Acasă Politic România poate nominaliza o candidatură pentru unul din posturile vacante de judecător...

România poate nominaliza o candidatură pentru unul din posturile vacante de judecător al Curții Penale Internaționale

Înscrierile pot fi făcute până în data de 9 ianuarie 2023

DISTRIBUIȚI

167497 – 22122022 – Cu ocazia celei de a 22-a Adunări a Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, care va avea loc în decembrie 2023, se vor desfășura alegerile pentru posturile vacante de judecător la Curtea Penală Internațională, dintre care două sunt alocate Grupului Est European, din care face parte și România. Judecătorii Curții Penale Internaționale (CPI) sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 9 ani, fiind selectați cei care au obținut cele mai multe voturi şi majoritatea de două treimi din numărul statelor părți prezente și care au votat.

România poate nominaliza o candidatură pentru unul din posturile vacante de judecător până la 26 martie 2023.

Mandatul de judecător pentru care se va transmite propunerea privind candidatul României, rezultată din prezenta procedură de selecție, va acoperi perioada martie 2024 – martie 2033.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la CPI sunt prevăzute de art. 36 alin. 3, 4 şi 8 din Statutul de la Roma al CPI și în Rezoluția ASP-CPI/18/Res.4.

Conform art. 36 alin. 3 din Statutul de la Roma:

  • Judecătorii sunt aleși dintre persoanele care se bucură de o înaltă considerație morală, cunoscute pentru imparțialitatea și integritatea lor și întrunind condițiile cerute in statele lor respective pentru exercitarea celor mai înalte funcții judiciare.
  • Oricare candidat la un post la CPI trebuie:

(i) să aibă competența recunoscută în domeniile dreptului penal și procedurii penale, precum și experiența necesară procesului penal, fie în calitate de judecător, de procuror ori avocat sau în orice altă calitate similară; sau

(ii) să aibă competența recunoscută în domeniile pertinente ale dreptului internațional, ca dreptul internațional umanitar și drepturile omului, precum și o mare experiență într-o profesiune juridică ce prezintă interes pentru activitatea judiciară a Curții.

  • Oricare candidat la un post la Curte trebuie sa aibă o excelentă cunoaștere și o practică curentă a cel puțin unei limbi de lucru a Curții.

Conform prevederilor Statutului, procedura alegerii este menită să asigure un echilibru adecvat în componența Curţii, statele fiind invitate să țină cont de:  experienţa juridică (lista A/drept penal și drept procesual penal şi lista B/drept internațional public), grup geografic, o reprezentare echitabilă a bărbaților și a femeilor, precum și de nevoia includerii unor judecători cu competențe în domenii specifice (ex. violența împotriva femeilor și copiilor).

La 15 noiembrie 2022, a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală internațională (denumită, în continuare, Procedura).

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 9 ianuarie 2023, exclusiv în format electronic, la adresa de email: selectie.cpi@mae.ro, până la ora 24:00.

Dosarul de candidatură trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și să conțină:

  1. un curriculum vitae;
  2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;
  3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;
  4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale, precum decizii de definitivare într-o funcție juridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare;
  5. copii ale documentelor care atestă cunoașterea uneia dintre limbile de lucru ale CPI (engleză și/sau franceza), în cazul în care candidații posedă asemenea documente;
  6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la CPI, precum și, după caz, faptul că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 228 și art. 229 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații și nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică);
  7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de secretarul de stat pentru strategii diplomatice și afaceri globale din cadrul MAE.

Interviul va fi organizat în perioada 27-30 ianuarie 2023, la sediul Ministerului Afacerilor Externe sau prin mijloace de comunicare la distanță. Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații vor răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 6 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii: a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale si a jurisprudenței CPI; b) experienţa profesională; c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare; d) competenţele lingvistice; e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice; f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

La finalizarea audierilor, conform art. 7 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al CPI, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și  Ministerului Justiției. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Secretariatului Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al CPI candidatul României, conform art. 8 din Procedură.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.