Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană îndeamnă statele membre să ia măsuri cu privire la „pașapoartele...

Comisia Europeană îndeamnă statele membre să ia măsuri cu privire la „pașapoartele de aur”

DISTRIBUIȚI

 164104 – 29032022 – Comisia Europeană îndeamnă statele membre să ia măsuri privind sistemele prin care se eliberează pașapoarte și permise de ședere „de aur” și să acționeze imediat în acest sens în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Într-o recomandare, Comisia îndeamnă statele membre să abroge imediat eventualele sisteme de dobândire a cetățeniei prin investiție și să se asigure că există controale riguroase pentru contracararea riscurilor pe care le prezintă sistemele de acordare a dreptului de ședere prin investiție. Comisia și-a exprimat în mod repetat și constant îngrijorarea profundă cu privire la sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere prin investiție și la riscurile inerente pe care le prezintă acestea. Recomandarea de astăzi face parte din politica mai amplă a Comisiei de a lua măsuri ferme cu privire la aceste sisteme. În contextul actual al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, aceste riscuri sunt, încă o dată, puse în evidență.

Este posibil ca, în cadrul acestor sisteme, unii cetățeni ruși sau belaruși care fac obiectul sancțiunilor sau care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina să fi dobândit cetățenia UE sau accesul privilegiat în UE, inclusiv dreptul de a călător liber în spațiul Schengen. Pentru a contracara aceste riscuri imediate, Comisia recomandă statelor membre, de asemenea, să evalueze oportunitatea retragerii cetățeniei europene acordate în temeiul unui sistem de tip „pașaport de aur” cetățenilor ruși sau belaruși care figurează pe o listă de sancțiuni a UE în legătură cu războiul din Ucraina. Cetățenilor ruși sau belaruși care fac obiectul unor sancțiuni ar trebui să li se retragă imediat permisele eliberate în cadrul unui sistem de acordare a dreptului de ședere prin investiție. Această măsură ar trebui să fie luată în urma unei evaluări individuale și să respecte principiul proporționalității, drepturile fundamentale și legislația națională a statelor membre. Aceste măsuri ar trebui să li se aplice cetățenilor ruși sau belaruși care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina.

Comisarul pentru justiție și consumatori, Didier Reynders, a declarat: Valorile europene nu sunt de vânzare. Considerăm că vânzarea cetățeniei prin intermediul „pașapoartelor de aur” este ilegală în temeiul legislației UE și prezintă riscuri grave pentru securitatea noastră. Deschide ușa corupției, spălării de bani și evaziunii fiscale. Toate statele membre în cauză ar trebui să pună capăt imediat sistemelor prin care se acordă cetățenie investitorilor. În plus, statele ar trebui să evalueze oportunitatea revocării eventualelor „pașapoarte de aur” eliberate deja persoanelor sancționate și altor persoane care sprijină în mod semnificativ războiul lui Putin.

Comisara pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: Dreptul de a călători liber în spațiul Schengen este unul dintre cele mai importante atuuri ale noastre. Sunt necesare verificări stricte pentru a ne asigura că acest drept nu este utilizat în mod abuziv. Ar trebui revocate „permisele de ședere de aur” eliberate rușilor și belarușilor supuși sancțiunilor UE. Acum mai mult ca oricând, în fața războiului, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că cetățenii ruși și belaruși supuși sancțiunilor și cei care sprijină războiul de agresiune al lui Putin nu își pot cumpăra o cale de intrare și ședere în UE.

Programele de dobândire a cetățeniei prin investiție

Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este în același timp cetățean al UE. Cetățenia UE conferă automat dreptul la liberă circulație, acces la piața internă a UE și dreptul de a vota și de a fi ales în cadrul alegerilor europene și locale. Acest lucru afectează toate statele membre, iar riscurile inerente unor astfel de sisteme au fost din nou evidențiate în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În recomandarea de astăzi se subliniază:

Statele membre în care există încă sisteme de acordare a cetățeniei prin investiție trebuie să le elimine imediat. Astfel de sisteme nu sunt compatibile cu principiul cooperării loiale și cu conceptul de cetățenie a UE consacrat în tratatele UE. La 20 octombrie 2020, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a două state membre în ceea ce privește sistemele de acordare a cetățeniei prin investiție. În plus, Comisia a îndemnat un alt stat membru să pună capăt sistemului pe care îl practica. Două state membre au abrogat între timp sistemele lor sau sunt în curs de a face acest lucru.

Statele membre în cauză ar trebui să efectueze evaluări pentru a stabili dacă cetățenilor ruși sau belaruși care fac obiectul unor sancțiuni sau care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina nu ar trebui să li se retragă cetățenia europeană deja acordată. Atunci când efectuează această evaluare, statele membre în cauză trebuie să țină seama de principiile stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește pierderea cetățeniei UE.

Sisteme de acordare a dreptului de ședere prin investiție

Sistemele de acordare a dreptului de ședere prin investiție generează riscuri inerente în materie de securitate, spălare de bani, evaziune fiscală și corupție pentru statele membre și pentru UE în ansamblu. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a accentuat, din nou, aceste riscuri.

Comisia solicită statelor membre:

Să reglementeze și să efectueze controale riguroase înainte de a elibera permise de ședere prin investiție: Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că sistemele de acordare a dreptului de ședere prin investiție nu prezintă riscuri în materie de securitate, spălare de bani, evaziune fiscală și corupție. Printre aceste măsuri se numără reglementarea și efectuarea de controale legate de condițiile de ședere și de securitate înainte de eliberarea unor astfel de permise de ședere și verificarea caracterului neîntrerupt al șederii.

Să retragă imediat sau să refuze reînnoirea permiselor eliberate în cadrul unui sistem de acordare a dreptului de ședere prin investiție cetățenilor ruși sau belaruși care fac obiectul sancțiunilor UE în legătură cu războiul din Ucraina, în urma unei evaluări. Aceleași măsuri ar trebui să li se aplice celor care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina sau alte activități conexe ale guvernului rus sau ale regimului Lukașenko prin care se încalcă dreptul internațional.

Să suspende eliberarea de permise de ședere în cadrul sistemelor de acordare a dreptului de ședere prin investiție tuturor cetățenilor ruși și belaruși.

Toate măsurile trebuie luate în conformitate cu principiul proporționalității, cu drepturile fundamentale și cu legislația națională a statelor membre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.