Acasă Externe Agenda Europeana Concluziile reuniunii Consiliului European. Deși nu figura explicit pe agenda discuțiilor, liderii...

Concluziile reuniunii Consiliului European. Deși nu figura explicit pe agenda discuțiilor, liderii europeni au abordat și problema aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen

DISTRIBUIȚI

 167438 – 16122022 – Liderii UE reuniți la Bruxelles în cadrul Consiliului European au adoptat concluzii privind situația războiului din Ucraina, energie și economie, securitate și apărare, Vecinătatea de Sud, relațiile transatlantice. De asemenea, s-a discutat despre respectarea drepturilor omului în Iran și au fost menționate aderarea Croației la Spațiul Schengen și statutul de candidat la UE pentru Bosnia și Herțegovina.

Consiliul European și-a reiterat condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și și-a reafirmat sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

UE își menține angajamentul de a oferi asistență politică Ucrainei, de a-și menține sprijinul pentru persoanele strămutate și de a sprijini ajutorul financiar, rezistența și reconstrucția pe termen lung a Ucrainei. În acest context, UE a fost de acord să ofere Ucrainei asistență în valoare de 18 miliarde euro în 2023. UE rămâne, de asemenea, angajată în sprijinul său militar, în special prin Facilitatea europeană pentru pace și Misiunea de asistență militară a UE, precum și prin intensificarea dispozițiilor bilaterale de sprijin, în special capacități de apărare aeriană și asistență pentru deminare.

De asemenea, UE va continua să ofere tot sprijinul relevant Rep. Moldova, în special în ceea ce privește securitatea energetică.

De asemenea, Consiliul European a cerut Rusiei să înceteze imediat acțiunile care pun în pericol siguranța și securitatea instalațiilor nucleare civile și a subliniat sprijinul deplin al UE pentru activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Pentru a ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, UE va intensifica urgent furnizarea de ajutor umanitar și asistență de protecție civilă  și va sprijini refacerea infrastructurii critice a țării.

În acest sens, liderii UE au invitat Banca Europeană de Investiții, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale, să își intensifice sprijinul pentru cele mai urgente nevoi de infrastructură ale Ucrainei.

De asemenea, au invitat Comisia să intensifice coordonarea cu industria europeană și partenerii internaționali pentru a furniza Ucrainei o aprovizionare durabilă cu echipamente prioritare, inclusiv stații mobile de încălzire, generatoare de energie, transformatoare și echipamente de înaltă tensiune și de iluminat.

Sprijin pentru investigarea și urmărirea penală a crimelor de război 

Consiliul European a salutat și a încurajat eforturile suplimentare pentru a asigura răspunderea deplină pentru crimele de război și pentru celelalte crime cele mai grave în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Liderii UE au subliniat sprijinul UE pentru investigațiile efectuate de procurorul Curții Penale Internaționale și au făcut un bilanț al opțiunilor de utilizare a activelor înghețate pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și au invitat Comisia, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Consiliul să continue demersurile.

Consiliul European reiterează că este pregătit să sprijine inițiativa Ucrainei pentru o pace justă. Până în prezent, Rusia nu a arătat nicio dorință reală în ceea ce privește o pace corectă și durabilă”.

Sancțiuni împotriva Rusiei

Consiliul European a discutat și despre continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru încetarea războiului de agresiune și retragerea trupelor din Ucraina. Acesta a salutat consolidarea măsurilor restrictive ale UE împotriva Rusiei, inclusiv prin cel de-al nouălea pachet de sancțiuni al UE și plafonul internațional al prețului petrolului.

Șefii de stat sau de guvern din UE au subliniat importanța asigurării implementării efective a măsurilor restrictive, prevenirea eludării și facilitarea acesteia. Ei și-au reiterat apelul pentru ca toate țările să se alinieze la sancțiunile UE.

Consiliul European și-a reiterat condamnarea sprijinului militar oferit de autoritățile iraniene pentru războiul de agresiune al Rusiei, care trebuie să înceteze. În acest sens, liderii UE au salutat sancțiunile UE adoptate la 12 decembrie 2022.

În contextul consolidării securității alimentare globale, Consiliul European a subliniat importanța culoarelor de solidaritate UE-Ucraina,  Inițiativei privind cerealele în Marea Neagră și Inițiativei „Grain from Ukraine”.

Liderii UE au subliniat necesitatea asigurării continuității aprovizionării cu produsele agricole și îngrășăminte.

Coordonarea măsurilor de răspuns la criza energetică

Liderii UE au analizat progresul în ceea ce privește măsurile UE de abordare a crizei energetice, în special cu referire la concluziile Consiliului European din octombrie 2022.

Consiliul European a salutat progresele înregistrate și a cerut Consiliului să își finalizeze, la 19 decembrie 2022, lucrările privind propunerile de noi reglementări care vizează:

 • consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze naturale, a schimburilor de gaze transfrontaliere și a unor valori de referință fiabile ale prețurilor
 • accelerarea implementării energiei regenerabile
 • stabilirea unui mecanism de corecție a pieței pentru a proteja cetățenii și economia împotriva prețurilor excesiv de mari.

Consiliul European a subliniat importanța consolidării coordonării în vederea viitoarelor anotimpuri reci. În special, lucrările ar trebui să continue cu:

 • operaționalizarea rapidă a agregării cererii de gaze și a achiziției în comun, precum și accelerarea discuțiilor cu parteneri de încredere pentru a asigura contracte de furnizare pe termen lung
 • umplerea eficientă a depozitelor de gaze și monitorizarea atentă a traiectoriilor de umplere și a obiectivelor de reducere a cererii de gaze
 • monitorizarea atentă a obiectivelor de reducere a cererii de gaze
 • pregătirea timpurie a planurilor de urgență pentru iarna 2023/2024.

Liderii UE au cerut finalizarea rapidă a discuțiilor pe marginea directivelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor.

Pentru a elimina treptat dependența UE de combustibilii fosili ruși, pentru a accelera tranziția ecologică și pentru a asigura securitatea aprovizionării, liderii UE au reiterat importanța intensificării investițiilor în inovare, infrastructură și interconexiuni, energie regenerabilă și proiecte de eficiență energetică.

Creșterea rezistenței economice a UE

Având în vedere impactul prețurilor ridicate la energie în Europa, Consiliul European a subliniat importanța salvgardarii bazei economice, industriale și tehnologice a Europei și a menținerii condițiilor de concurență echitabile la nivel mondial.

Liderii au subliniat importanța, în contextul global actual, a unei politici industriale europene ambițioase pentru a face economia Europei potrivită pentru tranzițiile verzi și digitale și pentru a reduce dependențele strategice, în special în zonele cele mai sensibile.

Un răspuns coordonat este esențial pentru a spori reziliența economică a Europei și competitivitatea sa globală, păstrând în același timp integritatea pieței unice.

În vederea asigurării rezilienței și competitivității, Consiliul European a invitat Comisia să facă propuneri până la sfârșitul lunii ianuarie 2023 pentru a mobiliza toate instrumentele relevante naționale și ale UE și pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru investiții, inclusiv prin proceduri administrative simplificate.

Consiliul European a subliniat importanța unei coordonări strânse și a soluțiilor comune ale UE , după caz, și a invitat Consiliul și Eurogrupul să monitorizeze îndeaproape evoluțiile economice și să consolideze în continuare coordonarea pentru a oferi un răspuns politic hotărât și agil.

Pe lângă măsurile pe termen scurt, liderii UE au subliniat că UE trebuie să facă față provocărilor pe termen lung, în special decalajul de creștere și inovare dintre UE și concurenții săi globali. În acest sens, ei au invitat Comisia să prezinte o strategie a UE pentru a stimula competitivitatea și productivitatea la începutul anului 2023.

Consolidarea securității și apărării 

Liderii UE s-au angajat să își asume mai multă responsabilitate pentru securitatea UE și, în domeniul apărării, să urmărească un curs strategic de acțiune  și  să sporească capacitatea UE de a acționa în mod autonom. Consolidarea bazei industriale și tehnologice a sectorului european de apărare este de o importanță esențială în acest sens, la fel ca și legătura transatlantică din Busola Strategică a UE și Conceptul Strategic al NATO.

În acest context, Consiliul European a solicitat:

 • adoptarea rapidă a Consolidării industriei europene de apărare prin Actul comun de achiziții publice (EDIRPA), un instrument care urmărește să abordeze nevoile cele mai urgente și critice pentru produse de apărare
 • intensificarea eforturilor pentru a facilita și coordona achizițiile comune, inclusiv reaprovizionarea stocurilor în lumina sprijinului acordat Ucrainei
 • prezentarea rapidă a unui Program european de investiții în apărare
 • accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de mobilitate militară
 • investiții în facilitatori strategici, inclusiv securitate cibernetică, conectivitate spațială și reziliență a infrastructurii critice
 • întărirea politicii UE privind apărarea cibernetică
 • implementarea rapidă a setului de instrumente hibrid al UE pentru întărirea capacității UE de combaterea eficientă a amenințărilor și campaniilor hibride
 • consolidarea misiunilor civile de securitate și apărare comună (PSAC).

Liderii UE au reafirmat importanța sprijinirii partenerilor UE, în special prin instrumente precum Facilitatea europeană pentru pace (EPF) și misiunile și operațiunile PSAC . Reamintind dimensiunea globală a EPF, liderii UE au salutat acordul politic la care sa ajuns în Consiliu care asigură sustenabilitatea financiară a acestuia.

Relații Externe 

Liderii UE au purtat o discuție strategică privind relațiile transatlantice și aspectele cheie ale relațiilor UE-SUA.

SUA este principalul nostru partener și aliat strategic. Împărtășim legături profunde și strategice.

Președintele Consiliului European Charles Michel, 15 decembrie 2022

Liderii au discutat, de asemenea, despre vecinătatea sudică a UE.

Schengen

Consiliul European a organizat o dezbatere politică asupra spațiului Schengen și a salutat intrarea Croației în acesta începând cu 1 ianuarie 2023. În acest context, a discutat și despre aderarea Bulgariei și României la Schengen.

Liderii UE au convenit să acorde Bosniei și Herțegovinei statutul de candidat UE , în conformitate cu concluziile Consiliului privind procesul de extindere și stabilizare și asociere adoptate la 13 decembrie 2022. În conformitate cu recomandarea Comisiei, Bosnia și Herțegovina trebuie să consolideze statul de drept, lupta împotriva corupției și crimei organizate, gestionarea migrației și drepturile fundamentale.

Încălcarea drepturilor omului în Iran

Recent, Consiliul a aprobat noi concluzii privind Iranul, concentrându-se în special pe reprimarea inacceptabilă a protestelor. În fața escaladării violenței și a situației drepturilor omului, Consiliul European condamnă cu fermitate recentele pedepse cu moartea și cere autorităților iraniene să pună capăt imediat acestei practici și să anuleze fără întârziere recentele sentințe.

Pe 12 decembrie 2022 au fost adoptate măsuri restrictive suplimentare împotriva autorilor acestor încălcări grave ale drepturilor omului, iar pe lista au fost adăugate 20 de persoane și o entitate care vizează pe cei care au legătură cu moartea lui Mahsa Amini și cu reprimarea violentă a protestelor pașnice.

Liderii UE își reiterează apelul adresat autorităților iraniene de a opri utilizarea nejustificată a forței împotriva protestatarilor pașnici, în special împotriva femeilor.

Impozitarea internațională

Liderii UE au reamintit hotărârea de a pune în aplicare Pilonii 1 și 2 din cadrul fiscal OCDE, așa cum sa convenit în octombrie 2021. În acest context, au cerut Comisiei Europene să monitorizeze negocierile în curs ale convenției multilaterale privind Pilonul 1 și să propună o soluție până la sfârșitul anului 2023 în cazul în care nu se ajunge la un acord.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.