Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 martie...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 martie 2022

DISTRIBUIȚI

163823 – 09032022 – 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind protecția avertizorilor în interes public

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-3.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-4.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 2023 şi 2024, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului teren aflat in domeniul public al Statului Român şi administrarea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale şi/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-32.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind recunoașterea asociației „Uniunea Democrată Tătară” ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării României la Programul Internațional pentru Acţiune privind Schimbările Climatice (IPAC), derulat la nivelul OCDE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-44.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Contractului de finanţare între Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de Capital de risc pentru Redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat Ia Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-46.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean laşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGNFANEXE.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-40.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-41.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Constanţa, Bihor, Harghita, Dolj, Olt, Argeş şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ale bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-42.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea valorificării sau casării, după caz, actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul publical statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu şi de transmitere a acestora în domeniul public al judeţului Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în Agenda de Lucru Pag. 4 din 7 08.03.2022 domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-43.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-36.pdf

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema:Prelungirea mandatelor actualilor judecători români la Tribunalul Uniunii Europene începând cu data de 1 septembrie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-2.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:aprobarea negocierii Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 368 mil. EUR, pentru susţinerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgenţă Craiova şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:„Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior şi al învăţământului profesional şi tehnic între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Palestina”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-4.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interact IV 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului asupra conţinutului programului lnterreg şi confirmarea cofinanţării naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:Demersuri necesare in vederea transmiterii Programului ESPON 2030 (pentru perioada de programare 2021-2027) de către Autoritatea de Management desemnată (Ministerul Energiei şi Planificării Spaţiale din Marele Ducat de Luxemburg) spre Comisia Europeană în vederea aprobării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-6.pdf

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE:referitoare la răspunsul Ministerului Justiției privind sarcina rezultată din Ședința Guvernului din 19 ianuarie 2022 referitoare la situația litigiilor majore din ministere

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE:cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 1. PUNCT DE VEDERE:cu privire Ia 20 iniţiative legislative

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.