Acasă Externe Agenda Europeana PE dorește ca întreprinderile să-și reducă impactul negativ asupra oamenilor și a...

PE dorește ca întreprinderile să-și reducă impactul negativ asupra oamenilor și a planetei

DISTRIBUIȚI
Children are forced to work on rubbish. Child labor, Poor children collect garbage. Poverty, Violence children and trafficking concept, Anti-child labor, Rights, Day on December 10.

 169044 – 02062023 – Parlamentul și-a adoptat joi poziția pentru discuții cu statele membre cu privire la normele de integrare a drepturilor omului și a impactului asupra mediului în guvernanța întreprinderilor.

Întreprinderile vor trebui să identifice și, dacă este necesar, să prevină, să pună capăt sau să atenueze impactul negativ al activităților lor asupra drepturilor omului și a mediului, cum ar fi munca copiilor, sclavia, exploatarea prin muncă, poluarea, degradarea mediului și pierderea biodiversității. Acestea vor trebui, de asemenea, să monitorizeze și să evalueze impactul partenerilor lor din lanțul valoric, incluzând nu numai furnizorii, ci și procesele de vânzare, distribuție, transport, depozitare, gestionare a deșeurilor și alte aspecte.

Noile norme se vor aplica întreprinderilor cu sediul în UE, indiferent de sectorul lor de activitate, inclusiv serviciile financiare, cu peste 250de angajați și cu o cifră de afaceri mondială de peste 40 de milioane EUR, precum și societăților-mamă cu peste 500 de angajați și cu o cifră de afaceri mondială de peste 150 de milioane EUR. Vor fi incluse, de asemenea, întreprinderile din afara UE cu o cifră de afaceri mai mare de 150 de milioane EUR, dacă în UE au fost generate cel puțin 40 de milioane EUR.

Obligația de diligență a administratorilor și angajamentul întreprinderilor față de părțile interesate

Întreprinderile vor trebui să pună în aplicare un plan de tranziție pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C, iar în cazul întreprinderilor mari cu peste 1000 de angajați, îndeplinirea obiectivelor planului va avea un impact asupra remunerației variabile a unui administrator (de exemplu, bonusuri). Noile norme impun, de asemenea, firmelor să colaboreze cu persoanele afectate de acțiunile lor, inclusiv cu activiștii pentru drepturile omului și protecția mediului, să introducă un mecanism de soluționare a plângerilor și să monitorizeze periodic eficacitatea politicii lor privind diligența necesară. Pentru a facilita accesul investitorilor, informațiile cu privire la politica privind diligența necesară a unei întreprinderi ar trebui să fie disponibile și în punctul unic de acces european (ESAP).

Sancțiuni și mecanismul de supraveghere

Întreprinderile neconforme vor fi răspunzătoare pentru daune și pot fi sancționate de autoritățile naționale de supraveghere. Sancțiunile includ măsuri precum o declarație publică menționând responsabilitatea și natura încălcării, scoaterea de pe piață a bunurilor unei companii sau amenzi de cel puțin 5% din cifra de afaceri netă la nivel mondial. Întreprinderile din afara UE care nu respectă normele vor fi interzise de la achizițiile publice în UE.

Conform textului adoptat, noile obligații s-ar aplica după 3 sau 4 ani, în funcție de dimensiunea și cifra de afaceri a întreprinderii. Întreprinderile mai mici vor putea amâna aplicarea noilor norme cu încă un an.