Acasă Externe Agenda Europeana NextGenerationEU: Raport optimist

NextGenerationEU: Raport optimist

DISTRIBUIȚI

  163737 – 03032022 – Comisia Europeană a adoptat primul aport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al instrumentului NextGenerationEU.

MRR furnizează statelor membre granturi și împrumuturi în valoare de până la 723,8 miliarde de euro (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele transformatoare care vor permite UE să iasă mai puternică din pandemia de COVID-19.

La un an de la introducerea sa, raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a mecanismului, de la adoptarea Regulamentului privind MRR în februarie 2021 până la efectuarea primei plăți periodice în decembrie 2021. Raportul arată că s-au înregistrat progrese majore și confirmă faptul că punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este pe drumul cel bun.

Raportul oferă numeroase exemple de investiții și reforme finanțate prin MRR din cele 22 de planuri de redresare și reziliență care au fost adoptate până în prezent. Aceste exemple prezintă măsuri concrete care contribuie la cei șase piloni de politică definiți în Regulamentul privind MRR, inclusiv tranziția verde și transformarea digitală. Prin urmare, raportul oferă informații importante privind amploarea și impactul fără precedent ale măsurilor puse în aplicare în întreaga UE ca urmare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Comisia și statele membre, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, au colaborat strâns pentru a obține aceste rezultate.

Stadiul punerii în aplicare

După o perioadă de pregătire intensă și de dialog cu fiecare stat membru, Comisia a efectuat o evaluare aprofundată și rapidă a planurilor de redresare și reziliență. Comisia a furnizat o evaluare pozitivă a celor 22 de planuri. Până în prezent, suma alocată în aceste planuri se ridică la 445 de miliarde EUR (291 de miliarde EUR sub formă de granturi și 154 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi).

După ce Consiliul a aprobat cele 22 de planuri, Comisia a efectuat rapid plăți de prefinanțare în valoare de 56,6 miliarde EUR către cele 21 state membre care au solicitat acest lucru.

Până în prezent, cinci state membre au transmis Comisiei primele cereri de plată periodice, iar în 2022 se așteaptă peste 30 de alte cereri. După prima cerere de plată, Spaniei i s-au plătit 10 miliarde EUR în decembrie 2021. Se preconizează efectuarea altor plăți după ce statele membre ating obiectivele de etapă și țintele relevante.

Uniunea a colectat cu succes fonduri de pe piețele de capital pentru a finanța Mecanismul de redresare și reziliență și a lansat prima sa emisiune de obligațiuni verzi în 2021.

Contribuția la obiectivele climatice și digitale și la cei șase piloni

Conform Regulamentului privind MRR, reformele și investițiile incluse în fiecare plan de redresare și reziliență trebuie să atingă obiectivele în materie de cheltuieli legate de climă și de sectorul digital și să contribuie în mod corespunzător la cei șase piloni sau la domenii de politică de importanță europeană. Comisia a elaborat metodologii pentru ambele obiective, una pentru a raporta cu privire la obiective și una pentru cei șase piloni.

Aproximativ 40 % din alocarea totală a planurilor vizează măsuri de sprijinire a obiectivelor climatice și toate planurile depășesc obiectivul climatic de 37 % stabilit în regulament. În plus, planurile adoptate alocă 26 % din suma totală pentru cheltuieli digitale. Din nou, acest procent depășește cu o marjă semnificativă obiectivul de 20 % stabilit în regulament.

În cele 22 de planuri adoptate, cheltuielile totale estimate menite să contribuie la tranziția verde (pilonul 1) se ridică la 224,1 miliarde EUR. O sumă totală de aproape 130 de miliarde EUR din cheltuielile estimate este alocată transformării digitale (pilonul 2). Cele 22 de planuri adoptate prevăd peste o mie de măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (pilonul 3), bugetul total pentru aceste măsuri fiind de aproximativ 223 de miliarde EUR. Măsurile de sprijinire a coeziunii sociale și teritoriale (pilonul 4) se ridică la 193 de miliarde EUR. Bugetul pentru măsurile de sprijinire a sănătății și a rezilienței economice, sociale și instituționale (pilonul 5) se ridică la 78 de miliarde EUR, în timp ce bugetul pentru măsurile pentru generația următoare, copii și tineret (pilonul 6) reprezintă 49 de miliarde EUR.

Raportul evidențiază valoarea adăugată a Mecanismului de redresare și reziliență ca instrument unic bazat pe performanță, care sprijină o agendă de reforme și investiții fără precedent pentru a aborda provocările specifice cu care se confruntă statele membre. Se estimează că Mecanismul de redresare și reziliență va genera efecte de propagare pozitive în întreaga UE, sprijinind în același timp convergența economică și coeziunea socială și teritorială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.