Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 februarie...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 februarie 2022

DISTRIBUIȚI

163315 – 02022022 –

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/OUG.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/OUG-1.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Realizare pasaj rutier intersecţia DN 1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud), judeţul Prahova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”, judeţul Prahova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova şi Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a Agenda de Lucru Pag. 2 din 8 01.02.2022 sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociaţiei ,,Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj” ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a obiectivului de investiţii ,,Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în oraşul Zlatna” în cadrul programului ,,Efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum şi de alţi factori vătămători”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-9.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-10.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-11.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reparaţii capitale clădiri, reconfigurarea funcţiunilor, extindere şi dotări cu echipamente în cadrul Secţiei de recuperare neuropsihomotorie a copiilor – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-12.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Sâncrăieni, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-13.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Sândominic, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-14.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-15.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-16.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Braşov, Constanţa, Dolj, Gorj, Buzău, Arad, Caraş-Severin, Timiş, Maramureş, Alba, Harghita, Ilfov şi Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-19.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-20.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0849 Sinaia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NFHGANEXA-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NFHGANEXA-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NFHGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

III.          MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interreg URBACT IV 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg URBACT IV şi confirmarea cofinanţării naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-1.pdf

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Judeţean Brăila în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Brăila în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Aeroclubului României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-4.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Predeal, judeţul Braşov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Predeal în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-PREDEAL-1.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Comarnic, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Comarnic în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-5.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, judeţul Caraş-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Caraş-Severin în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie, pentru funcţionarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-6.pdf

 1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului (lot 1), situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, strada Dragoş Vodă nr. 244, judeţul Maramureş, înscris în Cartea Funciară nr. 63783 Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-7.pdf

 1. NOTĂ privind stadiul procesului de descentralizare 31 decembrie 2021

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/NOTA-ANEXE-2.pdf

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT privind respectarea dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/RAPORT.pdf

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise in temeiul Legii nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/ANEXA-12.pdf

VII.       PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.