Acasă Politic Cadrul de monitorizare a politicii UE privind clima conține 26 de indicatori

Cadrul de monitorizare a politicii UE privind clima conține 26 de indicatori

DISTRIBUIȚI

165789 – 28072022 – Europa se confruntă în prezent cu provocări în materie de mediu, climă și durabilitate, între care pierderea biodiversității, schimbările climatice, utilizarea excesivă a resurselor și poluarea.

În octombrie 2020, Comisia a propus, în sprijinul Pactului Verde European, PAM 8 (al 8-lea Program de Acțiune pentru Mediu), baza UE pentru realizarea Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor sale de dezvoltare durabilă și care presupune implicarea activă la toate nivelurile de guvernanță, pentru aplicarea eficientă a legislației europene în domeniul climei și al mediului.

Plecând de la Pactul verde european, PAM 8 are șase obiective prioritare:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și neutralitate climatică până în 2050
  • consolidarea capacității de adaptare, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice
  • promovarea creșterii regenerativă, decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și degradarea mediului și accelerarea tranziției către economia circulară
  • reducere la zero a poluării, inclusiv pentru aer, apă și sol și protejarea sănătății și bunăstării europenilor
  • protejarea, conservarea și refacerea biodiversității și îmbunătățirea capitalului natural (aer, apă, sol) și a ecosistemelor forestiere, de apă dulce, de zonă umedă și marine
  • reducerea presiunilor climatice și de mediu legate de producție și consum (în special în domeniile energiei, dezvoltării industriale, clădirilor și infrastructurii, mobilității și sistemului alimentar).

La 26 iulie 2022, Comisia a adoptat o listă de indicatori principali, care constituie cadrul de monitorizare a politicii UE în materie de climă și mediu și arăta unde sunt necesare eforturi suplimentare pentru a rămâne în limitele sigure și juste ale planetei noastre.

Setul de indicatori principali urmează structura PAM 8 și cuprinde 26 de indicatori. Fiecare obiectiv prioritar specific este monitorizat cu ajutorul a doi indicatori, cu excepția biodiversității, în cazul căreia se utilizează trei indicatori. Pentru presiunile asupra mediului, pentru condițiile favorabile și pentru obiectivul prioritar pe termen lung pentru 2050 se prevăd câte cinci indicatori.

Anual, îe baza celor 26 de indicatori principali, Comisia, cu sprijinul AEM și al ECHA, va prezenta rapoarte de progres asupra îndeplinirii obiectivelor.

Comisia va prezenta primul bilanț anual de progres până la sfârșitul anului 2023.

În plus, vor fi două evaluări aprofundate 2024 și o evaluare finală în 2029.

Al 8-lea Program de acțiune pentru mediu a intrat în vigoare la 2 mai 2022 și include obligația Comisiei de a prezenta un cadru de monitorizare, bazat pe un număr limitat de indicatori principali. Aceștia ar trebui să includă, atunci când sunt disponibili, indicatori sistemici care abordează interconexiunile dintre considerentele de mediu și sociale și, respectiv, considerentele de mediu și de politică economică.

Al 8-lea program de acțiune pentru mediu vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei noastre” fiind deja stabilit în cel de Al 7-lea program (2014-2020). Timp de peste 40 de ani, aceste programe de acțiune au pus la dispoziția UE cadre de politici care dau rezultate și asigură o acțiune previzibilă și coordonată pentru politicile europene în domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.