Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2022

DISTRIBUIȚI

 163424 – 10022022 –

 PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE privind protecția avertizorilor în interes public

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-2.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-3.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-22.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova şi Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-23.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea IC, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-24.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanța”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-36.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-26.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NFHGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NFHGANEXA-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-27.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învățământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învățământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-3.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcției pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-28.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2021 şi la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-29.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-4.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-30.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-31.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta -Vatra Dornei”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-32.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, judeţul Maramureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-33.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-34.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Argeş, Bistriţa- Năsăud, Brăila, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Olt, Suceava,Teleorman, Timiş şi Municipiul Bucureşti pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din unităţile spitaliceşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-5.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-35.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în perioada 2021-2030

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-2.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Energiei din România şi Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, privind cooperarea în domeniul securității energetice, precum şi a semnării acestuia de către ministrul energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-9.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru promovarea şi valorificarea oportunităților de finanţare din cadrul programelor, mecanismelor şi inițiativelor europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare Ia construirea, exploatarea, întreținerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-10.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-7.pdf

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la stadiul proiectelor aflate în implementare la nivelul Ministerului Economiei

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/INFO-1.pdf

 1. INFORMARE privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România-Republica Moldova, în domeniile comunicațiilor, cercetării şi digitalizării

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/INFO-2.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.