Acasă Politic Acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din...

Acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 septembrie 2021

DISTRIBUIȚI

161459 – 29092021 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/LG-3.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/LG-4.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/OUG-9.pdf

III.       PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru anul 2021 către Forumul privind Administrarea Fiscală, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor la instituții publice de către Ministerul Finanțelor, precum și a atribuțiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor pentru soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-32.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență și de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile și alunecările de teren produse în județele Alba și Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXE-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Brașov, Maramureș, Sibiu, Ialomița, Constanța, Argeș, Prahova și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-36.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate social între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-37.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Judeţeană de Pensii Botoșani la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoșani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHG.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de clasificare aferente acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-38.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes national “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-39.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 – Amenajare Bretea de legătură DN 6 – DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-40.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS – SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 și la București în data de 30 martie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-41.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-42.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1404 / 2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-43.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației “Grupul de Acțiune Locală din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului” (GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului), județul Alba, ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-44.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Grupul de Acțiune Locală “Valea Ialomiței”, județul Dâmbovița, ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-45.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Culturii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXE-5.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș – Severin (UM 0435 Reșița

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-6.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHG-1.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-7.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureș din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXE-2.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studenţesc Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-46.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ozun, județul Covasna

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-47.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Glogova, judeţul Gorj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGNFANEXA-2.pdf

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/MEMO-1.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:   Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/MEMO-2.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Ucraina” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării de către România a „Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/MEMO-4.pdf

 1. NOTE
 2. NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-3.pdf

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/INFO-1.pdf

VII. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.