș, județul Covasna

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-61.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGNFANEXA-2.pdf

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Metodologia privind reprezentarea juridică a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației europene a Liberului Schimb

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-4.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea în domeniul militar și tehnic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea punctului național de contact al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-6.pdf

 1. INFORMARE
 2. INFORMARE cu privire la finalizarea lucrărilor de dezafectare a Reactorului Nuclear (RN) VVR-S

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/INFO.pdf

 1. INFORMARE referitoare la implementarea proiectului ”Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020, ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului la nivel național în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1)- (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare – Evaluarea de Risc Națională (NRA)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/INFO-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.