Acasă Externe Agenda Europeana Regulamentul privind datele: statele membre convin asupra unei poziții comune privind accesul...

Regulamentul privind datele: statele membre convin asupra unei poziții comune privind accesul echitabil la date și utilizarea acestora

DISTRIBUIȚI

  168375 – 27032023 – Reprezentanții statelor membre (ambasadorii statelor la UE) – Coreper – au stabilit poziția comună de negociere („mandat de negociere”) pe baza căruia Consiliul poate negocia cu Parlamentul UE propunerea legislativă privind armonizarea regulilor de acces echitabil la date și utilizarea lor  corectă (Regulamentul privind datele).

Regulamentul privind datele va oferi atât persoanelor fizice, cât și întreprinderilor, un control sporit asupra datelor lor prin consolidarea dreptului la portabilitate, datele putând fi copiate sau transferate cu ușurință între diferite servicii, în cazul în care sunt generate prin obiecte, mașini și dispozitive inteligente. Noua legislație va consolida capacitatea de acțiune a consumatorilor și a întreprinderilor, dându-le un cuvânt de spus în ceea ce privește posibilitățile de exploatare a datelor generate de produsele lor conectate.

Regulamentul propune norme noi care stabilesc cine poate utiliza și accesa date generate în UE în toate sectoarele economice. Scopul său este de a asigura echitatea în mediul digital, de a stimula o piață competitivă a datelor, de a crea oportunități pentru inovarea bazată pe date și de a face datele mai accesibile pentru toți.

Propunerea urmărește, de asemenea, să faciliteze schimbarea furnizorului de servicii de prelucrare a datelor, instituie garanții împotriva transferurilor ilegale de date de către furnizorii de servicii de cloud și prevede elaborarea unor standarde în materie de interoperabilitate pentru reutilizarea datelor între sectoare.

Poziția comună a Consiliului menține orientarea generală a propunerii Comisiei, în special în ceea ce privește:

  • măsurile care să permită utilizatorilor de dispozitive conectate, de la aparate electrocasnice inteligente până la utilaje industriale inteligente, să aibă acces la datele generate de dispozitivele respective, care sunt adesea colectate exclusiv de producători
  • măsurile de prevenire a utilizării abuzive a dezechilibrelor contractuale în contractele de partajare de date ca urmare a unor clauze contractuale abuzive, impuse de o parte care deține o poziție de negociere semnificativ mai puternică
  • mijloacele prin care organismele din sectorul public pot accesa și utiliza datele deținute de sectorul privat care sunt necesare în circumstanțe excepționale, în special în cazul unei urgențe publice sau pentru a pune în aplicare un mandat legal, în cazul în care datele nu sunt disponibile în alt mod
  • noi norme care să permită clienților să schimbe în mod efectiv un furnizor de servicii de prelucrare a datelor în cloud cu altul și să instituie garanții împotriva transferului ilegal de date

Principalele modificări aduse propunerii Comisiei

Textul Consiliului modifică unele propuneri ale Comisiei, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

  • definiție mai clară a domeniului de aplicare al regulamentului, în special în ceea ce privește datele privind internetul obiectelor (IoT), accentul fiind mutat asupra funcționalităților datelor colectate de produsele conectate, în locul produselor în sine
  • clarificări privind interacțiunea dintre Regulamentul privind datele și legislația orizontală și sectorială existentă, precum Regulamentul privind guvernanța datelor și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)
  • protecția secretelor comerciale și a drepturilor de proprietate intelectuală, însoțită de garanții adecvate împotriva comportamentului abuziv
  • orientări suplimentare privind compensația rezonabilă pentru punerea la dispoziție a datelor și mecanismele de soluționare a litigiilor
  • unele ajustări ale cererilor de partajare de date formulate de organismele din sectorul public, pe baza unor nevoi excepționale
  • dispoziții mai clare și cu aplicabilitate mai largă în ceea ce privește trecerea efectivă de la un serviciu de prelucrare a datelor la altul

Acordul privind poziția comună a Consiliului va permite președinției suedeze să inițieze negocieri cu Parlamentul European („triloguri”) cu privire la versiunea finală a propunerii legislative.

Urmând Regulamentului privind guvernanța datelor, adoptat de colegiuitori în 2022, Regulamentul privind datele este a doua inițiativă legislativă principală derivată din Strategia europeană privind datele, lansată de Comisie în februarie 2020, care urmărește să acorde UE un rol de lider în societatea noastră bazată pe date.

În timp ce Regulamentul privind guvernanța datelor creează procese și structuri care să faciliteze partajarea datelor de către întreprinderi, persoane fizice și sectorul public, Regulamentul privind datele clarifică cine și în ce condiții poate crea valoare din date. Acesta este un principiu digital care va contribui la crearea unei economii bazate pe date și va orienta transformarea digitală a UE până în 2030. Va conduce la servicii noi și inovatoare și la prețuri mai competitive pentru serviciile post-vânzare și pentru repararea obiectelor conectate („internetul obiectelor”/IoT).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.