Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 martie...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 martie 2022

DISTRIBUIȚI

 163722 – 02032022 –  

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/EMLG.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018, privind compensarea unor creanţe reciproce intre statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-4.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-5.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-11.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea unei donaţii de teste antigenice rapide, de către statul român, prin Ministerul Sănătăţii, în vederea diagnosticării infecției cu SARS-CoV-2 si darea acestora în administrare Ministerului Sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-8.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-9.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-10.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-16.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-17.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-18.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-19.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-20.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Mehedinţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-21.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Braşov, Covasna, Prahova, Dolj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-22.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate În administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Galaţi, Mureş, Iaşi, Sălaj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-23.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Chitila, judeţul Ilfov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-24.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă in vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei „KULTURSTIFTUNG MITTEL-UND OSTEUROPA” din Republica Federală Germania

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-25.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-26.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-27.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei cuprinzând cei 3 candidaţi ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2022, conform art. IV alin. (4) din OUG nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-1.pdf

 1. NOTE
 2. NOTĂ cu tema: Elaborarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA.pdf

 1. NOTĂ privind actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-1.pdf

 1. NOTĂ privind stadiul procesului de descentralizare la 28 februarie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.