Acasă Externe Agenda Europeana Creștere cu 15% până în 2030 a obiectivului european de absorbție a...

Creștere cu 15% până în 2030 a obiectivului european de absorbție a CO₂

DISTRIBUIȚI

168213 – 15032023 – Parlamentul European a adoptat marți, cu 479 voturi ”pentru”, 97 voturi ”împotrivă” și 43 ”abțineri”, revizuirea regulamentului referitor la sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF). Acesta urmărește îmbunătățirea absorbanților naturali de carbon pentru ca Uniunea Europeană să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a îmbunătăți biodiversitatea, așa cum prevede Pactul verde european.

Noua lege crește obiectivul privind absorbanții din sectorul utilizării terenurilor și silviculturii pentru a reduce, până în 2030, gazele cu efect de seră cu până la 57% comparativ cu 1990.

Obiectivul Uniunii Europene pentru 2030 referitor la absorbțiile nete de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii va fi stabilit la 310 milioane de tone de CO₂ echivalent, o cantitate cu aproximativ 15% mai mare decât cea vizată actual. Noul obiectiv al Uniunii ar trebui să reducă, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune cu circa 57% (față de obiectivul precedent de 55%), comparativ cu nivelurile din 1990.

Toate țările Uniunii vor avea obiective obligatorii la nivel național pentru 2030 referitoare la absorbțiile și emisiile din LULUCF pornind de la nivelurile recente de absorbție și de la potențialul lor de creștere. Normele actuale se vor aplica până în 2025, iar țările Uniunii vor trebui să se asigure că emisiile din sectorul LULUCF nu depășesc cantitatea de emisii absorbite. Din 2026, țările Uniunii vor avea un buget pe patru ani, pentru perioada 2026-2029, în loc de obiective anuale obligatorii.

Țările Uniunii pot cumpăra sau vinde credite pentru absorbții în cadrul LULUCF și al Regulamentului privind partajarea eforturilor pentru a-și atinge obiectivele. În cazul producerii unor dezastre naturale (de exemplu incendiile forestiere), țările Uniunii vor primi compensații prin intermediul unui mecanism dedicat.

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor și absorbțiilor vor fi îmbunătățite, inclusiv prin folosirea mai multor date geografice și a teledetecției. Astfel, vor putea fi urmărite cu mai multă precizie progresele înregistrate de țările Uniunii în vederea atingerii obiectivelor lor.

Dacă progresele nu vor fi suficiente, statele membre vor fi obligate să ia măsuri corective, iar neconformarea va fi sancționată. Pentru a se asigura că obiectivul UE este atins, Comisia va înainta un raport intermediar în termen de șase luni de la prima evaluare la nivel mondial convenită în temeiul Acordului de la Paris.

Textul trebuie aprobat oficial de Consiliul UE și va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Revizuirea normelor LULUCF face parte din pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030”, planul Uniunii Europene de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990, în conformitate cu Legea europeană a climei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.